Petrus Follingius

Född: – Allhelgona församling (E-län), Östergötlands län (i Follinge)
Död:1565 – Finland (i Åbo)

Biskop


Band 16 (1964-1966), sida 267.

Meriter

Follingius, Petrus (till en början Folling el Follinger), f i byn Follinge, Allhelgona sn, Ög (enl Rhyzelius), d 1565 i Åbo (enl tillägg i en handskr av Juustens biskopskrönika). Studerade i Köpenhamn (Juusten) och blev sannolikt magister, om ej hans titel »mester» syftar på hans verksamhet som skolmästare (jfr Ohlsson, s 11, not 26), förflyttades genom k brev 24 juni 1547 från Vadstena till skolmästartjänsten i Linköping (Rhyzelius' uppgift, att han redan 1545 fått denna syssla och blivit pastor i Skeda, har ej kunnat verifieras), fick Kärna prästgäll (Ög) 25 april 1550, kallade sig ännu 1552 (SRA 1: 2, s 616) »lect theol Lincopen», blev ånyo »skolmästare i Linköping» 12 okt 1555, ordinarius (biskop) i Åbo febr 1558 (Bilmark), tilltr i maj s å (Juusten), avsatt i maj 1563, utn till biskop i Reval 1565.

G, men hustruns namn ej känt. Hon dog senast 1566.

Biografi

Enligt efterträdaren Juusten skall F ha utnämnts till biskop i Åbo på grund av sin svenska börd och på inrådan av Andreas Olai (bd 1) och kamreraren Hans Thomasson, för vilka finska språket var förhatligt. Johan III uppger 1582, att F mot hans vilja gjorts till biskop av konung Gustav. Denne uttalade 1560 sitt missnöje med att F tog sig »stort välde och dignitet, där som det föga behov gjordes, både uti visitering och eljes». Hans avsättning berodde enligt Juusten på Erik XIV:s misstankar mot honom, vilka fr o m Messenius satts i samband med konflikten mellan konungen och hertig Johan. Juusten beskriver F såsom slug, falsk, snål och »rovgirig» men musikalisk och lärd.

Obestyrkta är uppgifter i litteraturen om F:s släktskap med på 1600-talet uppträdande östgötska präster med namnen F och Follinus, vilkas ättlingar kallade sig Folling resp Follin.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Förläningsregister 1556, KA. — Handl rör finska kyrkan o presterskapet, utg af K G Leinberg, 1 (1892), 3 (1898); GIR 18 (1900), 21 (1903), 25 (1910), 29 (1916); A A v Stiernman, Alla riksdagars o mötens besluth, 1 (1728), s 351; SRA 1:2 (1888). — K Blomstedt, Henrik Klaunpoika Horn (1921); K A Bomansson, Hertig Johan o hans tid (1862), s 83 ff; FBH 1 (1903); H Forssell, Sveriges inre hist, 1 (1869), s 192, not 2; Hypomnemata quaedam in Chro-nicon episc Finl a Paulo Juusten, prseside J Bilmark (1772), s 32; P Juusten, Chronicon episcoporum finlandensium, ed H G Porthan (1799), s 44; Kansallinen elämäkerrasto, 2 (1929); S Kjöllerström, Striden kring kalvi-nismen i Sverige under Erik XIV (1935); S Kraft, Linköpings hist, 1 (1946); K G Leinberg, Åbo stifts herdam 1554—1640 (1903); Linköpings stifts herdam, 1 (1919), s 270 f; J Messenius, Rimkrönika om Finland o dess inbyggare (1865), s 53, 55; R Ohlsson, Abraham Angermannus (1946); A O Rhyzelius, Episcoposcopia Sviogothica (1752), s 346; H Schuck, Ecclesia lincopensis (1959), s 593 f; A Setterdahl, Östgöta nation i Lund 1668— 1913 (1913). s 148 f.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Petrus Follingius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14305, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2019-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14305
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Petrus Follingius, urn:sbl:14305, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2019-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se