E Walter A:son Holmstedt

Född:1894-01-11 – Östersunds församling, Jämtlands län
Död:1970-12-14 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län

Arméofficer, Radiotjänsteman, Civilingenjör, Skolman


Band 19 (1971-1973), sida 293.

Meriter

Holmstedt, Erik Walter A:son, f 11 jan 1894 i Östersund, d 14 dec 1970 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bankdir Anders Gustaf Andersson o Laura Georgina Carolina Moberg. Studentex vid h a l i Östersund 9 juni 13, ord elev vid KTH ht 13, fänrik vid Jämtlands fältjägarreg:s reserv 14 juli 16, studerade sång för prof O Lejdström vid Musikkonservatoriet 17—19, underlöjtn vid nämnda reg 15 nov 18, civiling:ex inom KTH:s fackavd för kemisk teknologi 14 okt 19, assistent vid Statens provningsanstalt 19—20, löjtn vid nämnda reg 29 okt 20, bitr ing vid Patent- o registreringsverket 20—23, rektor för Sthlms tekn inst (STI) 24—62, studierektor 62—66, v ordf i styr 62—69 o ånyo rektor 66—69, programledare vid ab Radiotjänst 25—37, ordf i Sthlms yrkeskorporationers idrottssammanslutning 26—36, ordf i Sthlms brottningsförb 33—44, led av styr för Nationalfören för trafiksäkerhetens främjande (NTF) från 34 (v ordf 58—64), ordf i Cyklisternas riksfören Cykelfrämjandet 34 —61, kapten i Jämtlands fältjägarregis reserv 31 aug 40, ordf i Sv arméns o flygvapnets reservofficersförb 45—55, i Centralstyr för de sv reservofficersförb :en 45—60, led av 1945 års trafiksäkerhetskomm 29 juni 45—26 jan 48.

G 1) 29 sept 20(—26) i Sthlm, Ad Fredr, m Sara Hedvig Margareta Olsson, f 20 maj 00 där, Kungsh, dtr till trävaruhandl Erik O o Anna Lovisa Widerquist samt omg Bergvall; 2) 5 april 28(—38) i Malmö, S:t Petri, m Brita Henrietta Maria Charlotta Welin, f 27 mars 08 där, Caroli, dtr till järnvägsläk Nils Gustaf Herman W o frih Henrietta Charlotta Åkerhielm af Margretelund samt omg Gredin; 3) 15 febr 40 i Solna m Margonia Margarita Schaub, f 22 okt 07 i Tallinn, Estland, dtr till dir Andreas S o Margarita Kroschelnitzky samt förut g Rosengren.

Biografi

Walter H tog sig namnet H, som tidigare funnits i släkten, när han började vid KTH. Med ingenjörsutbildningen konkurrerade ett mycket starkt musikintresse och hösten 1917 prövade H in i sång vid Musikkonservatoriet och blev antagen som elev nr 1. I samband därmed gick han vid KTH över från bergsavdelningen till kemiavdelningen, där studieplanen var ett år kortare. Vid Musikkonservatoriet studerade han två år för prof Oscar Lejdström.

Efter ingenjörsexamen 1919 blev H assistent vid Statens provningsanstalt, där prof Evert Norlin var föreståndare. 1924 bröt sig några lärare vid Tekniska institutet i Sthlm ut för att bilda ett nytt institut. De behövde en rektor och rådgjorde då med prof Norlin, som rekommenderade H. Med H som rektor startade det nya institutet under namnet Sthlms tekniska institut i blygsam skala med förhyrda lokaler vid Regeringsgatan. Under H:s skickliga ledning utvidgades verksamheten. De lärare som startat institutet erbjöd honom senare att överta deras aktier, då de hade svårt att anpassa sig till hans fasta ledning. Han blev på så sätt ensam aktieägare. I början av 1925 fick han en extra anställning som hallåman på kvällar och söndagar vid ab Radiotjänst, där Sven Jerring sedan starten 1 jan 1925 dittills varit ensam hallåman. Här kom H:s musikalitet till sin rätt. När kvällsprogrammet var slut spelades "Du gamla, Du fria", av H framförd i vackert barytonsolo.

H:s stora livsverk var Sthlms tekniska institut, som under hans ledning utvecklades till en av Nordens största tekniska utbildningsanstalter. Trots den ökande administrativa bördan deltog han själv i undervisningen ända till ett par år före sin bortgång. Därigenom lärde han känna eleverna och fick en direkt kontroll över utbildningen. Ända fram till 1958 drevs verksamheten helt som ett enskilt företag. Först fr o m detta år lämnades statsbidrag, som sedan successivt ökat i omfattning. Institutet ombildades senare till en stiftelse. Den erkänt goda kvalitén på utbildningen gjorde STI-ingenjörerna attraktiva på arbetsmarknaden, och särskilt före tillkomsten av de statliga tekniska gymnasierna var denna ingenjörsutbildning mycket betydelsefull för sv näringsliv och sv teknisk förvaltning. Även för de nordiska grannländerna, främst Norge, kom institutet att spela en stor roll som teknisk utbildningsanstalt. Under de 46 år som H ledde institutet utexaminerades sammanlagt nära 17 000 STI-ingenjörer.

H hade många strängar på sin lyra och hanterade dem alla väl. Vid sidan om sina engagemang inom olika idrottsorganisationer ägnade han stort intresse åt trafiksäkerhetsfrågor samt försvaret. I NTF var han styrelseledamot alltsedan dess bildande 1934 och en av de drivande krafterna vid den första stora propagandakampanjen "Döden lurar — lura döden". Som ordf i Sv arméns och flygvapnets reservofficersförbund från 1945 ledde han återupptagandet av det samarbete de nordiska reservofficersorganisationerna emellan, som etablerats i början på trettiotalet och som avbrutits av andra världskriget. Detta med hänsyn till de fyra nordiska ländernas skilda politiska bindningar efter kriget unika samarbete inte bara återupptogs utan utvecklades även framgångsrikt genom det sv förbundets insatser under H:s ledning.

H förenade på ett lyckligt sätt viljestyrka och koncilians, vilket är en av förklaringarna till hans många ledande positioner. Han var en äkta friluftsmänniska som levde efter mottot en sund själ i en sund kropp.

Författare

Torsten R ÅströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: STI :s verksamhetsberättelser; SvTeknF. — Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
E Walter A:son Holmstedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13763, Svenskt biografiskt lexikon (art av Torsten R Åström), hämtad 2022-01-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13763
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
E Walter A:son Holmstedt, urn:sbl:13763, Svenskt biografiskt lexikon (art av Torsten R Åström), hämtad 2022-01-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se