Elof Hansson

Född:1869-01-03 – Tottarps församling, Skåne län
Död:1955-12-17 – Släps församling, Hallands län

Affärsman, Grosshandlare


Band 18 (1969-1971), sida 273.

Meriter

2 Hansson, Elof, bror till H 1, f 3 jan 1869 i Tottarp (Malm), d 17 dec 1955 i Släp (Hall). Studier vid Hvilans folkhögskola o lantmannaskola, kontorsbitr vid Lunds sockerfabriksab i Staffanstorp 90, anställd vid örtofta sockerfabrik 91—93, privata språkstudier i Lund 91—93, utex vid Berliners Höhere Handelsschule i Hannover 92, anställd vid Björkegren & Beck i Hull 93—94, vid Piettre Fréres i Paris 94—96, vid F A Neubauer i Hamburg 96—97, grundare o innehavare av export- o importfirman Elof Hansson i Hamburg 97, firmans huvudkontor förlagt till Gbg 14 med filialkontor i London, New York m fl. — Ordf i Skandinaviska sällsk i Hamburg 03—06, i Sv klubben där 08—14, i S:t Johanneskyrkans kyrkoråd i Gbg fr 36.

G 1) 13 maj 00 i Hamburg m Clara Helena Roosen-Runge, f 6 april 76 i Hamburg, d 6 dec 20 (db Gbg, Vasa) i Släp, dtr till köpmannen o konsuln Hermann Hinrich R-R o Susanne Rendtorff; 2) 10 juli 24 i Gbg (Haga) m Anna Maria Svensson, f 17 okt 86 i Uddevalla, dtr till stadsfogden Axel S o Tekla Gunilla Dannberg.

Biografi

H startade 1897 sin med tiden världsomspännande rörelse på ett enmanskontor i Hamburg. Hans avsikt var att förmedla export av skandinaviska varor. Han hade visserligen gjort sina lärospån i socker- o spannmålsbranschen, men dessa produkter kunde ej komma ifråga, eftersom de ej då utskeppades från Sverige. Därför måste han inrikta sig på en mångfald andra artiklar: gat- och kantsten, karbid, tjära, byggnadsvaror m m. Efter att först ha arbetat på agenturbasis, övergick firman i början av 1900-talet till affärer i fast räkning, varvid trämassa blev huvudartikeln, främst beroende på att förbindelse hade öppnats med ett stort japanskt affärshus. De hamburgska storredarna spelade en viktig roll för rörelsens framgång, då den sv transoceana handeln ännu vid denna tid i betydande utsträckning gick över Hamburg.

H hade alltid ett öppet sinne för det ekonomiska och storpolitiska spelet med dess återverkningar på den internationella valutamarknaden. Vid krigsutbrottet 1914 var han omedelbart beredd att bryta upp, därför att export från Tyskland till transoceana länder nu var så gott som omöjliggjord. Kanske anade han också krigets utgång. På knappt en månad flyttades firman till Gbg och H kunde sålunda genast återknyta kontakten med de transoceana marknaderna, i första rummet med cellulosaköparna i Japan. Härtill kom en betydande handel med centralmakterna. Följden blev att firman svartlistades av engelsmännen 1916 till efter krigsslutet. H nödgades därför avbryta förbindelserna bortom haven. Han hade emellertid redan 1904 upprättat ett filialkontor i London, och därifrån övertogs och slutfördes en del av de löpande kontrakten för export till transoceana kunder. Under kriget upptogs export av kraftpapper till Tyskland och Österrike, och i och med dessa affärer kom papper att vid sidan av massan bli en dominerande produkt i firmans framtida omsättning. Omedelbart efter det första världskriget kunde H gå ut på världsmarknaden med avsevärda kvantiteter massa och papper, varigenom firman konsoliderades inför lågkonjunkturerna under 1920-talet. Försäljningsorganisationen utbyggdes ytterligare med ett nät av filialer runt hela jordklotet, i första rummet på marknaderna i Nord-, Syd- och Mellanamerika men också i en rad europeiska länder, i Afrika, Indien och fjärran Östern. Under mellankrigstiden blev H generalagent för export av svensktillverkade utrustningar för cellulosa-och pappersframställning samt för stål och stålartiklar av olika slag.

I början av 1930-talet upptog firman även importverksamhet i större skala, framför allt från Japan. Den stora exporten till detta land kompletterades med införsel av japanska produkter. I och med elektronikens genombrott förekom därutöver under en kortare tid TV- och radioapparater m m på importsidan. Importen ökades ytterligare genom att H under några år var representant för den amerikanska Du Pont-koncernens färger och kemikalier. Efter det andra världskriget övertogs också agenturen för Du Ponts syntetfibrer och plaster.

Det är alltså en högst mångskiftande och på samma gång anpassbar verksamhet, som utmärkt H:s firma, men tyngdpunkten har legat på exporten av sv skogsprodukter. Genomsnittligt har försäljningen av kemisk och mekanisk massa länge rört sig om inemot 300 000 ton per år. Med en årlig omsättning på några hundra miljoner — något år har den överstigit 500 milj kr — framträder firman som landets största familjeföretag inom grosshandeln.

H:s framgång förklaras av hans begåvning och andra personliga egenskaper. Han var djärv, när så behövdes, men samtidigt försiktig samt utrustad med en ovanlig förmåga att analysera en komplicerad handelspolitisk situation. Därtill ingav han genom sin redbarhet förtroende. Han gick helt upp i sin verksamhet och avskydde alla offentliga framträdanden.

Författare

Sven Em Ohlon



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

A Attman, Gbg 1913—1962 (Gbg:s stadsfullm 1863—1962, 1:2, 1963); BachCl; Handel över haven. En bok om E H (1959); N Hansson. Sextio år i lantbrukets tjänst (1941); nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elof Hansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12593, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2023-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12593
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elof Hansson, urn:sbl:12593, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2023-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se