Adolph Ulric Grill

Född:1752-03-10 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län
Död:1797-10-01 – Söderfors församling, Uppsala län

Naturaliesamlare


Band 17 (1967-1969), sida 288.

Meriter

6 Grill, Adolph Ulric, son till G 3, dp 10 mars 1752 i Sthlm (Ty), d 1 okt 1797 i Söderfors (Upps). Började som 15-åring tjänstgöra på g:ska kontoret i Sthlm, ägare av Söderfors bruk. Naturaliesamlare. — LMA 72, LVA 93.

G 7 juni 78 i Sthlm (Hovf) m sin kusin Anna Johanna G, syster till G 5, dp 8 maj 53 i Gbg (Kristine), d 24 maj 09 i Sthlm (Klara).

Biografi

G bosatte sig efter sitt äktenskap i det G:ska huset vid Stortorget i Sthlm men flyttade efter någon tid till Söderfors ankarbruk, som han fått i arv efter sina föräldrar. Under sin tid som bruksägare vid Söderfors nedlade G ett energiskt arbete på att öka brukets ankarproduktion. Det berättas, att han personligen övervakade både bokföring och arbetsdrift. Under hans ledning behöll ankarsmidet vid Söderfors sitt goda rykte; ankartillverkningen kulminerade och särskilt 1780-talet innebar en högkonjunktur. Bruket intog även tack vare en betydande framställning av stångjärn och tackjärn en av de främsta platserna bland dåtidens bruksföretag.

I likhet med sin far hyste G ett levande intresse för naturvetenskap, och han anlade 1783 ett zoologiskt museum vid Söderfors. Under de första åren insamlades djur från den närmaste omgivningen, såsom älg, bäver, 14 örn- och falkarter, 11 ugglor, blåkråka samt en stork, som en gång förirrat sig dit. Efter två års utforskande av Söderforsområdet kom turen till skärgården med dess rika fågelfauna. Samlingarna i museet utökades också betydligt genom en resa, som G i sällskap med sin maka företog till England 1788. Han tillbytte sig där 60 sällsynta fåglar mot en uppstoppad älg. Tack vare sina ekonomiska resurser kunde han sända medhjälpare på utrikes resor. Dessa kom på sina färder ända till Grönland och Kina, varifrån de hemförde många sällsynta djurslag.

G lät 1786 bygga ett särskilt hus för naturaliesamlingen, vilken så småningom kom att innehålla 116 uppstoppade däggdjur, 600 fåglar och 39 fiskar. Mitt i den större salen fanns en hög klippa av målad väv, på vilken en lejonhane stod bredvid sin vilande lejoninna, och på sidorna leoparder och tigrar. Väl placerad var också en tigrinna med sina ungar. Runt klippan fanns en mängd andra djur, bland vilka en sjöko var det största. Det zoologiska museet vid Söderfors blev snart känt som den förnämsta enskilda djursamlingen i Norden och uppmärksammades även utomlands. G hedrades för tillkomsten av sin »naturaliesamling» med inval i Vetenskapsakademin, vars preses han var 1795. Samlingen skänktes 1828 av de g:ska arvingarna till akademin.

G bekostade även ett kyrkobygge vid Söderfors med Erik Palmstedt som arkitekt. Kyrkan invigdes 30 sept 1792. Tre år senare drabbades bygden av missväxt. För att ge inkomstmöjligheter åt de svältande och därigenom lindra nöden lät G anlägga en engelsk park vid bruket. Många människor från grannsocknen Hedesunda fick där sysselsättning. Parken har sedan i folktraditionen fått bära namnet »Hedesunda brödkaka»; ett namn hedrande både för anläggningen och dess skapare.

G var också känd som musikälskare. Han studerade i unga år musikteori för Johan Wikmanson. Under den tid han bodde i g:ska huset vid Stortorget i Sthlm hölls där mycket besökta kvällskonserter. Även under hans vistelse på Söderfors herrgård upptog musiken stor plats på programmet vid familjeaftnarna och musiker från Sthlm medverkade vid dessa tillfällen. Av G finns bevarat ett »Andante con variazione» för piano (utg i bearbeta av K Brodin i ser Sv klassisk musik). Wikmanson har komponerat ett musikstycke, som heter »Divertisse-ment på Söderfors».

Författare

Sven SjöbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Tal, om naturalie samlingen på Söderfors. Hållet för Kongl. vetenskaps academien vid praesidii nedläggande den 13 maji 1795. Sthlm 1796. 36 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: E M Fant, Historia officinse ancorarise Söderfors (1791); S Lindroth, VA:s hist 1739—1818, 2 (1967); Y Löwe-gren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet (1952); Personalier över AUG vid be-gravn i Söderfors bruks kyrka (1797); A Set-terwall, Erik Palmstedt (1945); A G Silfver-stolpe, Åminnelsetal (i VA 1799); S Sjöberg, Söderfors (1956); Ö Tigerstedt, Kavalkad (Fagerstabrukens hist, 4, 1957).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adolph Ulric Grill, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13193, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Sjöberg), hämtad 2020-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13193
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adolph Ulric Grill, urn:sbl:13193, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Sjöberg), hämtad 2020-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se