C W A Richard Henneberg

Född:1853-08-05 – Tyskland (i Berlin)
Död:1925-10-19 – Malmö Karoli församling, Skåne län

Dirigent, Tonsättare


Band 18 (1969-1971), sida 635.

Meriter

Henneberg, Carl Wilhelm Albert Richard, f 5 aug 1853 i Berlin, d 19 okt 1925 i Malmö (Caroli). Föräldrar: kormästaren vid kejserliga operan i Berlin Friedrich Wilhelm Albert H o Johanne Henriette Luise Auguste Boldtmann. Studerade för Wilhelm Rust i Berlin, verksam som kapellmästare vid Reunionteatern där 72—73, dirigent för Musikselskabet Harmonien i Bergen 73—75, var en tid engagerad vid italienska operan i London, kapellmästare i Sthlm vid Mindre teatern 78—79, Nya teatern 79—85 o K teatern 85—07, ledde Sydsv filharmoniska fören i Malmö 14—20 o Malmö orkesterfören 16 —21. Dirigent, pianist o tonsättare. — LMA 85, Litt et art 89, hovkapellmästares titel 94.

G 1) 7 aug 79 i Sthlm (Ty) m Fanny Louise Behrens, f 25 dec 58 där (ibid), d 1 juli 99 i Berlin (enl db för Ty, Sthlm), dtr till operasångaren Hans Conrad Friedrich Behrend B o Fanny Josephine Rubach; 2) 7 juni 00 i Sthlm (Klara) m Tyra Maria Gyllenskepp, f 7 juni 81 där (Klara), d 28 sept 60 där (S:t Göran), dtr till skrivaren i uppbördsverket Alfred Teodor G o Vendela Christina Hederstedt.

Biografi

Richard H var från 1870 verksam som pianoackompanjatör, bl a till Henri Wieniawski, och framträdde i den egenskapen tillsammans med operasångaren Conrad Behrens i Sverige första gången 1872. Han besökte 1876 Sthlm som ledare för en tysk operatrupp som bl a — under anspråkslösa förhållanden på Mindre teatern — detta år gav Wagners Tannhäuser dess sv premiär.

H har betecknats som en skicklig och mångsidig dirigent. Under sin verksamhet vid K teatern ledde han det första cykliska framförandet av Wagners Nibelungens ring (1907). Som tonsättare vann han uppskattning främst genom den komiska operan Drottningens vallfart (Nya teatern 1882), balettdivertissementet Undina (K teatern 1890) och åtskillig scenmusik, bl a till Ibsens Brand, Strindbergs Lycko-Pers resa (1882) och Börjessons Erik XIV (1903). Vidare märks en pianokonsert i a-moll, kammarmusik, kantater, sånger, pianostycken m m.

Sedan H lämnat K teatern framträdde han i Sthlm bl a som dirigent i Berns salonger. — Son till H är tonsättaren Albert H (f 1901).

Författare

Åke BrandelSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev o kompositioner i MAB. Brev till L O Josephson i KB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Å Davidsson, Bibliogr över sv musiklitt 1800—1945 (1948); Norlind; Sohlman; M Tegen, Musiklivet i Sthlm 1890—1910 (1955).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C W A Richard Henneberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12864, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Brandel), hämtad 2023-06-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12864
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C W A Richard Henneberg, urn:sbl:12864, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Brandel), hämtad 2023-06-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se