Erik Hand

Död:1632-08-30 – Tyskland (i Ingolstadt, begr i Sanka Anna Kyrka i Augsburg)

Arméofficer, Häradshövding


Band 18 (1969-1971), sida 236.

Meriter

2 Hand, Erik, sonson till H 1, f i Ingolstadt 30 aug 1632 (begr i S:ta Anna kyrka i Augsburg 17 okt s å). Föräldrar: fogden Håkan Knutsson o Virginia Eriksdtr. Page hos hertig Johan Albrekt av Mecklenburg, tjänstgjorde i Morits av Oranien livgarde, löjtn vid Smålands fotfolk 15, häradsh i Uppvi-dinge 4 dec 16—20, löjtn vid drabantkompaniet 14 sept 17, kapten 18, major vid Mansfelds reg (hovreg) 21, överstelöjtn vid Östgöta landsreg 26 mars 25, chef för en skvadron från Östergötland, Jönköpings län och Kåkinds härad 25—28, överste för ett fältreg från Jönköpings län 28, från Östergötland 29, överste för Östgöta fotreg 30. — Ogift.

Biografi

H utmärkte sig i ryska kriget 1615 och 1 polska kriget 1617—18. Som drabantofficer var han nära knuten till sin frände Gustav Adolf och åtföljde denne på friarresan till Tyskland 1620. Han deltog i Rigas erövring året därpå och var sedan flera år garnisonerad där; om hans upplevelser under fälttåget erinrar några av H beställda glasmålningar i Olshammars kyrka.

Under fälttågen i Preussen 1626—27 låg H med sitt förband i garnison i det nyeröv-rade Marienburg. Efter ett längre besök i Sverige vintern och våren 1628, då hans skvadron omorganiserades till regemente, återvände han på sommaren till Preussen och förlades nu i Dirschau, där hans folk snart kraftigt decimerades av sjukdomar. Han efterträdde aug 1629 Johan Baner som chef för dennes fältregemente i Danziger Haupt.

Efter halvtannat års organisationsarbete med sitt nya regemente i Östergötland och andra särskilt ålagda uppgifter anlände H sommaren 1631 till Stettin, där han med sitt förband anslöt sig till Gustaf Horns trupper vid Oder för avmarsch till den k huvudarmén vid Elbe. I slaget vid Breiten-feld förde han befälet över en av de fyra brigaderna i första träffen. Brigaden, som aldrig direkt kom i strid, berömdes av Horn för att »mit grossem Ardeur und Tapfer-keit» ha härdat ut i artillerielden. H:s re- gemente åtföljde Gustav Adolf till Würzburg och kvarblev där under Horns befäl, sedan huvudarmén tågat vidare. I mars 1632 förenades H åter med kungens armé i Kitzingen. Här bildades under hans ledning den s k Sv brigaden, som bestod av H:s regemente, Dalregementet och en del upplänningar, tillsammans omkring 1 200 man. Under det fortsatta fälttåget utmärkte sig brigaden bl a vid övergången av Lech och vid operationerna kring Ingolstadt och Miinchen. Den ingick något decimerad i den k armén vid ankomsten till Nurnberg juni 1632. I den våldsamma strid som uppstod mellan den sv armén och Wallensteins trupper, som båda förskansat sig i befästa läger, deltog H:s brigad vid anfallen mot Alte Veste. H sårades 24 aug svårt, tillfångatogs och avled kort därefter i fängelset.

Författare

Bertil BrooméSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från H till Gustaf Horn o Axel Oxenstierna i RA.

Källor och litteratur

Källor o litt: Kammarens registr 1625. Schylanders byten före 1655, nr 10, KA; Rullor 1620—1723, KrA; alfabet lappreg till titularreg till RR 1561—1626, RHA.

AdRP 1 (1855); AOSB 1:4 (1909), 2:1 (1888), 2:9 (1898); B C:son Barkman, K Svea livgardes hist, 3:1 (1963); E Bosseus, Munksjö bruks minnen (1953); B Broomé, Nils Stiernsköld (1950); F Drake, Stamtaflor öfver adl ätterna Hand o Drake af Hagels-rum (1898); J C Goebelius, Castrum doloris thet är en christeligh lijksermon . . . E H (1633); HH 8 (1879); I Hoppe, Geschichte des ersten schwedisch-polnischen Krieges in Preussen (1887); Lags o doms; G Petri, K Första livgrenadjärreg:s hist, 2 (1928); W Ridderstad, »Gula gardet» 1526—1903 (1903); SRP 2 (1880); B Steckzén, Krigskoll hist, 1, 1630—1697 (1930); Sveriges krig 1611—1632, 2—6 (1936—39).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik Hand, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12578, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2019-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12578
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik Hand, urn:sbl:12578, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2019-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se