Thomas C Holm

Född:1670 omkring
Död:1702-07-30 – Jakobs församling, Stockholms län

Topograf


Band 19 (1971-1973), sida 222.

Meriter

Holm, Thomas Campanius, f omkr 1670 i Sthlm, trol Klara, d 30 juli 1702 där, Jak. Föräldrar: gulddragaren Johan H o Anna Thomasdtr Östgöthe. Inskr vid UU 17 april 86, skrivare vid Antikvitetsarkivet juli 93, ritare där från 14 okt 93 (fullm dec), kopparstickare, topograf. — Trol ogift.

Biografi

Thomas H inskrevs 1686 med guvernör vid UU, Hans studier där tycks ha varit av ringa omfattning. Han utbildade sig senare till kopparstickare och anställdes 1693 vid antikvitetsarkivet.

1696 gav H med bistånd av Jesper Swedberg ut en upplaga av Luthers lilla katekes, som hans farfar bearbetat för det språk, som talades av indianerna vid Delawarefloden. Efter Peter Lindheström utförde H i kopparstick en bifogad karta över kolonin Nya Sverige. Farfadern, Johannes Campanius (bd 7), hade på 1640-talet varit garnisonspräst i kolonin och den förste protestantiske indianmissionären. På grundval av dennes anteckningar, sin fars muntliga meddelanden och P Lindheströms Geographica Americae sammanställde H sin bok Kort beskrifning om provincien Nya Sverige uti America, som han illustrerade i kopparstick med landskapsbilder och kartor över Nord- och Sydamerika, Virginia och Nya Sverige. När han berättar om djur- och växtvärld på den amerikanska kontinenten, har fabulering i flera fall fått ersätta kunskaper. Ett historiskt avsnitt är en ren kopia av femte kapitlet hos Lindheström, men hans skildringar av indianernas liv och av de geografiska förhållandena har givit hans bok anseende som en god källskrift för Pennsylvanias historia före William Penns ankomst. Den översattes till engelska 1834.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Kopparstick av H på KB o Natrmus.

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Kort beskrifning om pro-vincien Nya Sverige uti America, som nu förtjden af de engelske kallas Pensylvania. Af lärde och trovärdige mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefven . . . Sthlm 1702. 4:o. (16), 190 s, 3 pl, 4 kartor. Eng övers: Description of the province of New Sweden, now called, by the English, Pennsylvania, in America. . . Philadelphia 1834. 166 s, 2 pl, 3 kartor.

Källor och litteratur

Källor o litt: Hultmark; H Richter, Geografiens hist i Sverige intill år 1800 (1959); H Schück, VHAA, 4 (1935); SKX; Svenskarna i Amerika, red K Hildebrand o A Fredenholm. 1 fl 924).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Thomas C Holm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13721, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-01-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13721
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Thomas C Holm, urn:sbl:13721, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-01-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se