Hemming Henriksson

Född: – Finland (i Åbo)
Död:1619

Präst, Psalmdiktare


Band 18 (1969-1971), sida 629.

Meriter

Hemming Henriksson, f i början av 1550-talet i Åbo, levde i juni men var död i sept 1619. Fader: borgaren i Åbo Henrik Hollo. Namnes som kyrkoherde i Masko från hösten 86, deltog i Uppsala möte 93, i riksdagarna i Uppsala 94 o i Linköping 00. G m en dtr till domprosten i Åbo Petrus Melartopæus.

Biografi

H har synbarligen besökt Åbo katedralskola, i vars grannskap faderns gård låg. I handlingarna framträder han hösten 1586, då han som kyrkoherde i Masko undertecknar tiondelängden för socknen. Under tidens politiska förvecklingar har H som en av relativt få prästmän från Åbo stift deltagit - i Uppsala möte. Han bevistade även kröningsriksdagen 1594 och Linköpings riksdag. Slutligen har han i april 1612 i Åbo underskrivit prästerskapets trohetsförsäkran till Gustav Adolf.

H är minnnesvärd genom sin litterära verksamhet på finska. 1605 utgav han en finsk psalmbok, som innehåller 243 psalmer. Bland dessa ingår alla de 101 psalmerna i Jakob Finnos psalmbok 1583. De övriga utgjordes av översättningar förnämligast från svenska och tyska, men också från latin. Därtill kom ett tiotal av H själv författade psalmer. Översättningarna är fria och visa en viss poetisk begåvning. I motsats till Jakob Finnos psalmer innehåller de ställvis angrepp på katolicismen. Psalmerna kom länge att tillhöra den finska psalmskatten.

Den samling av medeltida sånger, som under rubriken Piae cantiones under medverkan av Jakob Finno 1582 utgavs av Didrik Pers- son (Ruuth) i Greifswald, blev även av H överflyttad till finska. Därvid synes H ej ha utgått från den tryckta utgåvan utan anlitat någon i viss mån avvikande skriftlig samling. Också dessa sånger avtrycktes senare och särskilt julsångerna sjöngs länge. H framstår som en pionjär inom finsk konstdiktning.

Författare

Eric AnthoniSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se Collijn, sp 375. Den först nämnda psalmboken, till vilken inget titelblad bevarats, är enligt en inventarieförteckning i Finska församlingen i Sthlm tr 1605. Utan Ff:s namn är de under J Petri Finno nämnda uppl av samma psalmbok, Collijn, sp 702; jfr i övrigt SBL, bd 16, s 50.

Källor och litteratur

Källor o litt: 1503: 3, 483 bq: 92, FRA.

E Anthoni, Vilka prästmän voro överresta till Sverige för Linköpings riksdag? (FHT 1942); O Kurvinen, Vanha virsikirja (1941); P J I Kurvinen, Suomen virsirunouden alku-vaiheet vuoteen 1640 (1929); R Lagerborg, Vår äldsta konstdiktn (SSLF, Förhandhar

0 uppsatser, 20, 1906); K G Leinberg, Handhar rör finska kyrkan o prästerskapet,

1 o 3 (1892 o 1894); A Oja, Maskun historia (1966); dens, Maskun Kirkkoherrat Hemming Henrikinpoika ja Henrik Hoffman (Genos 1964); SRA 1:3, 1592—1597 (1894 —1910) o 2:1, 1611—1616 (1932); V Suomi, Suomenkielinen lyriikka ennen 1640 (Suomen kirjallisuus, 2, 1963); J Vallin-koski, Milloin Maskun Henrikin virsikirja ilmestyi? (Ramus virens in honorem Aarno Maliniemi; Finska kyrkohist samf handl, 52, 1952).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hemming Henriksson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12859, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Anthoni), hämtad 2020-10-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12859
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hemming Henriksson, urn:sbl:12859, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Anthoni), hämtad 2020-10-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se