Gumælius, släktBand 17 (1967-1969), sida 407.

Biografi

Gumælius (Gummelius, Gumelius, Gumélius), släkt, härstammande från kh Jonas Magni Gummelius (1611—80) i Forsheda (Jönk), vilken var bondson från Gummarp i Torskinge (Jönk). Av hans söner blev komminister Magnus Gumelius (d 1711) i Jälluntofta (Jönk) farfars far till prosten Samuel Gumelius (1776—1849) i Svarttorp (Jönk), som var riksdagsman 1828—30. En annan son, kh Johannes Gumelius (1669— 1741) i Berg (Kron), blev farfar till jägmästaren Johan G (1722—1808), som genom sitt första äktenskap kom i besittning av säteriet Taxinge i Lid (Söd). Han blev farfar till kontraktsprosten Gustaf Wilhelm G (G 1) o rektorn Otto Joel G (G 2). Barn till den senare var redaktör Carl Arvid G (G 3) o direktör Sofia Lovisa G (G 4). En syster till dem blev mor till kapten Ernst Anders Grafström o fil lic Otto Eskil Graf-ström, vilka efter sin moster ledde ab S Gumælius (se ovan s 202). En annan syster blev mor till civilingenjör Nils Otto Gellerstedt, som skrev släkten G:s historia (se ovan s 48).

Brorsons söner till Gustaf Wilhelm G o Otto Joel G var kusinerna direktören för den av den senare grundade tidningen Nerikes Allehanda Gustaf Adolf Julius G (1859 —1958) o överingenjören vid Fagersta brukskoncern Olof Arvid Engelbrekt G (1874— 1960). Den sistnämnde var farbror till sekreteraren vid Fagersta bruks ab Magnus G (f 1914), som var ledamot av Fagersta stadsfullmäktige 1947—62 o landstingsman 1958—62.

Namnet G har även upptagits av söner till en kvinnlig kusin till Magnus G, bl a rektor Herman G (f 1923) i Lund.

En släkt Hummel-G härstammar från Carl Arvid G:s styv- o fosterson disponent Torsten Herman August Hummel-G (se Sv släktkal 1963).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Fagerstabrukens hist, 3 (1957), s 426, 769, 4 (1957); N Gellerstedt. Släkten G 1580—1952 (1952); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); Samzelius; C Sjöström, Smålands nation i Lund 1668—1921 (1922); SPG; Strängnäs hm, 3—4 (1899—1901); SvTeknF; UUM 1 (1900—11), s 235, 255; P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala (1894), s 26, 93, 103, 112, 276, 312; Växjö hm, 2—3 (1927 —29), 5 (1931), 7—8 (1932—34); Örnberg, 5 (1889).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gumælius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13294, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13294
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gumælius, släkt, urn:sbl:13294, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se