Michael Hambrée

Född:1754-02-25 – Norrala församling, Gävleborgs län
Död:1819-03-24 – Värmdö församling, Stockholms län (i Vik)

Grosshandlare, Ekonomisk skriftställare


Band 18 (1969-1971), sida 84.

Meriter

Hambrée, Michael, f 25 febr 1754 i Norrala (Gävl), d 24 mars 1819 på Vik, Värmdö (Sth). Föräldrar: kh Per Hambræus o Christina Elfvik. Inskr vid UU 10 dec 71, reg:adjutant vid Hälsinge reg 78—85, v häradsh i Långhundra, Seminghundra, Ärlinghundra o Färentuna (Sth) 87—88, borgare o grosshandl i Sthlm 01, led av hall-o manufakturrätten 04, av kommissionen rör fattigvården i Sthlm 05, deput i Maria Magdalena förs 06.

G 7 mars 88 m Elsa Christina Wedderburn, f 15 juni 61 i Sthlm (Klara), d 8 aug 30 där (ibid), dtr till bagaren George W o Rebecka Nyman.

Biografi

H var åren 1788—1800 förvaltare på Ekolsunds gods, som då ägdes av Alexander Seton, en släkting till hans hustru. Han gjorde sig känd som en reformsinnad jordbrukare. 1800 flyttade han in till Sthlm för att där överta skötseln av Setons grosshandelsfirma.

H äger främst sitt intresse som politisk skribent. Han stod för flera uppmärksammade inlägg i Georg Adlersparres tidskrift Läsning i blandade ämnen där han bl a behandlade frågorna Om skjuts-inrättningen i Sverige (1798) och Om bränvins-tillverkningen (1799). Båda artiklarna anknyter påtagligt till Adam Smiths ekonomiska liberalism. Skjutsningsbördan skulle auktioneras bort på entreprenad och brännvins-reglementationen avskaffas. Faran av fri handel och tillverkning av brännvin var enligt hans mening ej så stor, medan de moraliska följderna av ett förbud blev olyckliga. Dessutom skulle den fria handeln leda till lägsta möjliga pris.

Det torde numera vara fullt klart, att det är H, som har författat den långa avhandlingen om Svenska adelns bestämmelse, som ingick i tidskriftens nr 44—50, 1801. H åberopade Montesquieus uppfattning om det ärftliga kungadömets och bördsadelns ömsesidiga beroende. Han ville i första hand se adeln som en klass av proprietärer, och han ställde sig avvisande både till envälde och folkstyre. Avhandlingen följdes av ett meningsutbyte, där även Georg Adlersparre och A G Silverstolpe kom att deltaga, och till slut ingrep hovkanslern med beslag.

H figurerade också i fortsättningen inom oppositionen mot Gustav IV Adolf. Han synes ha tillhört redaktionen för Vetenskapsakademins Economiska Annaler, som Georg Adlersparre 1807—08 använde som ett försiktigt språkrör för regeringens motståndare. Den engelske skriftställaren John Brown, som 1808 besökte Sthlm och då bodde hos H, uppgav i The Northern Courts (1818), att H hade tillhört en grupp konspiratörer, vilka sommaren 1808 sökte den engelska regeringens hjälp för att störta Gustav IV Adolf. Brown beskrev H som anhängare av det engelska författningsidealet och utmärkt av »talents, learning and patriotism».

Våren 1809 var H flitigt verksam som broschyrförfattare. Han försvarade avsättningen av Gustav IV Adolf men varnade för en folkrevolution av fransk modell. Han förordade en regeringsform i överensstämmelse med Montesquieus maktfördelningslära. I representationsfrågan företrädde han en engelsk linje med en aristokratisk övre kammare och en folkvald nedre. Han åberopas sedermera av S v Stockenström i dennes reservation i konstitutionsutskottet.

H torde vara identisk med den »négociant Hambraeus», vilken den ryske ministern J P v Suchtelen i juni 1810 nämnde som aktiv i ryktesspridningen före det Fersenska mordet. H publicerade i nov 1810 en ny skrift i representationsfrågan, där han med vissa modifikationer anslöt sig till det förslag, som ständerna samma vår hade gjort vilande.

Författare

Rolf KarlbomSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om skjuts-inrättningen i Sverige [anon] (Läsning i blandade ämnen, n:o 16 & 17, Sthlm 1798, s 113—149). — Om bränvins-tillverkningen [anon] (ibid 29, 30 & 31, 1799, s 169—215, 1 tab). — Svenska adelens bestämmelse [anon] (ibid 44 ... & 50, 1801, s 28—118). — Til herr WälMent, som utgifvit de Fyra erinringarne vid afhandlingen om svenska adelns bestämmelse. Sthlm 1802. 36 s. [Anon.] — Förnyad underrättelse om jerntakplåtars anstrykning med tjära och kohl. Sthlm 1802. 8 s. [Un-dert] — Hvad har svenska folket at hoppas af den nu skedda styrelseändring? och hvad har det at fordra deraf? Sthlm 1809. 29 s. [Anon.] — Nu eller aldrig. Sthlm 1809. 36 s. [Anon.]

Utgivit: Blandade ämnen. N:o 1—10. Sthlm 1809—15. 1—7. 1809. 247 s, 1 tab, 1 pl. 8—9. 1810, 1814. 139 s, 1 pl. 10. 1815. 60 s, 1 tab. [Härav möjl förf av H: 1. Monarki. Lagbunden konunga styrelse. 2. Ämbeten i staten.]

översatt: [M] Le Prince de Beaumont, Bref-växling mellan Emerance och Lucie, st 1—4, Sthlm 1781—83, 146, 152, 127, 161 s; st 1—2: 2. uppl 1784.

Källor och litteratur

Källor o litt: ÖÄ:s skrivelse till K M:t 6 aug 1808, RA; Ep A I, KB.

K Anér, Läsning i blandade ämnen (1947); J Brown, The northern courts, 1 (1818); A Brusewitz, Representationsfrågan vid 1809— 10 års riksdag (1913); S Carlsson, Gustaf IV Adolfs fall (1944); O Dixelius, Den unge Järta (1953); R Karlbom, Bakgrunden till 1809 års regeringsform (1964); G Seton, A history of the family of Seton, 1 (1896); Uppsala hm, 1 (1842); J Wibling, Opinioner o stämningar i Sverige 1809—1810 (1954).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Michael Hambrée, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12475, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rolf Karlbom), hämtad 2021-10-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12475
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Michael Hambrée, urn:sbl:12475, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rolf Karlbom), hämtad 2021-10-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se