William Karlson

Född:1895-12-26 – Augerums församling, Blekinge län
Död:1959-08-25 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Kulturhistoriker, Antikvarie


Band 20 (1973-1975), sida 746.

Meriter

Karlson, William, f 26 dec 1895 i Augerum, Blek, d 25 aug 1959 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Anders Peter K o Hanna Bengtsson. Studentex vid privata elementarskolan i Lund vt 15, inskr vid LU 24 okt 16, FK 31 maj 18, FL 15 sept 23, disp 19 nov 28, FD 30 maj 29, eo amanuens vid LUB 20 aug 21 o amanuens där 15 sept 23—31 aug 26, eo amanuens vid Kulturhist mus 9 sept 21, förste amanuens 15 sept 25, antikvarie från 38. G 31 okt 31 (—42) i Lomma, Malm, m grev FK Ebba Harrieth Katarina Christina Piper, f 9 mars 01 i Gudmundtorp, Malm, d 12 maj 72 i Sthlm, Osc, dtr till greve Erik Carl P o Catherine Augusta Pritchard Morgan samt omg m skådespelaren Folke Uebel-Walder.

Biografi

K:s första större vetenskapliga arbete var doktorsavhandlingen Studier i Sveriges medeltida möbelkonst. Den behåller sitt värde som materialsamling men bär spår av att ha tillkommit under tidsnöd (inför lärarens, Ewert Wrangels, förestående avgång). Ungefär samtidigt började han publicera smärre bidrag till hantverkets historia under nyare tid.

K var då sedan åtskilliga år anställd vid Kulturhistoriska museet i Lund, o det var här han under nästan fyra decennier gjorde sin största insats. Han hade framför allt hand om samlingarna till belysning av de högre ståndens kultur. Uppgiften att bestämma, beskriva o datera de talrika nyförvärven tvingade honom till omfattande studier i litteraturen, i andra museer o i enskilda samlingar. Han blev tidigt en pålitlig kännare på flera hithörande områden o erhöll som

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
William Karlson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12383, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12383
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
William Karlson, urn:sbl:12383, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se