Oscar W Hult

Född:1863-10-12 – Helgona församling, Södermanlands län
Död:1937-09-23 – Sankt Görans församling, Stockholms län

Uppfinnare


Band 19 (1971-1973), sida 444.

Meriter

1 Hult, Oscar Walfrid, f 12 okt 1863 i Helgona, Söd, d 23 sept 1937 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: smedsmästaren Olof H o Maria Christina Lagerwall. Smedslärling o smed på Kristineholms gård till 82, metallarbetare i Sthlm, bl a hos ab Separator, till 86, verkstadspraktik o experimentverksamhet i USA 87—90 o 91—92, experimentverksamhet tills med H 2 i Sthlm 90—91 o 93—95, ing o led av styr i ab Centrator 95— 03, i ab Bröderna Hults rotationsångmaskin 95—98, verkst dir där 98—03, experimentverksamhet i Sthlm 03—07, led av styr o konstruktör i ab Archimedes, Sundbyberg, 07—16, övering där 16—29.

G 7 maj 92 i New York, Brooklyn, m Anna Josefina Swärd, f 14 okt 66 i Tengene, Skar, d 13 mars 56 i Sthlm, Osc, dtr till vagnmakaren Sven S o Sara Christina Persdtr.

Biografi

Oscar H växte upp på det wachtmeisterska godset Kristineholm vid Nyköping, där hans far var gårdssmed. Vid faderns död 1874 övertog H:s äldre bror Axel för en tid denna syssla, och även H arbetade som mycket ung i smedjan. Därefter praktiserade han på mekaniska verkstäder, bl a vid ab Separator i Sthlm samtidigt med den yngre brodern Alrik (H 2). Bröderna begav sig sedan till Förenta staterna och började på sin fritid arbeta på en förbättrad utväxling för handseparatorerna, vilken patenterades 1889.

För att billigare kunna utföra sina experiment reste de hem till Sthlm, där de höll till i en smidesverkstad vid Norrlandsgatan 58, som tillhörde brodern Axel. Där tillkom flera konstruktionsdetaljer, särskilt Alriks idé om hängande separatorkula, och slutligen bildades Mejerimaskin ab Excelsior för tillverkning av bröderna H:s separator. H utarbetade även en skovelhjulanordning för båtdrift med placering under vattenytan (patent 1891). En liten modellbåt provkördes i Karlbergssjön, men försöket ledde ej till exploatering. Alrik kvarstannade hos Excelsior som verkstadschef, medan H återvände till Amerika. 1893 flyttade han tillbaka till Sthlm och uppsatte 1894 tillsammans med Alrik, som avgått från Excelsior, en experimentverkstad i gårdshuset S:t Eriksgatan 9. Där tillverkade de även för avsalu olika hushållsartiklar, bl a en konservbrytare av egen konstruktion.

Bröderna H:s kanske intressantaste uppfinning var centratorväxeln. Med denna som bas utarbetade de ett flertal maskiner inom det för ändamålet bildade ab Gentrator. Vidare konstruerade de en roterande ångmaskin, där friktionsförlusten på grund av vingens släpande hade eliminerats genom att cylindern följde med i rotationen, lagrad på rullager. Lösningen liknades vid "Columbi ägg" av expertisen och ansågs vara den mest idealiska som åstadkommits. För exploatering bildades ab Bröderna Hults rotationsångmaskin 6 dec 1895. Då emellertid även små ångmaskiner erfordrade en otymplig ångpanna, började förbränningsmotorerna vinna marknad i början av 1900-talet, och bolaget avvecklades 1903. Samtidigt avlöstes ab Centrator av ab Pump-Separator, som bildades på grundval av bröderna H:s nya separatorkonstruktioner och förbättringar.

Bröderna övergick därefter till försök med egen förbränningsmotor för fotogen och patenterade en nästan rökfri sådan 1905. Den kombinerades med vattenpump, och 1907 bildade de ab Archimedes för tillverkningen. Bolaget fick emellertid inte vind i seglen förrän efter 1911 i och med lanserandet av den tvåcylindriga utombordsmotorn, den första i världen. Genom den noggranna balanseringen var motorn nästan vibrationsfri, medan den encylindriga amerikanska ibland skakat sönder klent byggda båtar. H arbetade på bolagets konstruktionsavdelning i 22 år och uttog 19 egna patent på förbättringar. Under första världskriget, då magnetapparaterna ej längre kunde importeras från Tyskland, konstruerade han en svänghjulsmagnet för tändningen.

Under avrustningsperioden på 1920-talet bekostade ab Bofors H:s experiment med en speciellt bränslebesparande motor, som var färdig 1927. Den väckte stor uppmärksamhet även utomlands, men bensinpriserna var då låga och exploatering kom ej till stånd. H var själv utrustad med god självkritik och lät endast det bästa utsläppas i marknaden. Sin experimentverksamhet fortsatte han även under de sista åren, trots att han då var svårt sjuk.

Hos H förenades uppfinnarebegåvning med en ideell och poetisk läggning som bl a tog sig uttryck i flera diktsamlingar, några med underrubriken Endast för släkt och vänner. Han hade en torr humor, var liberal till tänkesättet, socialt intresserad, gladlynt och optimistisk.

Författare

Rune KjellanderSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ungdomsminnen. [Omsl.] Endast för släkt och vänner. Sthlm 1906. 40 s. [Sign.] —¦ Nya dikter. Endast för släkt och vänner. Sthlm 1910. 51 s. [Sign.] — Dikter. [1—5.] Sthlm 1915, 1917, 1918, 1920, 1923. 44, 25, 27, 38, 16 s. [Sign.] — Sign: O. W.

Källor och litteratur

Källor o litt: Ab Archimedes (Sthlms näringsliv, 2, 1924); Ab Electrolux (W Swahn, Stor-Sthlm 1950); Ab Pump-Separator (Sthlms näringsliv, 2, 1924); A Hasselgren, Utställn:en i Sthlm 1897 (1897); C A Hult, Bröderna C A o O W H: s uppfinningar (Dsdalus 1965); C A o P Hult, O H in memoriam (1937); Nordens expositionstidn 1897, nr 58; J Norén, nekr över H i Industri tidn Norden, 1937, nr 41; H A Ring, Paris o världsutställn (1900); V Romeli, Balansmotorn Archimedes (Från idé till produkt, 2, 1963); [C o E Sjögren,] Sv industrien (1906). — Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oscar W Hult, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13862, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2021-10-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13862
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oscar W Hult, urn:sbl:13862, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2021-10-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se