Wilhelm A Freund

Född:1892-07-24 – Tyskland (i Koblenz)
Död:1964-07-07 – Italien (i Taormina)

Pianist, Dirigent, Sångpedagog


Band 16 (1964-1966), sida 499.

Meriter

Freund, Wilhelm Alexander, f 24 juli 1892 i Koblenz, d 7 juli 1964 i Taormina, Sicilien (enl dödbok för Ty, Sthlm). Föräldrar: statssekr Friedrich Theodor Werner Walther F o Louise Agnes Liddy Helene Bopp. Utbildad vid Klindworth-Scharwenka-Konservatorium i Berlin, dirigent, från 1912 anställd vid operascener i Dessau, Dresden, Rostock, Berlin o Hamburg, förbjöds att dirigera 1933, verksam även som pianist, kammarmusiker, ackompanjatör o pedagog, i Sverige från 1948, lärare vid MA (operaklassen) 15 sept 1952, vid K teatern 1 jan 1964, sv medborgare 4 maj 1956.

G 24 juli 1926 i Sthlm (Ad Fredr) m Glory Maj Solfrid Louise Berg, f 26 nov 1898 i Sthlm (Klara), dtr till med dr Lars Johan Henrik B o Josefina Marie Louise Bergqvist.

Biografi

Wilhelm F verkade länge som dirigent i nära kontakt med samtidens främste inom tysk opera. Han gjorde sig ett namn även som pedagog och kammarmusikalisk pianist och såg sig efter 1933 helt hänvisad till sådan verksamhet. I Sverige blev han genast högt värderad som ackompanjatör åt både sångare och instrumentalister. Hans ovanliga skicklighet, t ex en virtuos förmåga att på piano åskådliggöra en orkesterklang, liksom en allsidig erfarenhet av konsertrepertoaren och dess utförande gjorde hans register brett och instuderingsuppdragen många.

Sverige hade inte saknat goda konsertsångare men väl en bredare tradition, särskilt på romanstolkningens område. Denna brist blev alltmer kännbar i efterkrigstidens expanderande musikliv. Repetitionsarbetet med F, som var en högt kvalificerad representant för den kontinentala traditionen, gav även avancerade sångare omistliga lärdomar. Ett ödmjukt detaljarbete lades till grund för ett vitalt sammusicerande, och att offra någotdera för solistisk bravur kom inte i fråga. Som kammarmusiker betraktade F pianisten som jämbördig med sångaren och lika ansvarig, även för avlyssnandet av textens valörer, där han var mycket lyhörd också utanför det tyska språkområdet. Hans auktoritet var stor men inte förkrossande tack vare en lycklig kombination av konstnärligt allvar och blid entusiasm.

Att operan är väl värd att utövas med samma högt ställda fordringar som romansen var självklart för F, som själv aldrig frivilligt begränsat sitt fack. Han knöts snart som instruktör till MA:s operaklass och slutligen till K teatern. Han undgick stagnation också genom beläsenhet och levande intresse, för andra konstarter och var en outtröttlig resenär och – alpinist. Hans sökarnatur och öppenhet för alla värden kom hans musicerande tillgodo och återspeglades i hans associationsrika undervisning.

Den temperamentsfulle men försynt älskvärde F var väl medveten om sin mission. Med tiden prövade han också att instruera pianister och sångare parvis inför åhörare. Både som musiker och lärare nådde han en central position och gav en hel elevgeneration avgörande impulser. Många operainriktade sångare påverkades av hans musikaliska helhetssyn att med framgång pröva sina möjligheter på konsertestraden. Därigenom kunde det ökande intresset för romanskonsten bättre tillvaratas och särskilt den sv sångskatten komma till sin rätt. Den gängse uppdelningen mellan konsert- och operaartist miste sin skärpa till omedelbar och bestående fördel för sv musikliv.

En fond med F:s namn till förmån för lovande ackompanjatörer inrättades 1965.

Författare

Lars LindholmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Sohlmans musiklex, 2 (1952): Tonkonsten, 1 (1955); program o rec:r hos fru Marianne Moberger, Lidingö; nekrrr i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Wilhelm A Freund, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14463, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Lindholm), hämtad 2023-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14463
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Wilhelm A Freund, urn:sbl:14463, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Lindholm), hämtad 2023-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se