Hårleman, släktBand 19 (1971-1973), sida 591.

Biografi

Hårleman (urspr Horleman), släkt, härstammande från Christian Horleman (1633—87), som uppges ha varit född i Delmenhorst (Örnberg). Han inkallades 1666 från Haag (Likv 18:4; RR) till Sthlm, där han s å blev trädgårdsmästare vid de k trädgårdarna (jfr H 1 nedan). Hans son intendenten Johan H (H 1) adlades 1698. Dennes son överintendenten Carl H (H 2), som blev friherre 1747, dog barnlös.

Johan H:s brorson Paco Horleman (1694—1763) deltog i H Wachtmeisters sjöexpedition 1712 o i ostkustens försvar mot ryssarna efter Karl XII:s död, blev kapten 1720, adlades 1751 med namnet H o fick 1759 överstelöjtnants karaktär. Genom äktenskap 1721 med en dtr till prof Olof Rudbeck d y kom han i besittning av hennes möderneärvda del i Forsbacka järnbruk i Valbo, Gävl, vars andre grundläggare han blev tack vare nit o tekniskt intresse. Söner till honom var löjtnant Paco H (1723—72), överstarna Peter Albrekt H (1725—88) o Carl Christian H (1728—99) samt övermasmästaren i Uppland o Norrland Johan Jacob H (1732—95). Paco H d y övertog Forsbacka som fideikommiss, men 1794 överflyttades fideikommissnaturen på säteriet Asstorp i Norra Vånga, Skar. Detta innehades sedan av släktens huvudmän i fem generationer till 1927, då fideikommisset kapitaliserades. Brorson till den siste fideikommissarien på Asstorp är undervisningsrådet fil dr Einar H (f 1906). Dennes farfars syssling Gustaf Rudolf H (1868—1937) blev rådman o polismästare i Eskilstuna 1898. Gustaf H innehade motsvarande ämbeten i Malmö 1904—10 o var enbart polismästare där från 1910. 1915 blev han polisinspektör över Tornedalen, o 1918—30 var han polismästare i Sthlm. Hans svägerska Amy Regina (Nita) H-Palm, f Ahlin (1891—1961), var länge primadonna på Folkets hus teater o Södra teatern i Sthlm.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: RR dec 1666, f 757, Skölde-brevsaml, Ansökn:ar o meritfört:ar: Arméen, Sthlms stads acta, vol 4: Handhar rör S:t Jacobs trädgård (Kungsträdgården), Likvidationer, vol 18:4: Christian H, särsk f 54, vol 19: 6, RA.

Bergskoll; H Beskow, Bruksherrgårdar i Gästrikl (1954), s 47, 84f, 318; B Boethius o Å Kromnow, Jernkontorets hist, 1—2: 2 (1947—68)- R Casparsson, Land du välsignade (1962); Fortifik, 4:1 (1930); Gustaf H (H8D 19, 1917—18); K-G Hildebrand, Sexton- o sjuttonhundratalen (Fagerstabru-kens hist, 1, 1957), s 220, 390 f, 394, 477, 485; S Karling, Trädgårdskonstens hist i Sverige (1931); K Kilbom, Cirkeln slutes (1955); Å Kromnow, Övermasmästareämbe-tet under 1700-talet, 1—4 (MHoF 9, 1938, tr 1939), s 74, 77 f, 5—9 (ibid, 10, 1939), s 45 f; Lewenhaupt; Nita H (DN 12 juli 1961); SMoK; SPG; Å Stavenow, Johan H (Tidskr för konstvetenskap, 8, 1923—24); Sv silversmide 1520—1850, 4 (1963); ö Ti-gerstedt, Kavalkad (Fagerstabrukens hist, 4, 1957); N G Wollin, Kungsträdgården i Sthlm (SSEA 1923), s 53 ff; örnberg, 11 (1896).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hårleman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13965, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13965
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hårleman, släkt, urn:sbl:13965, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se