Frans A Frieberg

Född:1822-12-13 – Appuna församling, Östergötlands län
Död:1913-09-20 – Johannes församling, Stockholms län

Dirigent, Tonsättare


Band 16 (1964-1966), sida 516.

Meriter

Frieberg, Frans Alfred, f 13 dec 1822 i Appuna (Ög), d 20 sept 1913 i Sthlm (Joh). Föräldrar: rusthållaren Gustaf F o Rebecka Lorin. Organistex vid MA:s konservatorium 12 dec 1840, musikdir:ex där 23 sept 1843, musiklär vid lärov i Norrköping 1847–66, klädesfabrikör där 1857–66, dirigent för Musikaliska sällsk där 1864–66, musikdir vid Första livgrenadjärreg i Linköping 19 mars 1866–17 dec 1883. – AssMA 1653, LMA 1866 (led av förvaltn:utsk 1882–85, av lärov:styr 1883–1902), Litteris et artibus 1873, RVO 1881, RNO 1899.

G 25 jan 1859 i Norrköping (S:t Olai) m Gabriella Charlotta Arnberg, f 9 sept 1833 där (ibid), d 24 april 1903 i Sthlm (Joh), dtr till klädesfabrikören Johan Adolf A o Sophia Luth.

Biografi

Frans F, som på mödernet härstammade från en klockarsläkt, var tidigt musikaliskt utvecklad och lär redan som tonåring ha förtjänat sitt uppehälle genom lektioner i pianospel. Han genomgick Musikaliska akademins konservatorium och anställdes 1847 som lärare i sång och musik vid Norrköpings elementarskola (läroverk). Han skrev en rad kvartetter för mansröster, som snart gjorde honom känd också utanför Norrköping. Hit hör »Sångarfanan» och »Suck på en sommarafton», den senare tillägnad Musikaliska soiréesällskapet i Norrköping. Detta sällskap uppförde 1852 ett par gånger »Skogsfrun», en liten opera i två akter med musik av F. Ett par sånger ur denna »operett» hör till F:s mest kända stycken, särskilt balladen »Ljungby horn» till Lorenzo Hammarskölds text.

Under 1850-talet trycktes de flesta av F:s sånger. Hirsch i Sthlm gav ut sex häften med sammanlagt 23 sånger, och norrköpingsbokhandlaren M W Wallberg lät trycka sex sånger till Onkel Adams texter under titeln »Från Östergötlands skärgård». F håller sig i allmänhet till en frisk och munter viston, som visar både melodisk uppfinningsrikedom och ett elegant utarbetat ackompanjemang. En och annan mera seriös romans förekommer också, och till de bättre hör den nyssnämnda »Ljungby horn» och »Ögonen», en sång som ingick i »Förgät mig ej», ett album med nykomponerade sv sånger.

År 1866 kallades F till musikdirektör vid Första livgrenadjärregementet i Linköping och kom att med tiden förvärva en avsevärd skicklighet i arrangemang och komponering för militärorkester. Han fick därför uppdraget att komponera kröningsmarschen för Oscar II 1873. S å flyttade F till Sthlm men skrev fram till 1883 en rad arrangemang för militärorkester, i första hand för sitt eget regemente. Till samma område hör också de fyra sånger som F kallade »Korpral Brandts visor», utgivna 1877, som bl a innehåller en på sin tid populär »Svensk soldatmarsch».

F var en vänlig, humoristisk och tillbakadragen natur. Hans insats på det musikaliska området präglas av måttfullhet, kunnighet och ofta av en gladlynthet, som gjorde särskilt hans visor omtyckta. Även hans militärmusik präglas av en sorglös munterhet. Han försökte sig aldrig på de större vokala eller instrumentala formerna.

Är 1902 skänkte han 5 000 kr till en stipendiefond vid Musikaliska akademins konservatorium.

Författare

Martin TegenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

F:s arkiv i Stadsbibi, Norrköping. Brev från F, varav ett med självbiogr uppgifter i MAB.

