Måns Gren

Död:1520-11-08 – Stockholms stad, Stockholms län (dog i Stockholms blodbad)

Riksråd, Hövitsman


Band 17 (1967-1969), sida 264.

Meriter

3 Gren, Måns, son till G 2, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Uppträder tidigast 31 aug 06, nämnes som häradshövding i Snevringe (Vm) 5 juni 11, i Tuhundra (Vm) 2 maj 14, riksråd senast 31 juli 12, hövitsman på Nyköping senast 16 okt 16, var i slottsloven på Sthlm med sex andra personer åtminstone från 5 sept 1520. Hans sätesgård var Tidö i Ryttern (Vm).

G senast 14 juli 16 med Anna Andersdtr, som levde ännu 35, dtr till väpnaren Anders Jakobsson (Banér) o Ingrid Olofsdtr (Ådöätten) o omg m slottsfogden Joen skrivare.

Biografi

G deltog i kriget mot danskarna i Småland 1507, och 1510 åtföljde han Hemming Gadh och Sten Sture till Lübeck. Sedan den senare blivit riksföreståndare, var G en av hans trognaste anhängare. Han var närvarande vid Sten Stures sammanträffande i Uppsala 1516 med ärkebiskop Gustav Trolle samt vid rådsmötet i Södertälje s å och vid riksmötena i Arboga och Sthlm 1517, där riksföreståndarens aktion mot ärkebiskopen fullföljdes. Han fick 1516 överta Nyköping, sedan Sten Sture erövrat detta slott från hans kusin Sten Kristiernsson (Oxenstierna), och efter arbogamötet framförde han jämte Hemming Gadh och riksrådet Nils Eskilsson (Banér) till Gustav Trolle riksföreståndarens anmodan att utrymma Stäket. Enligt Olaus Petri skall Sten Sture strax före sin död i början av febr 1520 ha sänt G och biskop Mats Gregersson (Lillie) i Strängnäs till ärkebiskopen med anbud om försoning.

Efter Sten Stures död stod G jämte sin morbror Bengt Arendsson (Ulv) och fem personer ur lågfrälset vid dennes änka Kristina Nilsdtrs (Gyllenstierna) sida som slottsloven på Sthlm. Rapporter från senare delen av febr till Kristian II från dennes underbefälhavare utpekar G och Peder Jakobsson Sunnanväder som huvudmän för propagandan mot konungen. Jämte fru Kristina och Sthlms borgare skall han ha erbjudit den polske konungen Sveriges krona. I den påvliga stämningsbullan av den 1 sept 1519 nämnes G bland Sten Stures främsta anhängare, och han medtogs också i kättarförklaringen av den 8 nov 1520. Enligt Olaus Petri avrättades han samma dag i Sthlms blodbad.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Tre brev till Svante Nilsson o fem till Sten Sture d y från honom finns i Sturearkivet, RA (flera av dem tr BSH 5 o HH 39).

Källor och litteratur

Källor o litt: N Ahnlund, Sthlms hist före Gustav Vasa (1953); BSH 5 (1884); G Carlsson, En hist uppsats av Olavus Petri från 1530-talets början (HT 1925), s 51, 57; H Gillingstam, Ätterna Oxenstierna o Vasa under medelt (1952—53); dens, Gren (ÄSF 1: 1, 1957) o där anf källor; E Hildebrand, Dokumenten till Sthlms blodbads förhist (HT 1918), s 123; Olavus Petri, En sw cröneka (1917), s 282, 285, 294; L Sjödin, Arvid Siggessons brevväxl (Gamla ppr om Mora sn, 2, 1937); ST 3 (1895); STb 1504—14 (1931); R Stensson, Peder Jakobsson Sunnanväder o maktkampen i Sverige 1504—27 (1947); G T Westin, Riksföreståndaren o makten (1957); G Wieselgren, Sten Sture d y o Gustav Trolle (1949); dens, Mötet i Arboga i jan 1512 (HT 1954), s 52.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Måns Gren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13181, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13181
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Måns Gren, urn:sbl:13181, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se