Hedlund, släktBand 18 (1969-1971), sida 486.

Biografi

Hedlund, släkt, härstammande från bonden Jakob Hansson (d 1719, 67 år gammal) i Kvarnbacken, Hedemora. Hans son Hans Jakobsson (1705—71) i Svinn, Simtuna (Vm), blev far till inspektören vid Drottningholms kungsladugård i Lovö (Sth) Hans H (1740 —1808). Dennes son Carl Adolf H (f 1785, ej 1783; d 1859) var arrendator på Eldgarn i Färentuna (Sth). Han blev far till publicisten Sven Adolf H (H 1).

S A H:s son Thorsten H (1855—1935) blev 1874 tryckerichef vid GHT, där han 1906—14 var verkst dir. Han var mycket intresserad av teosofi o skrev därför 1891 till August Strindberg, då han trodde sig spåra teosofiska tankegångar i dennes roman I havsbandet. Deras korrespondens ledde till att H 1895—96 under Strindbergs vistelse i Paris förmedlade ekonomiskt understöd till honom från grosshandlare August Röhss i Gbg. Korrespondensen var vid denna tid mycket livlig (83 brev från Strindberg till H 30 okt 1895—3 dec 1896), o ehuru personligen relativt obekant med Strindberg, blev han nu dennes främste förtrogne. Denna Strindbergs sista stora intima brevsvit är en mycket viktig källa för kunskap om honom under den s k Infernokrisen. H var gift med arkitekten professor F W Scholanders dtr målarinnan Maria Helena Scholander-H (1856—1951).

S A H:s bror godsägaren Carl Anders H (1814—69) på Skytteholm i Ekerö (Sth) blev far till publicisten Henrik H (H 2) o professor Hans Fredrik H (H 3). Son till Henrik H är verkst direktören för Sv skogsvårdsföreningen civiljägmästare Hans H (f 1901).

Carl Adolf H:s systerson lärftskramhandlaren i Sthlm Gustaf Augustin H (1807—65) blev farfars far till verkst direktören vid Katrinefors ab i Mariestad civilingenjör Richard Gustav Vilhelm H (1908—49) o dennes bror kommendör Bengt H (f 1910).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

G Elgenstiernas saml, KB; Hans H:s ms om släkten H, Genealog föreningen, Sthlm.

K O Bonnier, Bonniers, 3—5 (1930—56), s 39 f; G Brandell, Strindbergs Infernokris (1950); H Hedlund, S A Hedlund, 1—2 (1929—30); PK:s porträttmatr 1936 (1935); Strindbergs brev, 8 (1964); Sv släktkal 1936; SvTeknF; Örnberg, 4 (1888; tr 1887).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hedlund, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12739, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12739
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hedlund, släkt, urn:sbl:12739, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se