Henschen, släktBand 18 (1969-1971), sida 665.

Biografi

Henschen, släkt, härstammande från spelmannen Anders Hensigken (d 1663 eller 1664) i Jönköping, som enligt Jönköpings domböcker var född i staden Trebbin i Brandenburg. Hans son körsnären Gabriel Andersson Hensken (d 1685) i Sthlm blev far till Gabriel H (1675—1744), som var tullförvaltare i Visby från 1706 o i Karlshamn från 1719. I sitt äktenskap med en dtr till häradshövdingen Lars Söderhielm blev han far till bl a sönerna Carl Niclas H o Salomon H, från vilka släktens båda huvudgrenar härstammar.

Carl Niclas H (1714—82) var inspektor vid olika hyttor under sin morbrors bruk Ängelsberg i Västervåla (Vm). Hans sonsons sonson var kronofogden Wilhelm Carl Herman H (1853—1912) i Piteå. Son till denne är advokat Harald (Harry) H (f 1897), Dingtuna (Vm). Från en bror till Herman H härstammar en av släktens nordamerikanska grenar.

Kontraktsprosten Salomon H (1719—96) i Ronneby, som var riksdagsman 1786 o 1789, blev far till överstelöjtnant Erasmus Gabriel H (1756—1825). Erasmus H har efterlämnat uppteckningar om kriget i Finland 1788—90 (se Folke H 1968—69; vidare Gillingstam). Bröder till honom var lagmannen i Närke Lars Niclas H (1761— 1826) o prosten Wilhelm Peter H (1766— 1816) i Ronneby. Den senare blev far till provinsialläkaren Salomon H (1800—49) i Uddevalla, rådmannen o riksdagsmannen Lars Vilhelm H (H 1) o Sven Magnus H (1809—87), som en tid var rektor för skolan i Sölvesborg men sedan blev överkontrollör för brännvinstillverkningen i Kristianstads län o 1857—85 var sekreterare i länets hushållningssällskap. Söner till Lars Vilhelm H var fil dr Wilhelm (William) August H (H 2) o professor Salomon Eberhard H (H 3). William H blev far till bankdirektör Henry Samuel H (1873—1943) i Chicago o läkaren Gustave Esaias H (1874—1945) i Georgetown, Texas. Barn till Salomon H är professor emeritus i patologisk anatomi vid Karolinska institutet Folke H (f 1881), Astri H (f 1883), g m generallöjtnant Archibald Douglas (d 1960), o fil dr Ingegerd H-Ingvar (f 1890), g m 1) professor Henrik Cornell, 2) professor Sven Ingvar. Barn till Folke H är tecknaren Anders H (f 1914), skulptrisen o tecknaren Helga H (f 1917) o docenten i medicinsk kemi vid Karolinska institutet Agnes H (f 1935). En syster till honom blev i äktenskap med lektor Wilhelm Nyman mor till med dr Olle H-Nyman (f 1915).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Erasmus H:s brev till O H Nordenskjöld 8 dec 1798 o 10 nov 1810, RA; Landelius utlandssv saml, SBL:s dep, RA; Folke H:s stencil Släkten H i Sverige, SBL; J Jäderlunds släkttavla Släkten H 1600 —1930, H:ska släktarkivet, UUB.

G Bergström, Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland o Blekinge samt på Gotland 1658—1765 (1958); E L Birck, General Tolls krigsplan år 1788 (1944); R Björkman, Jönköpings hist, 3 (1919); B Broomé, KrA o de privata arkiven (PHT 1958), s 106; A R Cederberg, Anjalan liiton historialliset lähteet (1931), s 107; J R Danielson-Kalmari, Finland under gustavianska tiden, 2 (1925), s 140 f, 165, 279, 315, 396 ff; A Douglas, Jag blev officer (1950); H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); A Godhe, Minnestal öfver med döden afgångne ledamöter af VVS, 1 (1850); Folke H, En bild från 1700-talets Ronneby (Blekingeboken, 14, 1936); dens, Min långa väg till Salamanca (1957); dens, Erasmus Gabriel H (PHT 1968—69); P Johnsson, Kristianstads läns hushålln:sällsk:s hist (1930), särsk s. 53 f, 59, 61, 106; Fortifik, 4: 1 (1930), 5: 1 (1952); S Kristiansson, Uddevalla stads hist, 3 (1956); B Lesch, Jan Anders Jägerhorn (1941), s 173, 251 f; T Linder, Biskop Olof Wallquists polit verksamhet tom riksdagen 1789 (1960); Lunds hm, 5 (1858); K Mel-lander, Johan Christopher Toll. . . (1933); A Mollstadius, Till tonerna av gamba o lira i 1600-talets Jönköping (Smålands Alleh 22 juni 1956); N Nilsson-Stjernquist, Ständerna, statsregler o förvalta (1946); O o G Palme,. Släkten Palme (1917); H Pleijel, Herrnhutismen i Sydsverige (1925); H Rosengren, Karlshamns hist, 2 (1928); E Severin, Svenskarne i Texas i ord o bild 1838—1918, 1 (1918); C Sjöström, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); SKL; SLH 1:4—5 (1835—53); SPG; Sv släkten H:s stamfader (Sthlms Dagbl 3 mars 1912); Sv släktkal 1962; S Söderhielm, Ätten Söderhielm, 1—2 (1961—63); B Utterström, Läsesällskap o lånebibi i Karlskrona 1794—1863 (Fören Gamla Karlskrona årsb 1958—59); örnberg, 4 (1888; tr 1887), 14 (1908). — H Gilling-stam, Erasmus Gabriel H :s upptecknrar om finska kriget 1788—90 (ms för PHT 1970); Folke H, Livet på Bustorp o i Ronneby i början av 1800-talet (Blekingeboken 1961), s 26—31, 47—51.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henschen, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12889, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12889
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henschen, släkt, urn:sbl:12889, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se