Hay, släktBand 18 (1969-1971), sida 354.

Biografi

Hay, släkt, härstammande från Philip Jacob Heuer (d 1791, 70 år gammal), som var född i Lübeck. Han var bodgosse i Malmö 1735—42 o handelsgesäll 1742—46 samt blev därefter handelsbokhållare i Landskrona, där han 1747 fick burskap som köpman o omkr 1765 ändrade sitt släktnamn till H.

I äktenskap med en syster till borgmästaren i Landskrona Andreas Stefanus Morian blev han far till handlaren Carl Gustaf Bernhard H (1756—1831) i Laholm, som var riksdagsman 1792 o senare blev fabrikör i Halmstad. Han blev far till handlanden Philip Jacob H (1799—1840) i Varberg. Dennes son Anders Bernhard H (1835—1917) genomgick 1851—53 Gbgs handelsinstitut o blev därefter bokhållare vid Jönköpings tändsticksfabrik. Sedan dess grundare, bröderna J E o C F Lundström, övergått till andra verksamhetsområden, var Bernhard H 1863—98 företagets disponent. Från 1871 var han även dess störste aktieägare, o då genom aktieförsäljningar o flyttningar från Jönköping det dittills vanliga antalet av tre styrelsemedlemmar ej kunde erhållas bland de få där bosatta delägarna, beslöt bolaget 1877, att han ensam skulle utgöra styrelsen. Under H:s disponenttid utvecklades företaget till en storindustri. Själv blev han en förmögen man o köpte 1878 herrgården Björneberg i Järstorp (Jönk). H var ledare för Jönköpings brandkår 1873—86, riksdagsman i AK 1887 o v ordf i Jönköpings stadsfullmäktige 1887—90. Genom stora donationer visade han sin omtanke om stadens fattiga, dess »nytta o försköning», dess läroverk o museum.

Hans son sedermera ryttmästaren o kabinettskammarherren Berndt H (1864—1937) blev 1898 ordf o 1900 disponent i Jönköpings tändsticksfabriksab. Då företaget på initiativ av F Löwenadler jämte dennes tre småländska tändsticksfabriker o ett par i Tidaholm o Uddevalla uppgick i Jönköpings & Vulcans tändsticksfabriksab, blev han 1903 verkställande direktör i detta. Under trycket av krigsårens råvarubrist gick bolaget 1917 efter några års bitter konkurrens i fusion med Ivar Kreugers framgångsrika koncern, ab Förenade sv tändsticksfabriker. I det nybildade bolaget, Sv tändsticksab, blev Kreuger verkställande direktör, medan H blev jourhavande direktör o v ordf i dess styrelse. Han var 1915—16 v ordf i Jönköpings stadsfullmäktige o 1916—17 ordf i Sveriges industriförbund.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Landskrona borgarbok 1621 —1803, Landskrona rådhusrätts o magistrats inneliggande handhar 1747, LLA.

A Ahlström, Matr öfver Gbgs handels-inst:s elever, 1 (1918); Anders Bernhard H (H8D, 6, 1904—05); Berndt H (ibid, 16, 1914—15); E Bosseus, Munksjö bruks minnen (1953); G Cederschiöld, Vem bör kallas den sv tändsticksindustriens skapare? (Jönköpingsstudier, 1949); dens o E v Feilitzen, Den sv tändsticksindustriens hist före de stora sammanslagningarna (1945); Jönköpings hist, 4 (1921); N E Loven, Landskrona under sv tiden, 1 (1908), s 147, 3 (1909), bil, s 43; G F Lundström, Tändsticksindustrien (1899), s 48 f; Millqvist; R Shaplen, Kreuger — geni o svindlare (1961); C Sjöström, Skånska nationen före afdelningarnes tid (1897); SPG; E Ståhl, Jönköpings läns landsting genom 100 år (1962); Sv släktkal 1943; Varbergs stads sparbank 1836—1911 (1912), s 6, 28, 32; E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 1 (2 uppl, 1930), s 79.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hay, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12660, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12660
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hay, släkt, urn:sbl:12660, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se