Gustaf J Göranson

Född:1886-06-22 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län
Död:1959-06-29 – Oscars församling, Stockholms län

Industriidkare


Band 17 (1967-1969), sida 657.

Meriter

Göranson, Gustaf Julius, f 22 juni 1886 i Linköping, d 29 juni 1959 i Sthlm (Osc). Föräldrar: disponenten Göran Oskar G o Anna Charlotta Eriksson. Mogenhetsex vid Norrköpings hal 04, Gbgs handelsinst 04— 05, språk- o handelsstudier i England, Tyskland o Frankrike 05—08, olika anställn:ar i Sverige, anställd vid J A Enhörnings trävaru ab i Sundsvall 11, disp där 15, verkst dir där 26—29, verkst dir i Munksunds ab med dotterbolag 30—35, engelsk v konsul i Sundsvall 36, verkst dir vid Sv cellulosa ab:s dotterbolag (bl a Skönvik o Svartvik) i Sundsvall 36—47, verkst dir i Sv cellulosa ab 47— 50, ordf i dess styr 50—55. — Led av 36 års sakkunniga för utredn om lagstiftn rörande föroreningar i vatten o luft, av 37 års sakkunniga för utredn rörande Västernorrlands läns försörjningsmöjligheter, av 41 års kommitté för ordnande av statens isbrytningsverksamhet, ordf i Sv trävaruexportfören 41, i Västernorrlands o Jämtlands läns handelskammare 42, i Ljunga o Gimå älvars flottningsfören:ar, i ab Sv handelsbankens provinscentral i Sundsvall; erhöll Västernorrlands skytteförb:s GM o Västernorrlands sångarförb:s GM.

G 1) 21 sept 21 i Skönsmon (Vnl) m Lisa Enhörning, f 5 nov 92 i Skön (Vnl), d 8 febr 28 i Skönsmon, dtr till konsul Erik August E o Signe Welin; 2) 12 april 33 i Paris (enl vb Engelbr, Sthlm) m sin första hustrus syster Brit Marie Enhörning, f 26 juli 05 i Skön.

Biografi

Gustaf G kom 1911 till J A Enhörnings trävaru ab i Kubikenborg vid Sundsvall. Han blev där efter kort tid försäljningschef och disponent och 1926 verkställande direktör. Under denna tid ägnade sig G speciellt åt trävaruförsäljningen och skaffade sig en ingående kännedom om de utländska marknader som intresserade den sv trävaruindustrin. Han besökte olika länders importörer och blev en specialist på försäljning. Enhörningsbolaget ingick 1929 i den grupp av skogsindustrier, som sammanslöts till Sv cellulosa ab, och följande år blev G chef för Munksunds ab och några år senare verkställande direktör vid cellulosabolagets dotterbolag i Sundsvall. 1947 efterträdde han Torsten Hérnod som chef för hela företaget.

G:s stora intresse för träindustrins avsättningsförhållanden och hans ingående marknads- och personkännedom förde honom 1941 till ordförandeskapet i Sv trävaruexportföreningen, där han efterträdde Carl Kempe. Hans duglighet och sakkunskap togs för övrigt i anspråk inom de flesta av träindustrins centrala organisationer. Trots alla senare engagemang behöll han dock livet igenom en förkärlek för sågverksindustrin.

G:s framgång som industriledare berodde jämte naturlig fallenhet i hög grad på hans förmåga att vinna människors vänskap och aktning. Personligen var han blygsam, helt utan önskan att framhäva sig själv och alldeles obekant med intriger.

Författare

Axel Enström



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: nekrrer i dagspressen; SMoK; Vem är vem inom handel o industri? (1944); Väd; E Wästberg, art i Vecko-Journalen, nr 48, 1946.



Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf J Göranson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13444, Svenskt biografiskt lexikon (art av Axel Enström), hämtad 2019-03-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13444
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf J Göranson, urn:sbl:13444, Svenskt biografiskt lexikon (art av Axel Enström), hämtad 2019-03-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se