Forelius, släktBand 16 (1964-1966), sida 276.

Biografi

Forelius, ursprungl östgötsk släkt, som härstammade från hökaren i Norrköping Jöns Hemmingsson (f omkr 1620, d 1668). Han var tydligen (Örnberg) broder till handlanden i Norrköping Lars Hemmingsson (d 1688), stamfar för en släkt Hultman, utgrenad i adliga ätterna Adelswärd (bd 1) och Carlskiöld (bd 7) och även nära befryndad med familjen Figrelius (se ovan s 11 f).

Jöns Hemmingssons son Hemming F (1654—1708) blev professor i poesi (dvs latinsk poetik) vid Uppsala univ 1687, varvid han konkurrerade ut Olof Hermelin. Under H F:s presidium ventilerades 61 disputationer. Hans bibliotek, som omfattade 875 volymer, såldes 1709 enligt tryckt katalog.

H F:s bror Daniel F (1664—1728) avancerade vid Svea hovrätt till hovrättskommissarie och v advokatfiskal 1698. Han fick första förslagsrummet till professuren i etik och politik vid Uppsala univ 1697 (Olsson) men blev ej utnämnd. År 1706 blev D F kommissarie i riksbanken. Hans sonsons son Daniel F (1787—1837) blev generalauditör och revisionssekreterare 1818 och LKrVA 1819. Han skildras som utrustad med stora yttre och inre naturgåvor (om hans vackra utseende vittnar en miniatyr av Gillberg, se Paulin, s 460). D F engagerades av Karl XIV Johan i förvaltningen av dennes enskilda egendomar men gjorde sig skyldig till förskingring och måste gå i landsflykt 1821. Han övergav sin hustru, en legitimerad dotter till Johan Tobias Sergel, och begav sig till Chile, där han blev sekreterare hos guvernören i Chiloé, en av landets södra provinser. Den 4 juli 1837 arkebuserades han i Valparaiso för deltagande i en upprorsrörelse mot regeringen. D F hade i Chile gift om sig med en chilenska och hade med henne flera barn. Paulin har avtryckt hans avskedsbrev (s 462) till makan, vilket jämte några honom tillhöriga föremål som nu finns i Museo Nacional, Santiago de Chile.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, Kanslitjänstemäns koncept o mottagna skrivelser, vol 121, RA; Karl XIV Johans ink brev, Konungens ensk byrå, vol 98 a, Konungens enskilda domäner, vol 3, Bernadotteska familjearkivet. — A Anjou, K Svea Hofrätts presidenter samt embets- o tjenstemän 1614—1898 (1899); G Annerstedt, UU:s hist, 2:1—2 (1908—09), bih 2—3 (1910—12); C M Carlander, Sv bibliotek o ex-libris, 2: 1 (1904), s 174; C Forsstrand, Sv lyckoriddare i främmande länder (1919), s 91 ff; J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation . . . 1595—1900 (1933), s 331 (där D F genom fel tryck kallas Forselius); [S A Leijonhuf-vud], Minnesanteckn:r utg af H L Dardel (1919); K G Oden, östgötars minne ... 1595—1900 (1902); Sven Olsson, Olof Hermelin (1953); A Paulin, Sv öden i Sydamerika (1951); W Swalin, Bidr till K M:ts kanslis personalhist efter 1809 (1892); Sv konversationslexikon, 1 (1845); Sveriges riksbank, 2 (1919); Örnberg, 13 (1905), s 161Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Forelius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14318, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14318
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Forelius, släkt, urn:sbl:14318, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se