Nils F Holmgren

Född:1877-09-28 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län
Död:1954-09-07 – Johannes församling, Stockholms län

Zoolog


Band 19 (1971-1973), sida 276.

Meriter

12 Holmgren, Nils Frithiof, bror till H 8 o H 10, f 28 sept 1877 i Sthlm, Ad Fredr, d 7 sept 1954 där, Joh. Mogenhetsex i Sthlm vt 95, inskr vid Sthlms högsk ht 95, vid UU ht 96, FK där 31 jan 99, FL där 31 jan 03, zoolog vid E Nordenskiölds forskn:resa till Bolivia o Peru 04—05, disp vid Sthlms högsk 31 maj 06, e lär vid H latinlärov å Norrmalm läsåren 06—08, FD vid Sthlms högsk 7 juni 07, doc i zoologi där 13 juli 07, lär vid Privata högre lärarinnesem i Sthlm läsåren 08—10 o 11—18, prosektor vid zootomiska inst vid Sthlms högsk ht 12—vt 18, tf prof i zoologi där 1 sept 18, prof 31 dec 20—44, led av Sthlms högskis styr 27—42, prefekt vid Kristinebergs zoologiska station från 43, forskn:resa till Sydafrika 51—52. — LVA 29, LVS 38, LFS 38.

G 5 juni 06 i Sthlm, Osc, m socialpolitikern Katarina (Karin) Helena Fjällbäck, f 31 juli 81 där, Joh, d 22 april 63 där, Engelbr, dtr till fabrikören Johan Alfred F (bd 16) o Anna Carolina Carlsson.

Biografi

Sina akademiska studier genomförde Nils H vid Sthlms högskola och disputerade där 1906 för filosofie doktorsgrad, som den förste i den nya högskolans historia. Redan som skolpojke hade hans intresse för naturen vaknat och zoologin blev det ämne som han ägnade ett livslångt, närmast frenetiskt intresse. Han blev laborator i zoologi vid dåvarande zootomiska institutet vid Sthlms högskola 1912 och prof 1918 som efterträdare till högskolans förste zoologiprof Wilhelm Leche. Under denna period ägnade han sig huvudsakligen åt entomologin; särskilt behandlade han termiter från olika delar av världen, arbeten som fortfarande har stor aktualitet. Hans intresse hade emellertid fångats av de lägre vertebraterna och deras jämförande anatomi, och det var inom detta fält som han kom att göra sina största insatser.

Det som i dagligt tal kallas fiskar består i själva verket av en stor mängd till det yttre ganska likformade men till sin inre byggnad mycket olikartade djur. H fascinerades av det ytterligt komplicerade pussel som skelett, nerver, hjärna och muskulatur bildar i huvudregionen hos dessa varelser. Under 30-talet utkom en stor artikel (i Handbuch der vergleichenden Anatomie, Bd 4, 1936) om dessa ting tillkommen under ett mycket fruktbart samarbete mellan H och den världsberömde sv paleozoologen Erik Stensiö. Under 40-talets slut fullbordade H en serie stora arbeten under den gemensamma titeln Studies on the head in fishes, en tyvärr något odisponerad samling av problemdiskussioner, som på grund av sin svårtillgänglighet inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar. Redan i början på 30-talet hade H intresserat sig för fyrfotaextremitetens uppkomst och byggnad. Han återvände då och då till detta arbetsfält. Det sista av dessa arbeten, vilket behandlade fåglarnas härkomst med utgångspunkt från extremiteternas byggnad, utkom postumt. Han har också givit viktiga bidrag till kännedomen om hjärnans byggnad och strukturen hos dess olika bihang, njurarnas principiella uppbyggnad m m.

Från vårterminens slut till höstterminens början ägnade sig H åt sitt andra stora livsintresse, fisket på Västkusten. Härvid förekom också vetenskapligt fiske, och framför allt sökte han komma till rätta med fortplantningen hos pirålen. Embryonalutvecklingen hos detta djur kunde misstänkas ge värdefulla principiella synpunkter på ryggradsdjurens byggnad. Arbetet kröntes inte med fullständig framgång, men åtskillig information framkom efter studier på några tidiga utvecklingsstadier som han påträffat.

H började sin arbetsdag strax före kl 9 på morgonen och återvände till hemmet dels för någon timmes lunch dels för ett par timmars uppehåll för middag, varefter arbetsdagen fortsatte till omkring kl 10 på kvällen. Så förflöt terminerna, vardag som söndag, och han utgjorde på detta sätt ett ganska krävande föredöme för sina elever. I sina relationer till dessa använde han en bister, stundom sarkastisk humor som kanske inte alla kunde uppskatta. Diskussionskontakterna var dock många, och han följde sina disciplars framsteg nästan dag för dag. H:s föreläsningar höll sig mycket nära till hans eget forskningsområde och var krävande för åhöraren. På kursundervisningen kunde han stundom demonstrera en utomordentlig skicklighet som dissektör med skalpell och pincett, men hans egna studier baserade sig huvudsakligen på snittundersökningar med hjälp av mikrotom. Han uppskattade mycket teknisk skicklighet hos sina medarbetare med resultat att den nuvarande zoologiska institutionen vid Sthlms univ har en av världens finaste samlingar av snittade lägre ryggradsdjur i olika utvecklingsstadier.

Författare

Alf G JohnelsSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se förteckning av K Fjällbäck-Holmgren i Festskrift tillägnad professor N H i november 1944, Sthlm 1944, 4: o, s XIII—XIX. Vidare: Tycho Tullberg. Minnesteckning... den 31 mars 1943 (Levnadsteckningar över Kungl. svenska vetenskapsakademiens ledamöter, bd 7, Sthlm (tr Upps) 1939—48, s 303—340, 1 pl [= nr 120, 1944]; även sep, 1943, 38 s, 1 pl). — Kristi-nebergs zoologiska station efter 75 år. En återblick (VAÅ för år 1953, Sthlm (tr Upps), s 443—460).

Källor och litteratur

Källor o litt: T Pehrson, Zootomiska inst:s hist 1880—1960 (stencil).

Nekr:er i DN 8 sept 1954, SvD 8 o 9 sept 1954.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils F Holmgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13753, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf G Johnels), hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13753
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils F Holmgren, urn:sbl:13753, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf G Johnels), hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se