Sofia L Gumælius

Född:1840-12-08 – Örebro församling, Örebro län
Död:1915-01-23 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Reklambyråägare, Feminist


Band 17 (1967-1969), sida 412.

Meriter

4 Gumælius, Sofia Lovisa, syster till G 3, f 8 dec 1840 i Örebro, d 23 jan 1915 i Sthlm (Hedv El). Grundlade Nya annonsbyrån 77, från 81 kallad S Gumaelii annonsbyrå, grundade firman Gumaelius & Co 83, båda företagen ombildade till ab med G som verkst dir 29 okt 08. — Ogift.

Biografi

Då det efter faderns död gällde för Sofia G att skaffa sig sin utkomst, sökte hon sig naturligt nog till ett område med anknytning till tidningspressen. 1877 reste hon till Sthlm och öppnade där 28 juli en liten annonsbyrå vid Myntgatan 1 A. Rörelsekapitalet hade tillskjutits av hennes bror Arvid G (G 3), som dock inte alls var övertygad om att hon skulle lyckas efter vad hon själv berättat. Alldeles på vinst och förlust var dock inte hennes sthlmsresa 1877. Före G hade i början av 1870-talet bedrivit annonsbyrårörelse i Sthlm, men denna hade upphört på våren 1877, vilket skapade ett gott utgångsläge för G:s byrå. För att begränsa omkostnaderna använde hon affärslokalen också som bostad. Rörelsen var de första två åren av ringa omfattning men växte därefter allt raskare. Byrån förstärktes med en kvinnlig släkting och flyttade till större lokaler i Klara.

Redan 1883 startades efter påstötningar från affärsvänner ute i landet, som vissa tider av året hade svårt att få tryckeriutensilier, Firma Gumælius & Co. Denna kom att driva handel med tryckfärg, skrivmaskiner, papper, pressar, sedermera även sätterimaskiner och överhuvudtaget all förekommande tryckeriteknisk materiel. På 1890-talet hade annonsbyrån blivit så stark att filialer startades i Gbg 1891 och i Malmö 1895. I Oslo tillkom 1914 med släktingars hjälp ett dotterföretag. Både filialerna i Gbg och Malmö samt dotterföretaget i Oslo består alltjämt. En filial i London, Gumælius Limited, som började sin verksamhet i dec 1913 blev däremot nedlagd på 1920-talet.

Ända in i det sista arbetade G med levande intresse i den av henne grundlagda affären. Hon skapade trygghet omkring sig — med milda men målmedvetna tyglar lärde hon sina medarbetare att spara för sin ålderdom på så sätt, att hon på bankböcker satte in belopp åt dem som löneförmåner i stället för att ge dem kontanter. Bouppteckningen efter G slutade på 1 100 000 kr, vilket med hänsyn till företagets blygsamma början under en period, då självförsörjande kvinnor hade svårt att hävda sig i konkurrensen, klart visar hennes stora affärsbegåvning.

Även av de politiska dagshändelserna var G livligt intresserad, ehuru hon härvidlag inte kom att spela någon roll. För kvinnans självständighetssträvanden hyste hon ett varmt intresse. Hon var en av stiftarna av Kvinnoklubben, där hon ända till sin död tillhörde styrelsen. Bland pressens män trivdes hon väl och var ännu på sin ålderdom en trägen gäst på Publicistklubbens sammanträden, där hon bar hedersnamnet »The First Lady of the press».

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: S G:s annonsbyrås arkiv, Sthlm. — O Axling, Fjärde generationen in ... Ab S G:s annonsbyrå (1952); N Gellerstedt, Släkten G (1952); Lundstedt, 2, s 222; R Smedberg, S G 1840—1915 (1915); SPG 16 (ny uppl 1910); W v Sydow, S G:s annonsbyrå 1877—1927 (1927); dens, En minneskrans (1927).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sofia L Gumælius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13298, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2023-02-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13298
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sofia L Gumælius, urn:sbl:13298, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2023-02-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se