Gyllenhielm, släktnamnBand 17 (1967-1969), sida 568.

Biografi

Gyllenhielm, släktnamn, tidigast brukat av Johan III: s son med Karin Hansdtr, Julius G (f 1559 enl Rålamb kv, vol 91, f 135, KB; d nyåret 1580—81 enl Tawaststjerna), som 1577 adlades med detta namn. Han blev 1580 befälhavare på Åbo slott o uppges ha varit trolovad med Per Brahe d ä:s dtr Karin. Hans systrar Sofia Johansdtr (d 1583), g m Pontus De la Gardie, o Lucretia Johansdtr (d 1585), trolovad med Karl Gustafsson (Stenbock), har i litteraturen kallats G, vilket dock ej överensstämmer med samtida belägg (Bergius o DGA). I sköldebrevet för brodern tillerkändes de emellertid rätt att bruka samma vapen som han. Även Karl IX :s illegitime son Karl Karlsson fick vid sin upphöjelse i friherrligt stånd 1615 namnet G (se nedan).

Slutligen användes namnet G redan av samtiden om o till hertig Karl Filips dtr Elisabet Karlsdtr (1622—82). Hon var född på Karl Karlsson G:s gård Sundbyholm (Söd) i hemligt äktenskap (Lundström) med Elisabet Ribbing, dtr till riksskattmästaren Seved Ribbing. Karl Karlsson G:s hustru Kristina Ribbing var hennes moster. Karl Karlsson synes ha uppträtt som hennes beskyddare (se AOSB). Hon ingick äktenskap 1645 med landshövdingen Axel Turesson (Natt och Dag). Efter dennes död var hon 1654—60 hovmästarinna hos drottning Hedvig Eleonora. 1660 gifte hon om sig med fd hovmarskalken Balthasar Marschalck, som blev friherre 1675.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: RR. — AOSB 2: 10 (1900): B Bergius, Konung Carl den IX: des rim-chrönika . . . jämte bilagor (1759), s 138 ff, 188 f, 287 ff; DGA 4 (1833), s 194; Frälseg; C Fägerskiöld, Vasanamnet o Carl Carlsson G (PHT 1966); H Gillingstam, Sofia G:s mödernehärstamning (Genos 1950 med till-lägg i SoH 1950, s 122); E Granstedt, Carl Carlsson G o Vasa-huset (PHT 1943); R Hausen, Bidr till Finlands hist, 5 (1917); S Hedar, Ensk arkiv under karolinska enväldet (1935); W G Lagus, Undersökn :ar om finska adelns gods o ätter (1860); Lokalf; E Lundström, De Sudermannia, 2 (1749), s 76 ff; Schlegel o Klingspor; W Tawaststjerna, Poh-joismaiden viisikolmattavuotinen sota, 1 (1918—20).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gyllenhielm, släktnamn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13374, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13374
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gyllenhielm, släktnamn, urn:sbl:13374, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se