Benedictus Christierni Hedræus

Född:1608 – Högsäters församling, Älvsborgs län (i Norra Öxnäs)
Död:1659-01-04

Astronom


Band 18 (1969-1971), sida 501.

Meriter

Hedraeus, Benedictus Christierni, f 1608 i N Öxnäs, Högsäter (Älvsb), d 4 jan 1659. Föräldrar: smeden Kristiern Bengtsson o Brita Larsdtr. Inskr vid UU 11 mars 31, deltog vid befästn:arb i Livland 38, k stipendiat för fortifikationsstudier i Nederländerna 31 mars 41, inskr vid Leidens univ 2 okt 41 o 1 aug 44, k fullm att driva instrumentverkstad i Sthlm 20 mars 48 (materialanslag 23 mars), prof i praktisk matematik vid UU 3 jan 49, fullm att där inrätta o leda instrumentverkstaden 14 april 49, prof i matematik där 57.

G 1) 12 aug 49 m Barbro Isaksdtr Giers, f 6 sept 27 vid Kopparberget, d 15 april 50, dtr till bergsmannen Isak Nilsson (Swedberg) o Barbro Eggertsdtr; 2) 24 juni 52 m Barbro Andersdtr Brun, f 25 i Danmark (Upps), d 23 mars 88 i Uppsala, dtr av kh o fältsuperintendenten Andreas Thorstani Holmdalius o Elisabet Knutsdtr.

Biografi

H är jämte Georg Stiernhielm den förste betydande konstruktören av astronomiska och geodetiska instrument i Sverige, även om mystikern och fornforskaren Johannes Bureus i sina anteckningar från 1600-talets början framstår som föregångsman på detta område. H var dessutom initiativtagare till och ledare för den första reguljära tillverkningen av vetenskapliga instrument i vårt land.

Internationellt känd blev H genom sitt 1643 tryckta arbete på latin om konstruktionen och bruket av ett astrolabium (en graderad cirkelbåge med vridbar diopterlinjal) och en astronomisk kvadrant. Han försåg instrumenten med en vidareutveckling av hos P Vernier 1631 beskrivna nonier, varigenom en ökad precision vid avläsningen möjliggjordes. På astrolabiet kunde enligt H själv avläsas varje bågminut och på kvadranten varje sekund. Det beskrivna astrolabiet tillverkades av instrumentmakaren i Utrecht J Sneewins, leverantör av instrument även till Georg Stiernhielm. H:s idéer anammades genast av en av samtidens största astronomer, J Hevelius. Ytterligare ett vetenskapligt samband med Hevelius är känt: H:s observationer av månförmörkelsen 24 mars 52 torde ha förmedlats till den berömde astronomen via drottning Kristinas läkare P Bourdelot.

Enligt sin förste biograf (Sundel 1659) skall H efter återkomsten från studieresorna ha undervisat drottning Kristina i astronomi. H:s resestipendier hade motiverats med behovet av fler svenskar med kunskap i befästningskonsten och i Uppsala utbildade han blivande tjänstemän inom fortifikationen. Han annonserade också föreläsningar i praktisk geometri, bruket av astronomiska och geodetiska instrument, kartografi m m. Vid sidan av professuren och ledningen av instrumentverkstaden hann H även ta initiativ till stadens första astronomiska observatorium, ett torn med en större kvadrant i hans eget hus vid hörnet av Johannes- och Övre Slottsgatorna. Flera av hans instrument användes vid universitetet ännu några decennier in på 1700-talet. Ett annat bevis för uppskattningen av H:s insats långt efter hans död är att delar av arbetet om astrolabiet och kvadranten utnyttjades av Å Rålamb för dennes Adelig öfvning (kap Om astrolabii geometrici bruuk i tom 1, 1690, är en förkortad översättning av motsvarande parti i H:s verk).

Genom sin bror Tomas Kristiernsson, lantmätare och markscheider vid Stora Kopparberget, kan H ha spelat en viktig roll för introduktionen av en ny mätteknik i gruvor. Brodern arbetade med astrolabium i gruvan redan 1646. H kan ha förmått honom att använda denna metod, som vid kontinentens bergverk är vanlig först på 1740-talet.

Författare

Arne LosmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

I hs har H efterlämnat Trigonometriae planorum compendium (två avskr i Stiernhielms-ka saml, KB: F d 19, den ena utförd av Stiernhielms medarb, matematikern o astronomen J Megalinus; avskr även i UUB: A 501 o A 513). Enl J Schefferus Svecia literata (1680), s 177 f, dessutom i ms Geome-tria practica, Rabdologia (beskrivn av en sorts räknesticka, möjl identisk med Rabdologia i UUB: A 513) o De constructione mapporum (använd av Å Rålamb för Adelig öf-ning, tom 4, 1690); ytterligare arbeten som tillskrivits H i UUB: A 505.

Tryckta arbeten

Nova et accurata astrolabii geometrici structura . . . Lugduni Batavorum 1643. (16), 104, (31) s, 5 pl.

Källor och litteratur

RR, Biographica, RA; Elenchus lectionum publicarum 1651—1658, J Sundel, inbjudn till H:s begravn 22 jan 1659 (Palmsk 338), UUB.

C Annerstedt, UU:s hist, 1, 2: 1 o 2: 2, bih 1 o 2 (1877—1910); Bref af Olof Rudbeck dä rör UU, 1—4, ed C Annerstedt (1893— 1905); E M Dahlin, Bidr till de matematiska vetenskapernas hist i Sverige före 1679 (UUÅ 1875); A Edestam, B C H (Nationen o hembygden, 9, 1964); S Lindroth, Gruvbrytning o kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början, 1 (1955); L W:son Munthe, K fortifik:s hist, 1, 2 o 6: 1 (1902, 1906 o 1916); N V E Nordenmark, Astronomiens hist i Sverige före 1800 (Lychnos-bibl, 17:2, 1959); J Nordström, Bibliografiskt suppl till Nordenmark, Astronomiens hist (ibid 17:2, suppl 2, 1965); H Richter, Geografiens hist i Sverige intill år 1800 (ibid, 17:1, 1959); Å Rålamb, Adelig öfning, tom 1 o 4 (1690); J Swedberg, Lefwernes beskrifning (1941), s 19; J Terserus, likpr över Barbro Isaksdtr Giers (1650); Värm- lands nation i Uppsala från år 1595, 1 (1939), s 52; E Zinner, Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11.—18. Jahrhunderts (2. Aufl, München 1967).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Benedictus Christierni Hedræus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12749, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arne Losman), hämtad 2024-04-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12749
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Benedictus Christierni Hedræus, urn:sbl:12749, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arne Losman), hämtad 2024-04-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se