Goës, släktBand 17 (1967-1969), sida 177.

Biografi

Goës, släkt. Den i slaget vid Landskrona stupade överstelöjtnanten Casper G (1632–77) o tre yngre bröder till honom, samtliga officerare i sv tjänst, naturaliserades 1672 som sv adelsmän efter att ha uppvisat ett brev av 1670 (orig:gen, RHA), vari hertigen av Kurland betygade, att de erkändes som släktingar av adelsmän där med sam- ma namn. Sambandet med den kurländska ätten G styrkes av att denna förde samma vapen. En uppgift i Stiernmans adelsmatrikel om samband med den portugisiske 1500-talshistorikern Damianus a Goes o med den riksgrevliga ätten G har ej kunnat verifieras.

Släktens senare sv medlemmar härstammar från en av Casper G:s bröder, ryttmästaren Nicolaus G (1640–94). Dennes sonsons son major Johan Fredrik G (1767–1823) har framträtt som etsare. Hans syssling fältläkaren, sedermera lantbrukaren Henrik Edvard Theodor G (1790–1869) hopbragte stora naturvetenskapliga samlingar, varav en del donerades till Linköpings läroverk. Han blev far till provinsialläkaren Axel Theodor G (se nedan), vars son var generalkonsuln Sigurd Theodor von G (1868–1926), som var sv konsul i Sidney 1910–17 o i Chicago 1917–21. En syssling till honom var teckningsläraren i Gbg Carl Axel G (1873–1937), som författat skrifter, huvudsakligen rörande teckningsundervisning o hembygdskunskap.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Adelns riksdagsarkiv: handl:r 1672, nr 53, RA. – JA Almquist, Kommerskoll (1912–15); A Braunerhjelm, K Lifreg:s till häst hist, 5: 1 (1917); G De Geer, Genombrottstider i Bergslagen (1951); E Hultmark m fl, Sv kopparstickare o etsare 1500—1944 (1944); E H Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, 3 (1861); M Mattsson, I Ydre på 1800-talet (1932); H Schött, Linköpings h a l:s naturhist mus, 1 (1909), s 5; A A v Stiernman, Matr öfwer Swea rikes ridderskap o adel, 1 (1754), s 616; SLH, 2: 1 (1873), s 268,

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Goës, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13103, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13103
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Goës, släkt, urn:sbl:13103, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se