Klas V Fåhræus

Född:1863-12-01 – Kristine församling, Västra Götalands län
Död:1944-02-19 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Skriftställare, Konstsamlare


Band 16 (1964-1966), sida 680.

Meriter

4 Fåhraeus, Klas Valter, f 1 dec 1863 i Gbg (Kristine), d 19 febr 1944 i Uppsala. Föräldrar: grosshandl Eskil Sanno F o Ebba Maximiliana Prytz. Mogenhetsex vid Gbgs realgymn 1881, inskr vid Uppsala univ 2 sept s å, styr:led i ab Gasaccumulator 1913, i ab Ljungströms ångturbin 1918. Skriftställare, konstsamlare.

G 10 jan 1887 i Sthlm (Klara) m skådespelerskan Olga Christina Augusta Björkegren, f 8 sept 1857 där (Nik), d 30 april 1950 i Uppsala, dtr till källarmästaren Pehr Andersson B o Anna Kristina Söderberg.

Biografi

I Uppsala studerade Klas F mest språk och humaniora, men kom i konflikt med en av sina lärare, professorn i logik och metafysik Sigurd Ribbing, känd för sitt originella utseende, vilket F förlöjligade i ett brev. Då saken blev allmänt känd och kommenterad på ett för F mycket obehagligt sätt, fann han för gott att lämna Uppsala utan att ha avlagt någon examen. F vistades 1883–84 i England, huvudsakligen i London. Hans »vandringsår», som han noggrant beskriver i sina memoarer (i ms hos familjen), omfattade åren 1884–86 med vistelser i Danmark, Tyskland (särskilt i Bayern), Schweiz och framförallt Frankrike med Paris, där han trivdes särdeles bra, även om han tidvis drabbades av penningbrist och kom att umgås i »bohemkretsar». Under flera månader vistades han hos den nordiska konstnärskolonin i Grez-sur-Loing, där han fick för hela livet avgörande impulser genom nära bekantskap med en rad konstnärer: Carl Larsson, Karl Nordström, Oscar Björck, Richard Bergh m fl. Även Strindberg träffade han, då denne gästade Grez.

Efter giftermålet med den kända skådespelerskan Olga Björkegren slog sig F ned i Sthlm och påbörjade sin egentliga livsinsats som konst- och litteraturgranskare och konstskriftställare. Redan 1888 fick han sin första bok tryckt, en studie över Thomas Thorild. Samtidigt började han skriva dikter, huvudsakligen enligt mönster av V Rydberg och C D af Wirsén, publicerade i »Dikter» 1891. Han rönte emellertid ingen större framgång som skald och övergick helt till konst- och litteraturkritiska artiklar. Stort uppseende väckte hans stridsskrift »Perpetuum immobile» (1899), ett angrepp på såväl Konstakademin i Sthlm som på Sv akademin – F hade nonchalerats av bägge. Då kulturtidskriften Ord och Bild grundades 1892 av Karl Wåhlin, slöt han en nära vänskap med denne och levererade under åren en mängd essayer, särskilt i konstfrågor, till denna tidskrift.

F:s ekonomiska läge förbättrades vid 1900-talets början. Han lät den kände arkitekten Carl Westman rita en slottsliknande, magnifik villabyggnad på Lidingön, Högberga, dit han flyttade 1912–13, närmast från Saltsjöbaden. Paret Klas och Olga F förde »ett stort hus» – till den närmaste vänkretsen hörde K O Bonnier, konstnärsparet Pauli, Ellen Key, Karl Warburg och C G Laurin. Den senare, som var F:s jämlike i spirituell konversation, fann att F »såg ut som en spansk grand», men att han hade »något pretiöst i sin skildring av konstverk».

F samlade sina konstartiklar till böckerna »Konstverkets byggnad» 1904, »Konstkritiska essayer» 1924, »Nya konstkritiska essayer» 3929 och »Konstnärlig ingivelse» 1933. Det har sagts (T Nyman), att dessa analyser av konstverk och deras mästare präglas av fin förståelse, djup inlevelse och gedigen kunskap, frukten av många års verksamhet som samlare. F:s nu skingrade konstsamling var en av de mest betydande på sin tid och omfattade en värdefull kollektion östasiatisk konst samt flera verk av mästare som E Josephson, Zorn, C Larsson, Renoir och Cézanne, två van Goghmålningar etc. Hans samlargärning präglades av en intuitiv känsla för värdet i den nya, ännu inte erkända konsten, som han förstod i nästan lika hög grad som verken av hans samtida »opponenterna» i Konstnärsförbundet. Typisk för hans vidsynthet är en passus i ett brev till konstnären J A G Acke 1913: »Det är mycket bra med naturalismen, men i en dekorativ sak är ju naturen till för att övervinnas».

Författare

Sixten RönnowSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från F i Bonniers arkiv o KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Thomas Thorild. En lefnadsteckning. Sthlm 1888. (4), 173 s., 1 portr. – Dikter. Sthlm 1891. VII, (1), 144 s. – Perpetuum immobile. Några betraktelser öfver Svenska och Fria konsternas akademier och deras raison d'étre vid seklets slut. Sthlm 1899. (4), 128 s. – Konstverkets byggnad. Studier. Sthlm 1904. (8), 147 s. – Två kinesiska stenhufvud (Vor Tid, Tidskrift for Videnskab og Kritik, Aarg. 1, Khvn 1914–15, s. 25—27, 2 pl.). – Konstkritiska essayer. Sthlm 1924. 4:o, 175 s. – Nya konstkritiska essayer. Sthlm 1929. 4:o, 150 s. – Konstnärlig ingivelse och andra studier. Sthlm 1933. 4:o, 13 s. – Artiklar i bl. a. OoB 1894–1928 (reg. ibid. 1931), Nordisk Revy 1895–96, Konstrevy 1926– 33.

Källor och litteratur

Källor o litt: Gbgs studenter, 2 (1919); I Holm, Ola Hansson (1957); G G Laurin, Minnen 1898–1908 (1931); T Nyman, K V F (SMoK); A Sköld, Otte. En bok om Otte Sköld (1960); S Strömbom, Konstnärsförbis hist, [2] (1965); Väd 1943.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Klas V Fåhræus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14604, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-09-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14604
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Klas V Fåhræus, urn:sbl:14604, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-09-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se