Tryckta arbeten

Kompositioner i handskrift: 40 partitur för militärorkester (de flesta arrangemang av andra tonsättares verk), originalverken: Polka (c:a 1868) o Wals för militärmusik (1869), samt några arr av egna verk nämnda nedan bland tr komp:r, allt i K Första livgrenadjärreg:s notsaml, dep i MAB, — Manskvartetterna: Norrköpings skarpskyttemarsch, Wårtoner klinga o I det gröna, i Joh Broddéns saml, MAB (baserar sig möjligen på tryck som numera saknas i MAB o KB).

Kompositioner i tryck: Sånger: Sånger vid piano, H. 1—6, Ny uppl, Sthlm [1. uppl tr c:a 1853—60 under sep titlar; bl a ingår: Vallflickan, Ljungby horn, Romance ur Skogsfrun o Sehlstedts Visa på förstuguqvis-ten]; ögonen (Tegnér) (tr i Förgät mig ej. Album för sång vid piano innehållande hittills otryckta arbeten af svenska tonsättare tillegnade Sveriges unga damer, Sthlm c:a 1855); Från Östergötlands skärgård. Skizz i sex folkvisor af Onkel Adam, Norrköping 1859; Soldatmarsch och beväringsvisa . . . Ord af Onkel Adam, Sthlm; Korpral Brandts Wisor upptecknade af F A Frieberg, H 1, Sthlm 1877 [4 visor; trol allt som utkom]; Zouaven. Ord af Rdd, Sthlm; O, lad mig synge, Khvn. — För manskör: Visor af Elias Sehlstedt satta i musik för fyra mansröster, Sthlm c:a 1853 [4 visor]; Fyra quartetter för mansröster, Norrköping c:a 1850 [bl a Suck på en sommarafton]; Serenad (tr i 100 äldre och nyare svenska sånger för fyra och fem mansröster, red af J A Josephson och Fr Arlberg, D 1, Sthlm 1873); Sångarfanan (tr ibid); Kung Oscars minnesruna. Marsch för mansröster (tr i Konung Oscars dräpa. Minnesrunor af svenska tonsättare, Sthlm 1859); Jaktkor (tr i Odinslund och Lundagård, Sthlm c:a 1860); Låt bägaren gå!, Sthlm 1884. — För piano: Elyséen-wals, Norrköping c:a 1850; Elfvorna. Idyll för pianoforte, Sthlm 1856; Polka (tr i Snöflingor. Dansmusik för 1869, Sthlm); Lilla Kjerstin. Namnsdagspolka för piano af Fripon [pseud], Sthlm; Kröningsmarsch utförd af samtlige Regements-Musik-Corpser vid DDMM Konungens och Drottningens kröning den 12te maj 1873. Arr för piano, Sthlm; Artillerimarsch, Sthlm 1882. — För blandad kör och orgel: Hymn af sjungen vid Fru Alfhild Gre-willii jordfästning i Norrköping den 3dje jan. 1873 [utan ort].

Källor och litteratur

Källor o litt: klipp o notiser i Musikhist mus, Sthlm. – M Allberg, Minnesskr i an-ledn av Musikaliska sällsk:s i Norrköping 100-åriga tillvaro (1928); Å Davidsson, Bibliografi över sv musiklitt 1800–1945 (1948); F A F (Sv musiktidn, 1, 1903); A Kugelberg, K Första livgrenadjärreg:s hist, 5 (1930); T Norlind, Allm musiklex, 1 (2 uppl 1927); rec:r i Ny tidn för musik 1853–56; Sohlmans musiklex, 2 (1952); A Wiberg, Den sv musikhandelns hist (1955).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frans A Frieberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14475, Svenskt biografiskt lexikon (art av Martin Tegen), hämtad 2023-12-11.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14475
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frans A Frieberg, urn:sbl:14475, Svenskt biografiskt lexikon (art av Martin Tegen), hämtad 2023-12-11.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se