Petrus (Petter) O Hahn

Född:1650 – Uråsa församling, Kronobergs län (troligen i Uråsa)
Död:1718-12-12

Naturforskare


Band 17 (1967-1969), sida 759.

Meriter

Hahn, Petrus (Petter) Olai, f trol 1650 i Uråsa (Kron), d 12 dec 1718 i Sverige. Son till en bonde. Elev vid Växjö skola 19 mars 61, vid Växjö gymn 69—72, inskr vid Åbo akad 27 juni 72, amanuens vid bibl där 14 okt 75, bibliotekarie 27 juli 77 (ed 19 aug 90), disp pro gradu 31 okt 79, mag 24 nov 79, eo prof i fysik 17 sept 81, allt vid Åbo akad, prof i historia vid LU 82 (tilltr ej), prof i fysik vid Åbo akad 83.

G 12 jan 81 i Åbo m Margareta Lietzen, dtr till assessorn Nils L.

Biografi

Petter H efterlämnade inte några disputationer eller andra skrifter med säkerhet författade av honom själv. Att få ett fast grepp om hans vetenskapliga profil och förmåga är därför vanskligt. Vad som däremot förefaller klart är, att han som lärare utvecklade flit och förmådde inspirera sina elever. Under hans presidium utgavs i Åbo inte mindre än 125 disputationer. Ungefär hälften av dessa hänför sig till fysiken, resten till fysiologin, medicinen, övrig naturvetenskap och i samband därmed stående filosofiska frågor. De vittnar om att H lät sina respondenter tämligen självständigt utarbeta sina skrifter men också om hans egna mångsidiga intressen. En del av dem byggde på redan föråldrade författares teser, i andra åberopas den samtida vetenskapens främsta auktorer. Några avhandlingar visar att cartesianismen nu vunnit insteg i Åbo, i andra hänvisas exempelvis till William Harvey, den berömde engelske fysiologen. I naturvetenskaperna stod H:s elever i regel främmande för teologisk bevisföring; äldre föreställningar saknades inte helt i dem, avhandlingarna bygger i relativt stor utsträckning på iakttagelser, sällan på ren spekulation. De som rörde sig inom astronomin vittnar om att den heliocentriska uppfattningen inte ännu anammats. Inom zoologin berördes bl a frågor om djurrikets indelning, inom medicinen ämnen sådana som nervsjukdomarna, blodet och matsmältningen.

H kan knappast kallas en självständig forskare, men det förefaller uppenbart, att grunden till en modernare naturvetenskaplig uppfattning lades under hans långa professorstid i Åbo. Hans likaså långa tid som bibliotekarie präglades däremot inte av handlingskraft eller initiativrikedom. Bibliotekariesysslan var för honom främst en källa till biinkomster.

Författare

Olof Mustelin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Akad avh i Åbo, se Liden, 3, s 54, 68, 73—79, 187, eller Vallin-koski, s 133, 181, 193—209, 492.

Källor och litteratur

Consistorii academici Aboensis protokoll, 4—10 (1912—43); FBH; I A Heikel, Hfors univ 1640—1940 (1940); Kansallinen elämäkerrasto; Kongliga o cancellers bref 1640—1713 (1940); J J Tengström, Chronologiska förteckn:ar o anteckn:ar öfver finska univ:s f ordna procancellerer (1836); J Vallinkoski, The history of the university library at Turku, 1 (1948); P Wil-stadius, Smålands nation i Åbo 1640—1798, 1 (1946); Växjö skolas matr för åren 1651—1751 (1921), s 12; Åbo akad:s studentmatr, ed V Lagus, 1 (1891); Åbo univ:s lärdomshist, 1 (1890), 5—7 (1894—98), 10 (1908).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Petrus (Petter) O Hahn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13527, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olof Mustelin.), hämtad 2023-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13527
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Petrus (Petter) O Hahn, urn:sbl:13527, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olof Mustelin.), hämtad 2023-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se