J James (Jimmy) Gibson

Född:1858-12-26 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1932-10-30 – Ulricehamns församling, Älvsborgs län (enl db för Domk, Göteborg)

Industriidkare


Band 17 (1967-1969), sida 114.

Meriter

4 Gibson, John James (Jimmy), brorson till G 2, f 26 dec 1858 i Gbg (Domk), d 30 okt 1932 i Ulricehamn (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: affärsdisponenten James Alexander G o Martina Maria Julia Barclay. Mogenhetsex vid reallärov i Gbg 29 maj 78, studerade textilindustri i Frankrike o England somrarna 79 o 81, ex vid KTH (maskinbyggn o mek teknologi) 81, övering vid Jonsereds fabrikers ab 81, disponent där 17–26, led av AK 09–11, ordf i styr för Falkenbergs nya verkstads ab 17–27, styr:led i SKF, Kaveltorps ab, Billingsfors ab, Långeds ab o Dalslands Kanal ab.

G 8 jan 84 i Gbg (Gamlestaden) m Elisabeth (Lizzie) Wærn, f 12 jan 60 i London, d 21 maj 27 i Partille (Göt), dtr till grosshandl Morten Edvard W o Emma Margareta Catharina Nerman.

Biografi

Tack vare G:s ingående tekniska kunskaper och kännedom om den europeiska textilindustrins produktions- och avsättningsförhållanden kunde fabrikationen vid Jonsered under hans tid som driftschef smidigt anpassas till förändrade marknadsförhållanden samtidigt som eventuella expansionsmöjligheter väl tillvaratogs. Exempel härpå är tillkomsten av ett nytt bomullsväveri 1912 och övergången till fabrikation av papperssnören under första världskriget, då tillförseln av råvaror till textilindustrin blev avskuren.

G:s framsynthet på det tekniska området visade sig bl a i hans livliga intresse för uppfinningen av kullager, som redan 1907 – samma år som tillverkningen vid SKF påbörjades – applicerades på bandsågar och hyvelmaskiner, vilka tillverkades vid Jonsered.

G var politiskt verksam som frisinnad och framförde 1910 en uppmärksammad motion i AK om viss form för obligatorisk sjukförsäkring vid sidan om de frivilliga sjukkassorna.

Ett utslag av G:s liksom av hans hustrus kulturradikalism, även inspirerad av vänskapen med Ellen Key (brev från dem till henne i KB), var deras insats för folkbildningen genom bildandet av en föreläsningsförening och ett lånebibliotek för arbetarna vid Jonsered. Ett annat uttryck för samma liberala grundsyn och intresse för fostran av en ny och friare människotyp var G:s entusiastiska arbete för den 1901 grundade Samskolan i Gbg med dess radikala pedagogiska idéer och nya personlighetsideal.

Författare

Elsa-Britta GrageSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Tal vid Jonsereds föreläsningsförenings tjugofemårsdag den 15 december 1926. rOmsl.l Ghe- 1927. 16 s

Källor och litteratur

Källor o litt (utom de under släktart nämnda): Gbgs h samskola 1901–1911 (1926); Sv TeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J James (Jimmy) Gibson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13053, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2023-09-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13053
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J James (Jimmy) Gibson, urn:sbl:13053, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2023-09-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se