Karl August Hagberg

Född:1865-10-03 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1944-01-24 – Lidingö församling, Stockholms län

Översättare, Publicist


Band 17 (1967-1969), sida 726.

Meriter

4 Hagberg, Karl August, son till H 3, f 3 okt 1865 i Uppsala, d 24 jan 1944 i Lidingö. Mogenhetsex i Uppsala 9 juni 84, inskr vid UU 16 sept 84, studier där 84—87, vistades i England o Frankrike 88—90, utrikes korrespondent hos firman Rémy Martin et C'e, Rouillac, Charente Inf, 89—90, medarbetare i Motala tidn 91, i Sthlms-tidn jan— aug 92, i Aftonbladet från sept 92 (red:sekr 11—16, red för halvveckouppl 16—28, red för Brokiga Blad nov 07—21), red för Pressen 98—01. Översättare.

G 1) 13 maj 23 (—10 maj 26) m Julia Zoraida de Castro y Martinez, f 3 okt 75 i Spanien, utfl 24 mars 25 till Norge, dtr till pastor Pedro de C e Iriarte o Obdulia Martinez y Pozal; 2) 7 aug 28 (—27 dec 32) i Sthlm (S:t Göran) m Vera Törnell, f 10 mars 98 där (Hedv El) o förut g m konstnären Karl Josef Öman, dtr till v häradsh Ture Olof T o Claudia Anna Charlotta Egnell.

Biografi

H hade ärvt släktens kända litterära smak och stilistiska talang. Han hade en poetisk åder och stor lätthet att i sina översättningar finna eleganta rim. I Ett knippe Fyrisminnen (1939) har han livfullt skildrat sina minnen från Uppsala. Vid sidan av sin publicistiska verksamhet ägnade han sig åt översättningar från spanska, katalanska, portugisiska, italienska, franska och andra språk (se nedan). För sin översättning av Echegarays Den store Galeotto (1902) erhöll han Letterstedtska priset av Vetenskapsakademin 1903. Detta pris fick han ånyo mottaga för Förföraren från Sevilla av Tirso 1924. Han har vidare översatt arbeten av Calderon, Racine, Lope de Vega, Grazia Deledda m fl samt dikter bl a av den portugisiske nationalskalden Correa de Oliveira (1933).

H var medlem av Sv akademins nobelinstitut för italiensk vitterhet sedan 1908, för spansk och katalansk från 1910 och portugisisk från 1933. Hans goda kännedom om de sydromanska språken blev honom därvid till stort gagn, och han redigerade uttömmande, klarläggande rapporter om de inom dessa språkområden till Nobels litteraturpris föreslagna författarna. Han var även en god kännare av den sydamerikanska litteraturen och har skrivit om denna och om andra litterära ämnen i Nordisk familjebok.

Inom tidningsvärlden hade H ett mycket gott anseende. Medlem av publicistklubben sedan 1892, var han där i många år sekreterare, ledamot av styrelsen och delegerad vid flera internationella presskongresser. Under det engelska pressbesöket 1906 och de olympiska spelen 1912 var han klubbens ordförande, varvid hans goda språkkunskaper, uppövade under täta utländska resor, kom honom väl till pass.

H var en skicklig botanist och aktiv medlem av Föreningen för dendrologi och parkvård. På Lidingö hade han en villa kallad Rasbo efter den församling i Uppland, där hans farfar verkat som präst. På sin tomt odlade han upp till 600 sällsynta växter och på en intilliggande, obebyggd tomt över 60 olika trädslag. Han var mångsidigt bildad och en angenäm, vänsäll sällskapsmänniska, kunskapsrik, med perfekt minne.

Författare

Gunnar TilanderSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Strödda brev till o från H i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: »Snillenas Felix» Löpe Felix de Vega Carpio (OoB 1907, s 47— 49). — Lope. Löpe Felix de Vega Carpios lif och diktning. Järnvattnet i Madrid . . . Sthlm 1907. VIII, 231 s, 1 portr. — La llegenda de Pany mil (Butlleti de PAteneu Barcelonés, 1, 1915, Barcelona, s 153—168).

— Le roi des journalistes [Oscar II] (La presse internationale, 1, 1898, Paris, Fol, s 4 f). — Ett knippe Fyris-minnen (Upplands nations årsskrift, 2, 1939, Upps, s 12—16).

översatt: B Pérez Galdos, Dona Perfecta. Sthlm (tr Norrk) 1893. 238 s. (Spanska författare, 1.) Ny uppl Sthlm 1916. 290 s. — Främmande dikter tolkade på svenska. Sthlm 1900. 101 s. — J Echegaray, Den store Galeotto, drama i 3 akter. Sthlm 1902. 207 s.

— Don Pedro Calderon de la Barca, Den ståndaktige prinsen. Drama i tre akter. Sthlm 1904. 148 s. (Tills med T Hagberg.) — J Racine, Fedra. Sthlm 1906. 69 s. [Ny uppl] (Världslitteraturen. De stora mästerverken. [19:] Franskt drama, Sthlm 1927, s 77—133). [Ny uppl] . . . med inl o förklaringar av H Alving. Sthlm 1933. 73 s. (Skrifter utg av Modersmålslärarnas förening, 42.) 2.—11. tr 1937, 1941, 1945, 1948, 1951, 1953, 1956, 1959, 1962, 1963. — Lope de Vega, Järnvattnet i Madrid. ... Ur akt 1 (OoB 1907, s 50—54). — Dens, Järnvattnet i Madrid, skådespel i tre akter (K A H, Lope . . ., Sthlm 1907, s 69—231). [Ny uppl] (Världslitteraturen ... [18:] Det spanska dramat, Sthlm 1929, s 9—124). — [Ängel Guimerå,] År tusen (Butlleti de TAteneu Barcelonés, i, 1915, Barcelona, s 161—164). — Modärna trubadurer. Ur nykatalansk diktning i våra dagar. Lund 1917. XXVI, 285 s, 4 pl. — J Benavente, De skapade intressena. Marionettskådespel.. Sthlm 1922. 125 s. [Även till grund för H:s libretto (otr) till H Rosenbergs opera Marionetter.] — G Téllez (Tirso de Molina), Den förste Don Juan. Förföraren från Sevilla och stengästen. Drama i tre akter. Upps ... 1924. 192 s. (Litteraturens mästare.) — G Deledda, Flykten till Egypten. Sthlm 1927. 270 s, 1 portr. — Dens, Annalena Bilsini. Sthlm 1928. 248 s. — Dens, Den ensamme mannens hemlighet. Sthlm 1928. 209 s. 2. uppl så. — M Gålvez, Nacha. Sthlm 1932. 335 s. — A Corréa d'01iveira, Dikter i urval. Sthlm 1933. 117 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: SPG 16 (1910); PK:s por-trättmatr 1936, s 207 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl August Hagberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13488, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Tilander), hämtad 2021-10-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13488
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl August Hagberg, urn:sbl:13488, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Tilander), hämtad 2021-10-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se