Wilhelm (William) A Henschen

Född:1842-04-11 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1925-08-31 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Chicago, Illinois)

Publicist


Band 18 (1969-1971), sida 669.

Meriter

2 Henschen, Wilhelm (William) August, son till H 1, f 11 april 1842 i Uppsala, d 31 aug 1925 i Chicago. Inskr vid UU ht 57, FK där 15 dec 62, disp pro gradu 14 nov 63, studerade naturvetenskap o medicin i Uppsala o Berlin 63—66, lär i Hälsingborg 67, emigrerade till USA hösten 70, red för tidn Nordstjeman okt 73—juni 74, för tidn Norden 74—75, för tidn Sändebudet, Chicago, 75—82, 89—98 o 02—11, rektor vid sv metodisternas predikantskola i Evanston, 111, 75—83, pastor i Tamestown, N Y, 83, i Galva, 111, 98—02, red för Sv sändebudet 85—87 o förest för metodisternas predikantskola i Uppsala 86—89.

G 21 juni 68 i Karlstad m Hilda Johanna Maria (Hanna) Lilljebjörn, f 18 aug 44 där, d 22 trol i Chicago, dtr till skriftställaren kaptenen Henrik L o Hilda Charlotta Wahlström.

Biografi

William H hade efter disputation om David Humes filosofiska betydelse ägnat några år åt naturvetenskapliga och medicinska studier men avbröt dessa för att bli lärare först i Lund och sedan i Hälsingborg 1867. Tre år senare utvandrade han till Florida, där han stannade till 1872. H flyttade då till Brooklyn och hade en kort tid kontorsanställning. 1873 övertog han redaktörskapet för tidningen Nordstjernan och året därpå för Norden, båda New York-tidningar.

I Brooklyn hade han tillhört presbyterian-pastorn Dr Théodore L Cuylers kyrka, men 1875 anslöt han sig till metodistkyrkan, inom vilken han blev en framstående gestalt till sin död. H var en av förgrundsmännen i fråga om predikantutbildningen. Till 1883 tjänstgjorde han som rektor vid de sv metodisternas predikantskola The Swedish Theological Seminary i Evanston, 111. Samtidigt med denna tjänst var han redaktör för metodisternas officiella organ Sändebudet. H:s artiklar var välskrivna och tidningens sid antal utökades. Den fick stort inflytande och citerades ofta.

1885 återvände H till Sverige for att stanna till 1889. Under denna tid var han redaktör för tidningen Sv sändebudet och även ledamot i bokkommittén och lärare vid predikantskolan i Uppsala. Men de fria institutionerna i USA tilltalade honom mera, och han kände sig främmande i Sverige. Från 1889 tjänstgjorde han vid Nordvästra sv konferensen i Amerika, där han i ytterligare två perioder till uppnådd pensionsålder var redaktör för tidningen Sändebudet.

H:s ståndpunkt i politiska och religiösa frågor var avgjort liberal. Inom metodistkyrkan samarbetade han med den riktning som påyrkade vittomfattande reformer. I politiken ville han inte binda sig vid något parti. Som USA:s tre stora fiender räknade han katolskt prästvälde, krogvälde och penningvälde. Han var en andlig evolutionist som trodde att en gudomlig allmakt leder mänskligheten, sakta men säkert, mot frihet och ljus.

Författare

Vilhelm WanqvistSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag till kännedomen af David Humes filosofiska betydelse. Akad afh, Upsala 1863. 27 s. — Kort öfversikt af bibliska historien. Chicago, 111., u å. 80 s. — För hjärtat och tanken. Korta uppsatser. Chicago [1913]. 175 s. — Ljus på vägen. Bibliska betraktelser. Chicago 1914. 144 s. — Vandring med Jesus. Bibliska betraktelser. Chicago 1915. 144 s. — På vägen hem. Bibliska betraktelser. Chicago 1917. 173 s.

Översatt: Christian Muller, samt förföljelsen i Abbeokuta. Öfvers från tyskan af W. A. Ff. (Berättelser ur hednamissionen, 1[_5], Upsala 1861—63, s 97—132 [nr 4, 1861]; sign.) — Johan Baptist Dasalu. En lefnadsbild från Vest-Afrika. Öfvers från tyskan af W. A. H. (Ibid, s 133—203 [nr 5, 1862—63]; sign.) —¦ Hjelpreda till Gornelius Nepos, innehållande: 1) ordagrann öfversätt-ning, 2) öfversättning till ledig svenska, 3) anmärkningar och hänvisningar till de vanligaste grammatikerna; till skolungdomens tjenst utg. H 1—3. Helsingborg 1869. 89, 78, 72 s. H 2: 2. uppl 1887. H 1: 3. [2.] uppl Lund 1901. — SM Merrill, Nya testamentets lära om helvetet. Sthlm 1885. 144 s. — Kosta hvad det vill. Bilder från holländska reformationen. Svensk bearbetning. Sthlm 1889. 112 s.

Redigerat: Nordstjernan, okt 1873—juni 1874, New York; Norden, juli 1874—juli 1875 (delvis biträdd av E Henschen), New York; Sändebudet, 1875—1882 samt 1889— 98 och 1902—1911, Chicago, 111; Svenska sändebudet, juni 1885—aug 1887, Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: J M Eriksson, Metodismen i Sverige (1895); N M Liljegren m fl, Sv metodismen i Amerika (1895); Metodistkyrkan i Sverige 100 år 1868—1968 (1968); Prot fördt vid Metodist-Episkopalkyrkans i Sverige årskonferens 1885—1889; J P Sea-berg, Teol seminariets sextioårsjubileum (Vinter Rosor 1931); E Skarstedt, Pennfäk-tare, sv-amerikanska förf o tidn:män (1930); Sv folkrörelser, 2 (1937); G G Wallenius, Tidn Sändebudet 1802—1912 (Vinter Rosor 1912); G Westin, Protestantismens hist i Amerikas förenta stater (1931).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Wilhelm (William) A Henschen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12892, Svenskt biografiskt lexikon (art av Vilhelm Wanqvist), hämtad 2022-12-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12892
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Wilhelm (William) A Henschen, urn:sbl:12892, Svenskt biografiskt lexikon (art av Vilhelm Wanqvist), hämtad 2022-12-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se