Carl A Heuman

Född:1870-06-01 – Morlanda församling, Västra Götalands län
Död:1948-10-13 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Matematiker


Band 18 (1969-1971), sida 769.

Meriter

3 Heuman, Carl August, bror till H 2, f 1 juni 1870 i Morlanda (Göt), d 13 okt 1948 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex vid h latin-lärov i Gbg 25 maj 88, inskr vid LU ht 88, elev vid KTH 15 sept 90, utex 10 juni 93, FK vid LU 15 sept 91, inskr vid UU ht 93, FL 15 sept 98, disp pro gradu 29 maj 99, FD 31 maj 99, biblioteksamanuens vid KTH 99—02, assistent där i matematik ht 99—vt 02, i beskr geometri ht 99—vt 07, överlär i matematik vid Tekn skolan i Sthlm vt 00— vt 07 o ht 08—vt 09, assistent i teoretisk mekanik vid KTH ht 02—vt 07, bibliotekarie där 03—06 o 12—13, tf prof där i teoretisk mekanik ht 08—13, prof i mekanik 31 dec 13—35.

G 7 maj 01 i Sthlm (Hedv El) m Ruth Hilda Ekström, f 21 nov 75 i Viksta (Upps), d 15 dec 47 i Sthlm (Engelbr), dtr till grosshandl Alfred Herman E o Anna Lovisa Holm.

Biografi

Carl H:s vetenskapliga arbeten behandlade främst teoretiska mekaniska problem, bl a rörande sfäriska pendeln och pendelgyroskopet. Av stor praktisk betydelse blev hans skrift om Mekanisk beräkning av elektriska luftledningar, vars särskilda diagram alltjämt försäljs.

Hans framställning i tal och skrift utmärkte sig för språklig elegans, tankemässig klarhet, begriplighet och i skrift typografisk prydlighet. Han var en sällsynt god pedagog, och hans läroböcker har kunnat användas ovanligt länge. Han utgav t ex Fyrställiga tabeller över logaritmer och trigonometriska tal (1906) att användas i skolorna, och denna bok är ännu i bruk.

Som prof i mekanik föreläste han och skrev varje ord tydligt på svarta tavlan. Kontinuerligt med föreläsningarna ordnade han problemräkning i smågrupper under assistenters ledning, och det var få av eleverna, som inte kunde tillägna sig denna utmärkta undervisning. H anställde också en egen mekaniker för tillverkning av praktiska modeller, vilka han använde i undervisningen för att åskådliggöra de mekaniska lagarna.

Han mottog många maktpåliggande uppdrag från högskolan. Bl a fick han det huvudsakliga ansvaret för det redaktionella arbetet med den imposanta minnesskrift, som utgavs 1918 med anledning av högskolans 1917 påbörjade överflyttning till de nya lokalerna vid Valhallavägen.

Ehuru naturvetare till facket var H helklassiker och stor humanist. Han älskade italiensk konst och litteratur, varav han samlat åtskilliga hyllmeter i sitt stora privata bibliotek. H var en trogen vän av SHT och Idun. Han skrev också vers, bl a större delen av en kantat för Saltsjöbadens samskola 1915.

Författare

Georg WästlundSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Operationsteoretisk framställning af teorien för finita förflyttningar. Akad afh ... [Uppsala]. Sthlm 1899. 48 s.

