Henricus Johannis

Död:1556

Biskop, Dominikanermunk


Band 18 (1969-1971), sida 652.

Meriter

Henricus Johannis, d 1556 (före 11 mars), var lektor och generalvikarie i dominikanordcn 29, kh i Västerås senast 31, electus där 34, vigd till biskop trol 2 okt 36, »religionsråd» och visitator 39—41.

G m Ingrid, d 65 eller 66.

Biografi

Något säkert bevis för att H varit norrman (J Messenius, Chron episc, 1611, s 98) eller av frälse börd föreligger inte. Första gången han med säkerhet omnämnes är som ombud för dominikanerna vid kyrkomötet i Örebro 1529 med titeln ordenslektor och generalvikarie. Som sådan hade han dels att meddela bröderna undervisning och dels visitera de sv konventen. Man har förmodat, att han varit placerad i Sigtuna men ett generalkapitelbeslut 1505 hade inrättat en ordensskola i Västerås, dit Ff hela sitt liv var knuten. Troligen tillhörde han den reformvänliga falangen inom orden och övergick tidigt till den nya läran. Senast 1531 blev han kyrkoherde och kanik i Västerås och var under de följande åren konungen behjälplig med att uppbära taxan. Electus (utvald biskop) redan 1534, erhöll han troligen sin vigning i Uppsala 1536 och deltog i de för reformationen avgörande förhandlingarna där.

I 1540-talets statliga reformations- och visitationsarbete var H en villig och erfaren medhjälpare. Han var bisittare vid domen över reformatorerna i jan 1540 och deltog som Georg Normans närmaste man i 1540 års visitation av Väster- och Östergötland, varvid han i Vadstena höll klostrets första sv mässa och predikan. 1541 ledde han prästvisitationen och konfiskeringen av kyrksilver i Småland. Även under de följande åren var han flitigt anlitad av konungen, med kyrksilverleverans från det egna stiftet 1545, som rapportör av folkopinionen och förespråkare för den kungliga politiken 1543 vid Kopparberget, i Småland under Dackekrisen och 1550 efter freden med kejsaren. För sina tjänster blev han en välbärgad man med relativt stora förläningar och flera fastigheter i Västerås och huvudstaden.

H:s handstil är reproducerad i Västerås hm. Hans sigill visar en vas med blommor.

Författare

Ivan SvaleniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: S Kjöllerström, De kyrkl förhånar i Uppsala 1536 (Sv teol kvartalskrift 1936); I Svalenius, Georg Norman (1937); G Ekström, Västerås stifts hm, 1 : 1 (1939).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henricus Johannis, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12877, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12877
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henricus Johannis, urn:sbl:12877, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se