Herman Gotthardt

Född:1873-10-01 – Danmark (i Nyköping-Falster)
Död:1949-04-19 – Limhamns församling, Skåne län

Affärsman, Donator, Konstsamlare


Band 17 (1967-1969), sida 187.

Meriter

Gotthardt, Herman, f 1 okt 1873 i Nyköbing-Falster, Danmark, d 19 april 1949 i Malmö (Limhamn). Föräldrar: skeppshandlaren Böie G o Hermine Marie Nielsen. Handelsutbildn i Nakskov 88–92, i skeppshandel i Königsberg 92–95 o i Sundsvall 96–97, handelsresande i skeppsfurnering i Sverige, Norge o Finland 98–05, föreståndare för den norsk-tyska skeppshandelsfirman Cornelius Munchs Eftr:s malmöfilial 06–09, sv medborgare 10 juli 09, drev skeppshandelsfirman under eget namn 09–43 (filialer i Sthlm o Gbg), grundade o innehade även tågvirkes- o mattfabrik i Arlöv. – HedLFrKA 36.

G 15 juni 05 i Nyköbing-Falster, Danmark, m Hanne Margrethe Pedersen, f 13 juli 67 i Systofte (Maribo), d 15 april 64 i Skanör, dtr till förvaltaren Hans P o Sidsel Larsen.

Biografi

G:s framgångsrika affärsverksamhet – sitt företag utvecklade han snabbt till ett av de ledande i branschen – gav honom de ekonomiska resurserna för att samla konst i större skala. Det direkta incitamentet var en tillfällighet. Våren 1914 kände G sig trött och nervös av överansträngning, och hans läkare rådde honom att vid sidan av arbetet ägna sig åt någon hobby som låg i linje med hans intressen. G lydde rådet och kom att under de följande decennierna hopbringa en av de största privata konstsamlingarna i vårt land. Det nära umgänget med skånska konstnärsvänner gav honom ständig stimulans och vidgade och intensifierade hans förståelse för konstnärliga värden. Några av dessa konstnärer, Svante Bergh och Johan Johansson, fungerade under G:s tidigare samlarår som insiktsfulla rådgivare. Och det var den unga kämpande konsten som fortsättningsvis skulle fånga G:s största intresse, kanske med speciell inriktning på de expressionistiska riktningarna. G:s samling tillväxte mycket snabbt, och redan 1917 såg han sig nödsakad att bygga till sin villa med ett särskilt galleri. Hans Villa Bost vid Gustavsgatan i Limhamn kom under många år att bli en samlingspunkt för konstnärer och andra kulturpersonligheter från stora delar av Norden. Galleriet var tidvis tillgängligt för allmänheten vissa dagar.

Sina första lärospån som samlare gjorde G inom franskt 1800-talsmåleri och lyckades på kort tid få till stånd en kollektion målningar av många av epokens främsta konstnärer såsom Corot, Courbet, Daubigny, Delacroix, Manet, Millet, Pissarro, Odilon Redon, Renoir och Sisley samt bland de yngre Matisse och Picasso. Enligt Ragnar Hoppe kunde denna samling ifråga om kvalitet och omfång mäta sig med flera av de bästa privata i hela Norden. Samlingen utställdes 1919 på Lunds universitets konstmuseum. Under en ekonomisk depressionsperiod tvingades G att göra sig av med bl a hela sitt franska konstinnehav.

Tyngdpunkten i G:s konstsamlande kom emellertid mycket snart att läggas på den samtida nordiska konsten, och särskilt strävade han där efter att få skåningarna fylligt representerade. Rikast företrädda var Svante Bergh, Johan Johansson och Emil Olsson, vidare Gösta Adrian-Nilsson, Martin Emond och Erik Jönsson. I en något yngre generation stod Nils Nilsson hans hjärta nära, liksom också Ivan Jordell och Hans Larsson. Av äldre skånskt måleri må främst nämnas tre landskap i olja av C F Hill.

Den rika representationen av »1909 års män» från deras genombrottsår på 1910-talet vittnar om G:s kringsynthet och hans vilja att få de väsentligaste insatserna i vår moderna konstutveckling belysta i samlingen. Sålunda var både Grünewald, Sigrid Hjertén, Dardel och framförallt Jolin väl företrädda med högklassiga verk. Senare förvärvades också en rad målningar av Färg och Form-gruppens medlemmar, främst av Sven Erixson, Eric Hallström, Linnqvist och Schüldt.

Den moderna danska konsten var naturligt nog väl företrädd i G:s samling. Den store banbrytaren för denna, J F Willumsen, var här bl a representerad med huvudverk som den första versionen av jättemålningen Sol och ungdom (nu i Skagens mus) och Stenbrottet II (nu i Malmö mus). Av det moderna genombrottets män fanns goda ting: Giersing, Olof Höst, Axel P Jensen, Lundström, Rude, Söndergaard och skulptören Kai Nielsen. Av finnarna märktes främst Sallinen, medan den norska konsten var rikare företrädd, bl a med förnämliga kollektioner av Christian Krohgs och sonen Per Krohgs verk.

En del av sin samling av dansk och norsk konst (137 nr) tvingades G av ekonomiska skäl att i april 1937 sälja på auktion hos Winkel & Magnussen i Köpenhamn (katalog nr 212). Av det värdefullaste som då gick under klubban kan nämnas Willumsens Sol och ungdom, Edvard Munchs Stående liten flicka (1896), en kvinnoakt av Ludvig Karsten samt ett flertal målningar av Chr och Per Krohg. Ett antal av de bortauktionerade verkan återropades dock till samlingen. I andra sammanhang avyttrades bl a Hills tre landskap och Dardels Drottning Sophias begravning.

I sina huvuddrag kvarstod dock G: s konstsamling ograverad. Som ett uttryck för sin starka allmänanda, för sin genom hela sitt samlarliv manifesterade strävan att göra konstens glädjeämnen tillgängliga för så många som möjligt överlämnade G 1943 på sin 70-årsdag ett gåvobrev till Malmö museum på 700 konstverk ur sin samling av nordisk konst, att fritt väljas av museiledningen. På så sätt införlivades 1944 med museets samlingar allt det bästa i G:s dåvarande samling, omkring 300 oljemålningar, ett 60-tal skulpturer, förutom verk i en rad andra konstnärliga tekniker. Detta mäktiga tillskott betydde som helhet betraktat en radikal höjning av kvalitetsnivån av museets konstsamlingar. Genom denna storslagna gåva framstår G som en av de största donatorerna i de sv konstmuseernas historia.

En betydelsefull insats för utökandet av Malmö museums konstsamlingar gjorde G även i styrelsen för museets stödförening Malmö Musei Vänner, från 1930 som dess v ordförande. Han donerade målningar av danska, norska och sv konstnärer även till Nationalmuseum samt till museerna i Hälsingborg, Lund och Tomelilla.

Författare

Nils LindhagenSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Justitiedep:s handl:r 10 juli 1909, RA. – Fören Malmö Musei Vänner 1925–65 (1965); R Hoppe, H G:s konstsaml (Konstrevy 1932); H G:s konstsaml. Kat med inledn av R Hoppe (1933); Nord konst ur H G:s saml donerad till Malmö mus (Liljevalens konsthalls kat nr 141, 1945; inledn av E Fischer); Utställn av Dir H G:s gåva av nordisk konst (Malmö mus månadsblad nr 69, april 1944); Utställn av fransk konst (LU:s konstmus:s kat nov 1919).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herman Gotthardt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13110, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Lindhagen), hämtad 2023-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13110
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herman Gotthardt, urn:sbl:13110, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Lindhagen), hämtad 2023-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se