Hallström, släktBand 18 (1969-1971), sida 64.

Biografi

Hallström, släkt, härstammande från bonden Lars Larsson (1742—1806) i Gropen, Söderbärke (Kopp). Hans son arbetskarlen Lars H (1785–1841) i Sthlm blev morfar till folkskolläraren August Reinhold H (1840–1913) i Sthlm. Son till denne var målaren o tecknaren Gunnar August H (1875–1943). Gunnar H var föreståndare för Valands målarskola i Gbg 1910–12 o blev känd genom sin till folkuppfostran syftande konst med fosterländska, fornnordiska o idrottsliga motiv samt genom sitt initiativ till statsinköpet av Björkö i Mälaren. I äktenskap med målarinnan Signe Theresia Elisabet H, f Löfgren (1874–1964), blev han far till sjökapten Sten G:son H (f 1902, d 1978[1]), överste Arne G:son H (f 1904, d 1999[2]) o målaren Erik G:son H (f 1905, d 1993[3]), g m målarinnan Gunnel Frisell-H (bd 16).

Bröder till Gunnar H var den slutligen i USA bosatte ryske generalmajoren Ivar Thord-Gray (1878–1964) o antikvarien Gustaf Axel H (se nedan). Den senare blev far till konstnären Staffan H (f 1914).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Handl:ar om äldre barn 111/1850, Allmänna barnhusets arkiv, SSA; Sollentuna kyrkoarkiv A 1:12, uppsl 63, ULA; Kils kyrkoarkiv A I: 12, uppsl 99, pastorsämbetet i Kil, Närkes Kil. — E Enqvist, Gunnar H (Uppland 1944); SKL; SMoK.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt

2017-10-10

2. Dödsår tillagt

2017-10-10

3. Dödsår tillagt

2017-10-10

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hallström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12444, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12444
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hallström, släkt, urn:sbl:12444, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se