Herlenius, släktBand 18 (1969-1971), sida 674.

Biografi

Herlenius (Herlén), släkt, härstammande från komminister Petrus Brynolphi (d 1679) i Lekåsa (Skar). Hans son komminister Brynolf H (d 1726) i Herrljunga (Älvsb) blev far till kh Erik H (1714—52) i Hössna (Älvsb). Dennes son Daniel H (1742—1807) gifte sig som brukspredikant på Älvsbacka (Värml) med en dtr till brukspatron Janne Kolthoff, efter vars död 1780 han köpte dennes egendomar Hammars säteri i Väse (Värml) o Norums bruk i Nyed (Värml). 1788 blev han kh i Väse, o 1790 fick han prosttitel. Hans son fältsekreteraren Johan Henrik H (1780—1867) blev far till disponenten Jonas H (H 1) o bankdirektören Gustaf H (1825—92) i Norrköping. Jonas H blev far till direktör August H (H 2) o lektor Emil H (1867—1944) i Falun, som skrev Erik-Jansismens historia (1900) o en mängd kyrko- o kulturhistoriska uppsatser bland vilka en biografi över Claes Frietzcky (1903). Son till August H är f d försäljningsdirektören vid Uddeholms ab Jonas H (f 1890).

Johan Henrik H:s bror löjtnant Erik Herlén (1782—1841) på Hammar blev far till läroverksadjunkten Erland Herlén (1828— 71) i Örebro, som publicerade en engelsk språklära (7 upplagor 1869—84). Söner till en äldre bror till honom emigrerade till Kanada.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Y Dahl, Lärarmatr 1922 (1923); Karlstads hm, 3 (1968); J Kleberg, Krigskoll hist. Biogr ant:ar 1630—1865 (1930); J Landquist, Geijer (1954); B V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från år 1595, 1 (1928—46); R Montgomery-Cederhielm, Från mitt första skolår (Hagk o livs-intr, 7, 1926), s 26; Skara hm; Slott o herresäten i Sverige. Värmland (1968), s 269 f, 275; G Stiernstedt, Ur Erik Gustaf Geijers liv, 1 (1963); Emil H, Ätten H, Herlén (O F Strokirk, Kultur- o personhist ant:ar, 3, 1920, s 90—115); Sv släktkal 1943; Örnberg, 5 (1889).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herlenius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12897, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12897
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herlenius, släkt, urn:sbl:12897, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se