Håkan röde

Död:levde omkring 1070

Kung


Band 19 (1971-1973), sida 560.

Meriter

Håkan röde, sv konung omkr 1070. Fader: möjligen Emund Åkesson, konung Erik segersälls dotterson.

Biografi

Bakgrunden till H:s kungaval har ansetts vara härstamning från den sv kungasläkt som regerade före Stenkil. Möjligen var han identisk med en bror till den på åtskilliga runstenar nämnde, i Ryssland avlidne sv hövdingen Ingvar den vittfarne. I ett tillägg till sin på 1070-talet författade Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum uppger Adam av Bremen, att H blivit vald till konung av svearna, sedan två tronpretendenter vid namn Erik (bd 14, s 248) stupat och Stenkils son Halsten (bd 18) och dennes efterträdare Anund från Ryssland fördrivits.

Utförligare uppgifter om H föreligger i västgötalagens kungakrönika från 1200-talets mitt. Han bär där tillnamnet "röde" och uppges ha varit Stenkils företrädare som konung samt ha regerat i tretton vintrar. Enligt samma källa skall han ha varit född i Levene i Västergötland och blivit begraven där.

Den isländska traditionen nämner endast i förbigående H, dock utan tillnamnet, som företrädare till Stenkils son Inge. Möjligen är det H och inte Halsten som i ett i det påvliga registraturet infört brev från 1080-talets början nämns som konung i Västergötland med initialen A, dvs Aquinus, tillsammans med I[nge].

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Adam von Bremen, Ham-burgische Kirchengeschichte (3 uppl, 1917); N Beckman, Ur vår äldsta bok (1912), s 32; dens, Sveriges äldsta kristna konungalängd (PHT 1914); S Bolin, Om Nordens äldsta historieforskning (1931), s 143, 149, 151, 153, 162, 169 ff; dens, Kring mäster Adams text (Sc 1932), s 239—44; F Braun, Hvem var Yngvarr enn viÖforli? (Fornv 1910); G Carlsson, Bernhard Schmeidlers Adamsforskningar (KÅ 1923); H S Collin

0 C J Schlyter, Saml af Sweriges gamla lagar, 1 (1827), s 299; DS. Acta Cameralia,

1 (1936—42), s 1 f; O v Friesen, Hvem var Yngvarr enn viÖforli? (Fornv 1910); H Gillingstam, Ingvarsstenarna vid Rimbo o Husby-Lyhundra o deras betydelse för vår kännedom om 1000-talets konungasläkter (Hundare o skeppslag 1944); HeiSreks saga (1924); E Hjärne, Rod o runor (HVUA 1946); A Schtick, Ingvar den vittfarne (Strandblomster. En bukett till Sven Salén, 1950); dens, "Blotsven" (Saga o sed 1957); H Schiick, Den äldsta kristna konungalängden i Sverige (1914), s 21—28; Sveriges runinskrifter, 6 (1940—43), s 11—19, 7 (1943—46), s 368—71, 422—27, 8 (1949— 51), s 34, 36, 39; H Toll, Levene o Huum (Namn o bygd 1925); dens, Kring trekungar-slaget vid Helgeå år 1025 (1933); dens, Emund, Stenkil o H (1933); Yngvars saga viSforla jämte ett bihang om Ingvarsinskrifterna (1912).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Håkan röde, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13946, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-04-11.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13946
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Håkan röde, urn:sbl:13946, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-04-11.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se