Gunhild

Död:efter 1014

Drottning


Band 17 (1967-1969), sida 418.

Meriter

Gunhild, d efter 1014. Föräldrar: furst Mieszko av Polen o trol Dubravka av Böhmen.

G 1) m konung Erik segersäll (bd 14, s 245—48) av Sverige, d omkr 995; 2) m konung Sven tveskägg av Danmark, som försköt henne, d 3 febr 1014 i Gainsborough, England (Steenstrup).

Biografi

Den tyske krönikören biskop Thietmar av Merseburg (d 1019) uppger, att Sven tveskäggs gemål, mor till hans söner Harald och Knut den store, var dtr till den 992 avlidne polske fursten »Miceco» (Mieszko) och syster till konung Boleslaw Chrobry, det polska rikets grundläggare.

Enligt Adams av Bremen på 1070-talet författade Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum hade Knut den stores mor före sitt äktenskap med konung Sven varit gift med den sv konungen »Hericus» (Erik segersäll), med vilken hon fått sonen Olof skötkonung. En marginalanteckning hos Adam uppger, att Erik i samband med sin erövring av Danmark ingått förbund med konung Boleslaw av Polen och fått dennes dtr eller syster till hustru.

Varken Thietmar eller Adam nämner den polska furstinnans namn. Det är endast känt i flera sekler senare nedtecknad isländsk tradition, enligt vilken Sven var gift med den vendiske konungen Burislavs dtr G. De isländska källorna känner emellertid ej hennes äktenskap med Erik segersäll utan uppger, att Sven efter G:s död gift om sig med den sv vikingahövdingen Skoglar-Tostes dtr Sigrid storråda, som tidigare varit konung Eriks gemål. Ett indicium för att den polska furstinnan i Norden kallats G är att Knut den stores dtr, som blev g m kejsar Henrik III, bar detta namn, som hon således kan ha fått efter sin farmor. Man har förmodat, att namnet Sigrid storråda vilar på missuppfattning av G:s slaviska namn (Axnäs; Bolin).

Enligt Thietmar blev den polska furstinnan förskjuten av konung Sven. Encomium Emmae (Gesta Cnutonis Regis), som torde ha tillkommit i England kort efter Knut den stores död, uppger, att Knut och hans bror Harald efter faderns död begav sig till »Sclauoniam» och hämtade sin mor.

Författare

Hans GillingslamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: N Ahnlund, Sigrid Storråda (SvD 21 juni 1937); dens, rec av K Axnäs avh (HT 1937); K Axnäs, Slavisch-baltisches in altnordischen Beinamen (1937), s 44—62; O Balzer, Genealogia Piastow (1895) s 3, 44 ff; S Bolin, Sigrid Storråda (Sv uppslagsbok, 25, 2:a uppl, 1953); G Carlsson, Sigrid Storråda o Sigridlev (PHT 1957); dens, Från Erik Segersäll till Gustav Vasa (1961); V la Cour, G (DBL, 8, 1936); S Eliehaj, Olav Tryggvesons fald og Venderne (DHT 11:4, 1953—56); J Steenstrup, Normannerne, 3 (1882), s 276; L Weibull, Krit undersöker i Nordens hist omkr år 1000 (1911), s 106—10.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gunhild, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13304, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingslam), hämtad 2023-09-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13304
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gunhild, urn:sbl:13304, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingslam), hämtad 2023-09-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se