Olof G Hedström

Född:1803-05-11 – Nottebäcks församling, Kronobergs län
Död:1877-05-05 – USA, Amerikas Förenta Stater (i New York)

Predikant


Band 18 (1969-1971), sida 510.

Meriter

Hedström, Olof Gustaf, f 11 maj 1803 i Nottebäck (Kronob), d 5 maj 1877 i New York. Föräldrar: korpralen Johan Carlsson H o Annica Persdtr. Biträde hos en skräddare i New York 26, slöt sig där till en metodistisk förs 29, provmedlem i New Yorkkonferensen 35, verksam i Windham-kretsen i Delaware-distriktet, i Jamestown o i Chicago, ledare för sjömansmissionen på »Bethelskeppet John Wesley» i New Yorks hamn 45—75.

G 11 juni 29 i New York m Caroline Pinckley, f 21 juni 04 i Manaroneck, NY, d 6 aug 90.

Biografi

Som den äldste av sju syskon sattes Olof H vid 12 års ålder i skräddarlära, men hans håg stod till sjön, och 1825 mönstrade han för en resa till Syd-Amerika på fregatten af Chapman, ett av de örlogsfartyg som sålts till Colombia och ingick i den beryktade »skeppshandeln». Affären kunde på grund av diplomatiska komplikationer inte genomföras och expeditionen beordrades istället till New York, där den upplöstes. Där blev H bestulen på sina ägodelar och tog anställning hos en skräddare. Han blev erbjuden kompanjonskap, men föredrog att öppna en egen rörelse i Pittsville, Pennsylvania. Några veckor efter sitt giftermål 1829 kom han i kontakt med metodismen, vilket skulle förändra hans livsinriktning.

1833 och 1863 besökte han Sverige. Vid det senare besöket verkade han i synnerhet i Karlskrona-trakten, och stadens metodistförsamling kan sägas vara en omedelbar frukt av hans arbete där. Överallt möttes han med aktning och förtroende.

Vid början av H:s predikobana hade den stora emigrantströmmen från de skandinaviska länderna ännu inte börjat, och de få skandinaver som fanns i Amerika var spridda över vitt skilda delar av landet. Bland dem kunde det inte bli fråga om någon mission. H fick därför arbeta uteslutande bland amerikanerna. 1845 tog han initiativet till den säregna sv-amerikanska metodistförsamlingen i New York, vilken använde »Bethelskeppet John Wesley» som kapell. På detta fartyg pågick i decennier en ständig väckelserörelse. Här blev H en vän och hjälpare för sv sjömän och invandrare. Därifrån fördes också metodismen till Norge genom O P Petersen, till Danmark genom Christian Willerup och till Finland genom Gustaf Lervik.

1851 hörde Jenny Lind en predikan av H på Bethelskeppet och torde då ha styrkts i sitt beslut att överge scenen. Hon skänkte också gåvor till H:s välgörenhetsarbete.

H:s yngre broder, Jonas H (1813—59), var till yrket smed. Han kom till USA 1833 och upplevde under överresan en religiös kris. Redan 1838 fick han fullmakt som metodistisk lokalpredikant. 1848 intogs han på prov i Rock River-konferensen samt ordinerades till äldste och utnämndes till missionär bland svenskarna. 1846 bildade han sin första sv församling i Victoria i Illinois.

Författare

Vilhelm WanqvistSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: J M Erikson, Metodismen i Sverige (1895); S N Gaarde, Chr Willerup (1915); O Hagen, Preludes to Methodism in Northern Europé (1961); A Hardy, O B Pe-tersen (1953); K Hurtig, Metodismen i Finland (1923); M Hurtig, Metodismen i Sverige (Sv folkrörelser, 2, 1937); K A Janson, Första julen på Betelskeppet (Vår julbok 1927); J Julen, Metodistkyrkan i Sverige (1923); N M Liljegren m fl, Sv metodismen 1 Amerika (1895); Metodistkyrkan i Sverige 100 år 1868—1968 (1968); nekr över H i Lilla Sändebudet 1877, nr 12; S B Newman, Sjelfbiografi (1890); J L Nuelsen m fl, Ge-schichte des Methodismus (1929); J Thor-kildsen, Den norske metodistkirkes historie (1926); C Thunström, O G H (1935); W J Townsend m fl, A New History of Methodism, 2 (1909); G Westin, Den kristna friförsamlingen i Norden (1956); V Witting, Minnen från mitt lif som sjöman, immigrant o predikant (2 uppl, 1904).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof G Hedström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12756, Svenskt biografiskt lexikon (art av Vilhelm Wanqvist), hämtad 2020-07-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12756
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof G Hedström, urn:sbl:12756, Svenskt biografiskt lexikon (art av Vilhelm Wanqvist), hämtad 2020-07-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se