Johan Holmbergsson

Född:1804-07-14 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1835-01-16 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Grafiker, Tecknare, Illustratör


Band 19 (1971-1973), sida 247.

Meriter

2 Holmbergsson, Johan, son till H 1 i dennes andra g, f 14 juli 1804 i Uppsala, d 16 jan 1835 i Lund. Inskr vid LU 9 okt 20, studerade teckn o måln för univ:ritmästarna A Arwidson o M Körner samt anatomi för A Flodman, elev vid FrKA 23. Tecknare o illustratör. — Ogift.

Biografi

Johan H inskrevs vid Konstakademin 1823, där han fick kopparstickaren Christian Forssell som lärare i etsning och litografi. Han debuterade 1824 med 4 litografier till Tegnérs Axel i T Boyes Magasin. För Forssells verk Ett år i Sverige tecknade han folklivsscener i Skåne 1828—29 och återvände i nov 1829 till Sthlm, där han vistades till maj 1834. Tillsammans med M G Anckarswärd reste han 1830 till Dalarna för att teckna motiv för det från 1826 publicerade men aldrig fullbordade verket Teckningar till Gustav Vasas hisloria. 1830 publicerades 2 av H:s litografier i Litografiskt Album. Till 5:te upplagan av Frithiofs saga 1831 gjorde H 25 litografier, och så illustrerade han F M Franzéns diktcykel Columbus. Efter H:s död utgav hans fader 1842 bildserien Fröken Florentinas af Ober-Weimar berättelse om sin befrielse från klostret med H:s porträtt och 11 litograferade teckningar, en inledande kort biografi över H av hans vän P Wieselgren och delar av H:s dagböcker 1817—33. Forssell utgav 1844—50 H:s 23 konturetsningar till det ofullbordade verket Märkvärdiga händelser ur svenska historien ifrån Calmare-unionens början, 72 scener, och 1850 Sextiosju portraitteckningar till fäderneslandets historia, litograferade porträtt av Sveriges regenter från Oden till Oscar I till verser av G Thomée. 1849 publicerade M Körner i verket Fordom och nu 8 teckningar av H från 1831.

Av H:s teckningar litograferades somliga av C G Ruckman, J Z Blackstadius och M Körner och andra av honom själv. De är av två slag: dels med historiska motiv, präglade av en viss stelhet, liksom hans fåtaliga oljemålningar, och dels motiv ur folklivet, särskilt marknads- och badortslivet i Skåne, som är mera levande och av stort etnologiskt intresse. Som tecknare företrädde han den rena konturstil, som han lärt sig av Bervic-lärjungen Forssell.

H:s inlevelse i den sv historien var så stark, att han klädde sig i vasastil och talade ett arkakerande språk. Hans intresse för 1500- och 1600-talen hade väckts bl a genom Peder Svarts krönika. Genom sin klädedräkt och sitt förvuxna, barnsliga utseende väckte han visst uppseende men var tack vare sin humor och sällskaplighet mycket omtyckt. Han avled i lungsot vid endast 30 års ålder.

Författare

Jonas GavelSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Av H:s rikhaltiga produktion mellan 1823 o 35 finns bl a original teckn :arna till Märkvärdiga händelser o En resande student till höstterminen i Lund (1833) i Nat:mus, H :s almanackor o skissböcker o bataljbok 1824 i LUB, 13 teckn:ar till Tegnérs Axel i UUB o teckn:ar i Kulturhist mus, Lund.

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Johan Holmbergssons lef-verne (Fröken Florentinas af Ober-Weimar berättelse om sin befrielse från klostret, efter d:r Martin Luthers text, med 11 teckningar . . . samt förord af P. Wieselgren, Sthlm 1842, 4:o, s 12—35).

Källor och litteratur

Källor o litt: H Gornell, Den sv konstens hist (1959); Biogr lex . . ., 6 (1840); S T Kjellberg, Skånsk folklivsbild (Kulturen 1952); A O Lindfors, J H d y (OoB 1906); SKL; G Valby, De grafiska konsterna o deras utövare i Lund intill 1800-talets mitt (1928); E Wrangel, Skånska konstnärer under 1800-talets förra del (Tidskr för konstvetenskap 1918).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Holmbergsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13734, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jonas Gavel), hämtad 2023-01-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13734
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Holmbergsson, urn:sbl:13734, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jonas Gavel), hämtad 2023-01-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se