Holger F Holm

Född:1876-09-09 – Kristine församling, Västra Götalands län
Död:1944-11-19 – Marstrands församling, Västra Götalands län

Industriidkare


Band 19 (1971-1973), sida 213.

Meriter

Holm, Holger Fredrik, f 9 sept 1876 i Gbg, Kristine, d 19 nov 1944 i Marstrand. Föräldrar: konsuln Johan Frederik Sörensen H o Augusta Wilhelmina Carlsson. Elev vid Sjökrigsskolan 90—92, handelsstud i Sverige, Tyskland o Frankrike 96—99, anst vid J A Wettergren o Co i Gbg 99, v VD där 06, VD 15—41, led av styr för Sveriges industri-förb 11—41, Ekedalens barnhem 13—41, SPP 14—22, ordf i styr för Småbarnsskolor i Gbg 14—37, dansk v konsul 14, konsul 15, kommissarie för Danmarks deltagande i internat stadsbyggnadsutställn i Gbg 23, generalkonsul 28, led av styr för Gbgs arbetarinst 31—35, ordf i styr för ab Sv pälsvarufabriken, Gbg, led av styr för Fören Nordens västra krets, Sv konfektionsfabriksfören, Nya ab herr- o gosskläder, ab Eve kappfabriker, Konfektionsab Continental, ab Jawe, ab Flickkappor.

G 19 okt 06 i Gbg, Kristine, m Helena Alice Ingeborg Uebel, f 17 jan 84 i Hamburg, dtr till byggmästaren Carl Georg Axel U o Marie Sofie Johanne Josefina Hoyer.

Biografi

I en av bodarna utanför Tyska kyrkan i Gbg grundade skomakareänkan Eva Wettergren 1836 en obetydlig affärsrörelse med försäljning av hemvävnader. Rörelsen fortsatte i blygsam skala, ända till dess den unge danskfödde Frederik H omkring 1870 övertog den. Firmans namn var då J A Wettergren & Co. Företaget expanderade härefter snabbt, och redan i början av 1890-talet kunde Frederik H annonsera sin firma som "Nordens största kappmagasin" med mer än tusentalet anställda.

Efter handelsstudier i Sverige och utomlands anställdes strax före sekelskiftet Frederik H:s son Holger H i företaget, där han efter sju år blev vice VD. I början av 1900-talet intog firman en dominant ställning inom den sv damkonfektionen och sysselsatte under åren före det första världskriget mellan 1 500 och 2 000 personer. På initiativ av Holger H och hans fader upptogs nya verksamhetsgrenar, bl a barnkonfektion. Efter faderns död 1914 tillkom också tillverkning av herr-, flick- och gosskläder.

Wettergrens fabriker, liksom större delen av den sv konfektionsindustrin, drabbades svårt av depressionen under 1920-talets första år, men läget stabiliserades inom kort och antalet anställda höll sig därefter omkring 1 250 med ett tillverkningsvärde av 9 à 10 milj kr per år. Från mitten av 1930-talet ökade avsättningen, och nya fabriker tillkom i Jönköping och på andra orter.

I samband med rörelsens utvidgning genomfördes en omfattande specialisering och rationalisering. För att tillfredsställa växlande smakriktningar och anspråk på kvalitet gjordes tillverkningen mera flexibel än förut. De finaste plaggen tillverkades i huvudsak individuellt enligt den s k ateljé-metoden, en mellanprodukt utgjordes av plagg, som till en del framställdes individuellt, till en del med användning av specialmaskiner, medan de billigaste kläderna producerades som massartiklar med införande av tempoarbete. Ett viktigt inslag var länge tillverkningen av pälskappor.

H var livligt verksam på olika områden. I främsta rummet koncentrerade han sig på att bygga ut och förbättra företagets fabrikskomplex. När Wettergrens fabriker firade sitt 100-årsjubileum, kunde han konstatera, att de i sitt slag var de största i Europa. Han var angelägen att befordra trivseln inom företaget. Sålunda startade han redan 1908 det första intressekontoret i landet, och han lät inreda vackra lokaler för bespisning av personalen. Han deltog i förberedelserna för att bilda de privatanställdas pensionskassa (SPP) och var flera år medlem av kassans styrelse. Som Danmarks konsul och generalkonsul i Gbg var han verksam i det dansk-sv samarbetet, bl a vid upprättandet av Gbg —Frederikshavnslinjen.

Författare

Sven Em OhlonSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Personalens intressekontor vid konfektions-aktiebolaget J. A. Wet-tergren & Co, föredrag vid verkmästareveckan i Göteborg 1912. Borlänge 1912 [omsl]. 24 s. 2. uppl [omsl] Sthlm 1913. 22 s. (Sveriges industriförbund, afd: Småskrifter, n :o 6.) Dansk övers: Personalets Interessekon-tor. Khvn 1913. 22 s. — Personalens intressekontor, föredrag vid intressekontors-kongressen i Göteborg 15—16 juli 1918. Göteborg 1926. 15 s. — [Till jubilaren] (Vänners hyllning till J. Sigfrid Edström . . ., Sthlm (tr Upps) 1940, 4:o, s 563 f).

Källor och litteratur

Källor o litt: Aktiebolaget J A Wetter-gren & Co, Gbg, 1836—1936 (1937); A Attman, Gbgs stadsfullm, 1:1—2 (1963); C Kxantz, Bandet över Kattegatt. Historien om en nordisk förbindelse (1951).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Holger F Holm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13715, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2019-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13715
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Holger F Holm, urn:sbl:13715, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2019-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se