Carl Fredrik Georgii

Född:1715-08 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län
Död:1795-04-12 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Historiker


Band 17 (1967-1969), sida 64.

Meriter

1 Georgii, Carl Fredrik, dp 26 aug 1715 i Sthlm (Ty), d 12 april 1795 i Uppsala. Föräldrar: hovapotekaren Peter Eberhard G o Brita Eleonora Ziervogel. Inskr vid UU 13 okt 29, prom vid uti univ, eo kanslist i utrikesexp 22 okt 45, informator för riksrådet Thure Gabriel Bielkes söner, doc i historia vid UU 51, prof där 13 dec 53–2 maj 81, rektor där 57, 66 o 75. – LPS 72.

G 21 sept 58 på Hallstaberg, Björksta (Vm) m Maria Elisabeth Appelbom, f 14 mars 41 i Horn (Skar), d 27 febr 23 i Uppsala, dtr till majoren Carl Samuel A o Magdalena Christina Julin.

Biografi

Som historiker har G främst gjort sig känd genom sina två disputationsserier Historia foederum, praecipue recentiorum, Sveciam inter et Russiam (1758–62) och Historia foederum, praecipue recentiorum, Sveciam inter et Daniam (1758–76). I den förstnämnda serien behandlar han Sveriges fördrag med Ryssland från äldsta tid till 1500-talets slut, medan den andra serien fördes fram till 1435. I den senare diskuterade han unionsbrevet i Kalmar 1397 och satte därvid dess rättsgiltighet i fråga. Skälen härtill var att endast ett fåtal stormän undertecknat brevet och att de sex exemplar av detta, som skulle ha utväxlats, aldrig blev utfärdade. Enligt hans mening stod drottning Margareta bakom unionstanken i brevet, medan det var aristokratin, som förhindrade, att det ratificerades. G:s synpunkter kom att bilda utgångspunkten för den senare debatten om unionsbrevets giltighet. »I själva verket hade Georgii för första gång självständigt ställt och klart fattat unions- brevets problem. Han hade därtill sökt lösa det skarpt logiskt» (L Weibull).

Bland G:s övriga insatser kan nämnas, att han ordnade och registrerade Palmskiöldska samlingen i UUB (kat i M 29 o 29 a), ett mångårigt arbete, som enligt hans egen uppgift var färdigt i början av 1791.

Författare

Stellan DahlgrenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Anteckn:r från G:s föreläsn:r o kollegier i E 97 b, H 12, N 685, 715, W 178, 241, 242, UUB, o i D 375, KB. Några strödda brev från G i UUB, KB o KA (univ:kanslersämb:s handl).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Akad avh, se Liden, 1, s 202–207, Marklin, 1: 1, s 87 f; akad progr se Meyer.

Källor och litteratur

Källor o litt: X 240, UUB. – C Annerstedt, UU:s hist, 3: 1–2 (1913–14), bih 4 (1912); S Bergh, Elias Palmskiöld o hans saml:r (NTBB 1915); S J Boethius, Några anteckn:r om Västmanlands-Dala nations inspektörer o inspektorsval (Västmanland-Dala nations festskr 1915); B Henningsson, Geijer som historiker (1961); E Meyer, Program utg vid UU 1701–1854 (UUÄ 1908); K J Warburg, Gbgs nation i Upsala (Studerande nationers i Upsala hist, 4, 1877); L Weibull, Unionsmötet i Kalmar 1397 (Sc 1930).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Fredrik Georgii, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13012, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stellan Dahlgren), hämtad 2024-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13012
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Fredrik Georgii, urn:sbl:13012, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stellan Dahlgren), hämtad 2024-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se