Fåhræus, släktBand 16 (1964-1966), sida 671.

Biografi

Fåhræus, gotländsk släkt, härstammande från kyrkvärden Lars Hansson (levde 1702) i St Gåsemora på Fårö (Gotl), vars son kyrkvärden Rasmus Larsson (d 1720, enl uppg 76 år gammal) i St Gåsemora blev far till visbyköpmannen Olof F (1680–1728). Dennes bror Hans Rasmusson (d 1737) var farfar till den som donator bekante köpmannen i Visby Christoffer Gazelius (1752–1821).

Den ovannämnde Olof F:s yngre son, prosten Johannes F (1718—79) i Hablingbo (Gotl), blev far bl a till kontraktsprosten teol dr Olof F (1759–1819) i Hablingbo, som var riksdagsman 1789–1815, och till med dr Johan Fåhrée (1761–1829), vilken tjänstgjorde i ryska krigen 1788–89 och 1808–09 samt blev regementsläkare 1795, assessor 1805 och livmedikus 1810 i samband med sitt avskedstagande och sin definitiva bosättning i Finland.

Johannes F:s äldre bror rådmannen i Visby Lars F (1717–86) blev far bl a till bankiren Johannes F (1745–1821) i Amsterdam och till handlanden Carl Niclas F (1753–1816) i Slite (Gotl). Bland dennes söner märkes statsråden Olof Immanuel F (F 1) och Johan Fredrik F (F 2), vilka adlades 1842 respektive 1857 enligt regeringsformens § 37. Den förres ätt utdog 1923, men den senares fortlever. En son till J F F var fil dr Fredrik Edvard F (1828–67), som var lektor vid Nya elementarskolan i Sthlm 1855–58 och sekreterare i statistiska centralbyrån från 1861. Edvard F blev far till domprosten Fredrik Immanuel F (F 3) och till rektor Gustaf Rudolf F (F 5). Bland Fredrik I F: s söner märkes rektorn för h a l i Visby John Gustaf Fredrik F (f 1907, d 1993[1]), bland Rudolf F: s söner överläkaren vid Västerås lasaretts kvinnoklinik Rolf John Fredrik F (f 1905, d 1989[2]) och laboratorn vid Lantbrukshögskolan i Uppsala Gösta Vilhelm Rudolf F (f 1913, d 1994[3]).

En yngre bror till Carl Niclas F var visbyköpmannen Per F (1754–1807). En av hans söner tullförvaltaren i Hälsingborg Johan Wilhelm F (1787–1857) gifte sig med en dotter till kungamördaren J J Anckarström. Han blev svärfar till författaren O P Sturzen-Becker (»Orvar Odd»). Hans son Eskil Sanno F (1817–1900) var 1836–70 anställd i firman D Carnegie & Co i Gbg, först som handelsbokhållare och sedan som försäljnings- och kontorschef. Åren 1870–84 var han ledamot av Gbgs stadsfullmäktige. Han hopbragte sin tids dyrbaraste privata sv samling av tysk och holländsk keramik. I äktenskap med porträttmålarinnan Ebba Maximiliana F, född Prytz (1824–78), en syster till den genom sin vänskap med E Tegnér bekanta kommerserådinnan Hilda Wijk, blev han far till bl a konstsamlaren och skriftställaren Klas Valter F (F 4), vars hustru Olga Christina Augusta Björkegren (1857–1950) före sitt giftermål varit en framgångsrik skådespelerska vid Nya teatern 1875–79 och vid K teatern 1879–87. Deras son är professor Robert (Robin) Sanno F (f 1888, d 1968[4]).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: J W Hamner, Visby domkyrkas gravstenar (1933). – A Attman, D Carnegie & Co 1803–1953 (1953), s 209 f, 212, 222 f, 229; Edvard Fredrik F (Svea 1869); Eskil F (H8D 1899–1900); M Fahl, matr (The royal bachelor's club, 1947); dens, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863–1962, 2, 1963); C J Hallgren, GotI släkter (1926), s 184; F Hedberg, Sv skådespelare (1884), s 233—39; A Kinberg, Gotl släkter (1889); O W Lemke, Visby stifts herdam (1868); F W Lennman, Oscar Theodor F (KrVAH 1907), s 239 ff; V Millqvist, Sthlms stadsfullm 1863–1913 (1913); E Nyberg, Gotl släktbok (ny uppl 1938); SKL; SMoK; Sveriges läkarehist, 1:2 (1823), 1:4 (1835); Sv porträttgall 14 (1904), 15 (1900), 21 (1897); Sv släktkal 1950; Väd 1965; Örnberg, 9, 1893.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt

2015-07-14

2. Dödsår tillagt

2015-07-14

3. Dödsår tillagt

2015-07-14

4. Dödsår tillagt

2015-07-14

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fåhræus, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14600, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-11.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14600
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fåhræus, släkt, urn:sbl:14600, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-11.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se