Fincke, släkterBand 16 (1964-1966), sida 29.

Biografi

Fincke, frälsesläkter i Finland. Namnet Vincke eller Fincke förekommer under medeltiden och 1500-talet i det svenska riket ofta bland tyskbördiga personer av borgerlig härstamning. Därutöver framträder även inbördes befryndade frälsesläkter med namnet Fincke.

1 Den äldsta ätten F härstammar möjligen från den Fincke, »discretus vir», som 21 maj 1370 sigillerade Åboborgaren Hennikinus Nærffves och hans hustrus gåvobrev och som tydligen såsom frände gav sitt samtycke till gåvan. Troligen samme F beseglade 1375 Bengt Galnes försäljning av Alasjoki i Virmo sn (Eg Finl) till Olof Jönsson (Tavast) och kvitterade 1385 köpeskillingen, som han uppburit av köparen. Slutligen kan denne F synbarligen identifieras med drotsen Bo Jonssons (Grip) sven F, som 1381 av sin herre fick frälse på sina gods i Åbo biskopsdöme. Man har, troligen med rätta, antagit, att han är densamme som »gamle Gödeke Fincke», som av drottning Margareta och konung Erik i pant mottagit Helga kungsgård.

2 Gamle Gödeke F synes endast ha haft döttrar. En dotter var mor till Per Nilsson till Laukko i Bjemå sn (Eg Finl). En annan, Metta, var gift med en Henrik och hade sonen Gödeke (Henriksson) F (nämnd 1439–47; var död före 1467). Han ägde tydligen Poiko i Rimito (Eg Finl) och genom hustrun Katarina Nilsdotter (Tavast) Viljas i samma socken. Makarna hade en son Jeppe F, som namnes 1440–59, och fyra döttrar. Av dem var Anna gift med Sten Henriksson (Renhuvud; jfr släktart Finne).

3 En annan av döttrarna (Johanna?) äktade Nils Jönsson Rengonpoika. Man har tidigare trott, att Rengonpoika var ett patronymikon, medan det i verkligheten var ett släktnamn. Nils var son av Jöns Rengonpoika – eller Jöns Larsson – (nämnd 1415–26, 1436), som äktat Johanna Bengtsdotter, dotter av Bengt Lydekesson (Djäkn; bd 11, s 315). Hon blev omgift först med Henrik Görtzhagen (nämnes 1427–49) i dennes andra gifte, sedan med Henrik Tavast (nämnes 1453–74).

Nils Jönsson Rengonpoikas son, Gödeke Fincke, oftast kallad Gödeke Nilsson (nämnes 1490–1518), tog mödernesläktens namn. Med Margareta Gustavsdotter (Slatte) hade han bl a sönerna ståthållaren Gustav F (F 1) och riksrådet Jöran F (F 2). Av Gustav F:s barn spelade Gödik F (F 3) en framträdande roll som ståthållare på Nyslott. Brodern, ståthållaren (1592–99) på Tavastehus Sten F, var ivrig anhängare av Sigismund och avrättades på hertig Karls befallning i Åbo 1599. Även andra personer med namnet F nämns i Finland, men släktskapen till Rengonpoika-släkten är oviss.

Yngsta ätten F utdog på manssidan med Gödik (Gustavsson) F. Dennes dotter, Margareta Gödiksdotter F (d. 1646) äktade fältmarskalken Evert Horn af Kanckas. De är begravda i Åbo domkyrka, där ett ståtligt gravmonument jämte epitafium finnes i Tavastska koret.

Författare

Eric AnthoniSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Skoklostersaml I: 57 Fol, Genealogica 62, RA; Förbrutna gods akter 182, KA. – FMU 1–8 (1910–35); ÅboSvB (1890). – E Anthoni, Finckeätternas äldsta släktled (FHT 1951); dens, Måns Nilssons till Ahtis släktförbindelser (ibid 1957); dens, Frälsemän o frälsegods på Åland under medeltiden (ibid 1959); F Holmén, Den medeltida frälsesläkten Tavast i Finland, 1 (ibid 1945); dens, Olaus Magni, Magnus Tavasts »nepos» (ibid 1947); C A Gottlund, Otawa, 1 (1828); A Oja, Rengonpoikasuku (HAik (1945): Ramsay (1909–16).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fincke, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14129, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Anthoni), hämtad 2021-09-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14129
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fincke, släkter, urn:sbl:14129, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Anthoni), hämtad 2021-09-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se