— Matematiska anteckningar och öfnings-uppgifter till bruk för maskin- och byggnadsyrkesskolornas 2:dra årskurser. [Omsl:] H 1. Sthlm 1902. 56 s. — Zur Theorie der Kriim-mung nach den Methoden der darstellenden Geometrie (Archiv der Mathematik und Phy-sik, Reihe 3, Bd 6, Leipzig und Berlin 1904, s 283—305). — Separering af luft och andra gasblandningar medelst centrifug. [Rubr.] Sthlm 1904. 16 s. [Ur TT s å.] — Ober Träg-heitsmomente von Punktsystemen und iiber eine fundamentale Aufgabe in der Theorie der axonometrischen Abbildung. [Sthlm, tr] Uppsala 1905. 18 s. (Arkiv för matematik, astronomi och fysik [utg af K. svenska vetenskapsakademien], bd 2, n:o 16.) — Grafisk knoptabell i plånboksformat för idkare af idrott till sjös konstruerad. Sthlm 1906. 1 vikt kartongbi, 1 inlaga. 2.—4. uppl 1914, 1923, 1931. — Fyrställiga tabeller öfver logaritmer och trigonometriska tal jämte andra talvärden och uppgifter med särskild hänsyn till den tekniska undervisningens behof sammanställda. Sthlm 1906. XIV, 176 s. 2.-4. uppl 1925, 1931, 1933. 5. uppl 1937. XVI, 156 s. 6.—11. uppl 1939, 1942, 1944, 1946, 1947, 1949. 12. uppl 1951, 2.-6. tr 1955, 1958, 1961, 1964, 1967. — Distanstabell. [Rubr.] Sthlm 1910. 4 s jämte tabeller. (Tills med K [E] Ljungberg.) — Hastighetsdiagram för järnvägståg. Sthlm 1911. 4:o. 17 s, 1 pl. — Der mathematische Unterricht in den zweiten Abteilungen der Maschinen- und Baugewerbe-schulen (Der mathematische Unterricht in Schweden . . . hrsg von H v Koch und E Göransson, 5, Sthlm 1911, s 19—22). — Linjaldiagram med logaritmiska skalor. [Rubr.] Sthlm 1911. 4 :o. 8 s. [Ur TT, veckouppl, s å.]

— Teknisk mekanik. [Rubr.] Sthlm 1913. 4:o. 3 s. [D :o.] — Mekanisk beräkning af elektriska luftledningar medelst grafiska metoder på grundval af teorien för ideala trådars jämvikt. Sthlm 1913. 4:o. 93 s, 3 pl. 2.-3. uppl 1919, 1921. 73, XIX s, 3 pl. [Endast titelark o Bihang nytr.] — Elliptiska integraler i dynamiska problem (Kungl. tekniska högskolan. Skrifter utg med anledning av inflyttningen i de år 1917 färdiga nybyggnaderna. Historik . . . jämte avhandlingar . . ., Sthlm 1918, 4:o, s 201—220; sep se följ). — Bidrag till teorien för sfäriska pendeln (ibid, s 221—306; sep tills med föreg, 106 s). — Ein Satz iiber Culmannsche Trägheitsellipsen (Mathema-tische Zeitschrift, Bd 8, Berlin 1920, s 155—-158). — Bidrag till teorien för pendelgyroskopet (Kungl. tekniska högskolan. Skrifter utg med anledning av Kungl. tekniska högskolans 100-års jubileum 1927, Sthlm 1927, s 193— 211). — Från prosten Heumans tid på Dah-le (Minnen från gamla svenska prästhem, 5: Från gamla prästhem i Göteborgs stift, Lund 1929, s 236—270). — Mekanisk beräkning av elektriska luftledningar. Norrköping 1933. 14 s. [Huvudsakl ur TT s å. Eng övers:] Mechanical calculation of overhead electrical transmission lines. (Sag and stress calculation). [Rubr.] Sthlm 1933. 4:o. 7 s. — Kraftgeometri och jämviktslära. 1*. Föreläsningar och övningsuppgifter i elementär statik. Lund 1935. 176 s. [Fotolitogr, ngt förändr uppl utg av O H Faxén] Sthlm 1945. — Zur Theorie der elliptischen Integrale. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1937. 25 s. (Arkiv för matematik . . ., bd 26 A, n:o 2.) — Ueber Bewegungsformen in globular Clusters (Festschrift fiir Elis Strömgren. Astronomical papers dedicated . . ., Khvn 1940, 4:o, s 82—113). — Tables of complete elliptic integrals (Journal of mathe-matics and physics, vol 20, 1941, Cambridge, Mass. (tr Baltimore, Md.), s 127—206).— Zur Theorie der elliptischen Integrale. [Sthlm, tr] Gbg 1950. 58 s. (KTHH, nr 32 = [omsl:] Acta polytechnica, 60 = physics and applied mathematics series, vol 1, nr 7.) — Uppsatser i TT, broschyrer ang KTH samt undervisningskompendier.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED :s konseljakter 31 dec 1913, nr 131, RA.

KTH. Historik o beskrivn rör nybyggnaderna ... (1918); B V :son Lundqvist, Den yngre grenen av släkten H (1949); SvTeknF. — Nekr i SvD 14 okt 1949.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl A Heuman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12963, Svenskt biografiskt lexikon (art av Georg Wästlund), hämtad 2020-01-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12963
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl A Heuman, urn:sbl:12963, Svenskt biografiskt lexikon (art av Georg Wästlund), hämtad 2020-01-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se