Otto Gröné, foto Svenskt pressfoto

Otto H Gröné

Född:1872-12-04 – Grönby församling, Skåne län
Död:1960-12-02 – Malmö stad, Skåne län

Kommunalpolitiker, Medicinhistoriker, Läkare (obstetriker)


Band 17 (1967-1969), sida 377.

Meriter

Gröné, Otto Henrik, f 4 dec 1872 i Grönby (Malm), d 2 dec 1960 i Malmö. Föräldrar: lantbrukaren Ola Nilsson o Karna Mårtensdtr. Mogenhetsex vid Lunds h a l 24 maj 93, inskr vid LU ht 93, med fil ex 15 sept 94, MK 26 febr 98, ML 29 maj 01, amanuens o underläk i Lund o Malmö 96—06, läk vid barnbördsavd vid Malmö allm sjukhus 1 febr 07, lasarettsläk där 20 nov 09, avd:läk vid Reservespital nr 15 i Wien 17 juli—25 aug 15, styresman vid Malmö allm sjukhus 1 okt 17—31 dec 30; ordf i Malmö läkarfören 12—13 o 29—30, i Lunds läkaresällskap 15—16, stadsfullm i Malmö 19—34, 1:e v ordf där 29—34. — Med hedersdr i Lund 27 sept 18, Iqml 8:e storl 57.

G 10 maj 03 i Malmö m Ida Sally Fransdtr Sjöstedt, f 15 april 76 i Hemse annexförs (Gotl), d 15 juli 64 i Malmö, dtr till stadsveterinären Frans Vilhelm Leonard S o Rosalie Bergenstjerna.

Biografi

Otto G:s verksamhet kom att väsentligen röra sig på fyra områden, även om dessa i hög grad grep in i varandra: som läkare i sjukvårdsarbete, som läkare i sjukhusadministrativt arbete, som kommunalpolitiker och som medicinsk-historisk forskare och författare.

Redan under sin utbildningstid som amanuens och underläkare specialiserade sig G på kvinnosjukdomar och förlossningar, och vid sin anställning på Malmö allmänna sjukhus verkade han på samma arbetsfält, till en början under chefskap av lasarettsläkaren i kirurgi, Fritz Bauer, men efter 1909 under eget chefskap i lasarettsläkarställning. Under denna tid lade G grunden till den starka utveckling av obstetriken och gynekologin vid Malmö allmänna sjukhus, som sedan fortsattes av hans efterträdare. Han bidrog verksamt till skapandet av en nybyggnad för kvinnosjukdomar och förlossningar, färdigställd 1923. Om hans intresse för utveckling och hans iakttagelseförmåga vittnar under denna tid ett flertal skrifter och korta kasuistiska meddelanden. Hans pedagogiska förmåga togs också i bruk av medicinska fakulteten i Lund, som 1930 träffade avtal om undervisning av medicine kandidater vid den av G ledda kliniken. Detta var början till utnyttjandet av Malmö allmänna sjukhus för utbildningen av blivande läkare. Sitt stora intresse för obstetriken och gynekologin behöll G intill sina sista år; han försummade sällan att besöka de vetenskapliga sammanslutningarna i disciplinen och deltog ofta med inlevelse i diskussionerna.

Från Fritz Bauers avgång 1917 till 1930, verkade G även som styresman vid Malmö allmänna sjukhus. Under denna tid utvecklades sjukhuset till ett specialiserat lasarett. G menade, att den ökade tilltron till sjukhusen hos allmänheten i väsentlig grad berodde på den förbättrade rekryteringen av lasarettsläkare, som i sin tur kunde hänföras till den förändring som i slutet av 1800-talet genomförts med en läkare som sjukhusets ansvarige tjänsteman i egenskap av styresman.

Helt naturligt blev det sjukvårdsfrågorna som fångade G:s största intresse även i stadsfullmäktige, där han var medlem 1919—34, och där han hade goda möjligheter att genom sin initierade och sakliga argumentering jämna marken för sjukhusledningens äskanden. Hans deltagande i nämnder och kommittéer blev också många gånger av väsentlig betydelse för sjukvårdsärendenas handläggning.

Sedan G 1937 uppnått pensionsåldern började han ägna sig åt forskning i Malmös sjukvård i äldre tider. Under 1950-talet utkom flera arbeten av hans hand inom detta område.

De sista åren av G:s liv fördystrades av sjukdom; under en lång tid var han patient på det sjukhus, vars utveckling han i så hög grad främjat.

Författare

Bengt WillertSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från G i Fritz Bauers arkiv, KrA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se SLH 4: 2, 1932, s 184 f. Vidare: Barnbördsvården enligt statens sjukvårdskommittés förslag (Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 9, 1934, Sthlm, s 208—215; även sep, 8 s). — Hur den första lasarettsläkartjänsten vid en barnbördsavdelning kom till (Svenska läkartidningen 45, 1948, Sthlm, s 1487—92). — Något om barnmorskorna och barnbördshusen (ibid 46, 1949, s 1557—74; även sep, 16 s). — Ivar Körner (ibid, s 2630—32). — Malmö barnsjukhus. Minnesskrift. Redogörelse för Föreningens för barnasjukvård i Malmö verksamhet under åren 1881—1949. Malmö 1950. 142 s. — Om läkare- och sjukhusförhållanden i Malmö vid tiden för reformationens införande (Malmö fornminnesförening. Årsskrift 1952, Malmö, s 8—40). — De första universitetsutbildade Malmöläkarna, 1—2 (ibid 1953, s 5—56; 1954, s 55—86). — Från 1500-talets bardskärer till den siste stadskirurgen i Malmö (ibid 1955, s 50— 86). — Burbackska faderskapsmålet. En tidsbild från 1750-talets Malmö (ibid 1956, s 79—92). — Malmö allmänna sjukhus 100 år. Drag ur sjukhusvården i Malmö fordom och nu. Minnesskrift utg av Malmö stads sjukhusdirektion. Malmö 1957. 257 s, 30 pl-bl. — How Malmö general hospital became a teaching hospital. [Rubr.] Lund 1957. 4 s. — Henrik Smith och hans läkareböcker. Ett 400-årsminne (Malmö fornm:fören. Årsskr 1958, s 19—45). — Fältskärsyrkets renässans och dess epilog i vårt land (ibid 1960, s 21— 51).

Källor och litteratur

Källor o litt: CD:s konseljakter 20 nov 1909, nr 25, RA. — S Genell, nekr över G i Sydsv Dagbl 5 dec 1960; E Hagberg, art med anledn av G:s 60-årsdag i Sydsv Dagbl 3 dec 1932; Inbjudan till med drspromotion [Lund]... 27 sept 1918 (1918); SLH 4:2 (1932); Sv läkare (1959).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Otto H Gröné, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13266, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Willert), hämtad 2024-04-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13266
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Otto H Gröné, urn:sbl:13266, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Willert), hämtad 2024-04-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se