S Hjalmar N Gabrielson

Född:1876-03-01 – Hällstads församling, Älvsborgs län
Död:1949-06-27 – Västra Frölunda församling, Västra Götalands län

Donator, Posttjänsteman, Konstsamlare


Band 16 (1964-1966), sida 691.

Meriter

Gabrielson, Samuel Hjalmar Napoleon, f mars 1876 i Hällstad (Älvsb), d 27 juni 1949 i Gbg (V Frölunda). Föräldrar: handlanden Samuel G o Anna Albertina Nordstedt. Mogenhetsex i Vänersborg 1897, eo postexpeditör 24 okt 1899, extra biträde i Torsby (Göt) 25 sept 1900, i Postverkets v distr 12 dec 1902, postexpeditör där 26 sept 1905, i Borås 9 sept 1907, i Gbg 14 juli 1909–12 juli 1921, styr:led i Posttjänstemännens fören av högre grad 1912–16, verksam bl a inom byggnads- o fastighetsbranschen. – Konstsamlare, donator.

G 1) 19 aug 1910(–1929) i Gbg (Haga) m Elvira Kristina Bengtsson, f 30 mars 1880 i Vänersborg, d 28 okt 1964 i Gbg (Kristine), dtr till sjömannen Anders Johan Olsson B o Josefina Bernhardina Svensson; 2) 27 sept 1929 i Kungälv (enl vigselbok för Brännkyrka, Sthlm) m Effie Maria Landberg, f 15 nov 1896 i Gävle, d 24 okt 1932 i V Frölunda (Göt), dtr till verkstadsägaren Gustaf Emil L o Maria Matilda Ericson.

Biografi

Hjalmar G var ursprungligen posttjänsteman men sysslade därjämte med affärsverksamhet i olika former, särskilt som fastighetsmäklare. Han medverkade bl a vid byggandet av villastäderna i Örgryte och på Käringberget i Gbg, där han ägde stora tomtmarker. Under åren efter första världskriget förvärvade han flera fastigheter i Berlin. På 1920-talet byggde han bl a vid Kungsgatan 5 i Gbg ett hyreshus, i vars källarvåning det ingick valv från bastionen Carolus Rex, en återstod av de gamla försvarsanläggningarna kring staden. I dessa valv lät G med Källaren Den Gyldene Freden som förebild inrymma en personligt utformad restaurang, vars överskott delvis skulle gå till en fond med uppgift att årligen utdela stipendier till konstnärer och publicister i Gbg. En stiftelse för ändamålet grundades 1936 med professor Axel Romdahl som ordförande, men restaurangen infriade inte förväntningarna och nedlades efter några år. Det belopp G erhöll vid försäljningen av de antika inventarierna fördelades efter hans död i enlighet med en testamentarisk föreskrift mellan ett antal konstnärer och kritiker, som vunnit hans bevågenhet.

Framförallt blev G känd genom sin samling av modern konst, till vilken han lade grunden på 1910-talet. Den flera hundra nummer rika samlingen omfattade verk av många betydande samtida nordiska konstnärer men rymde också en vacker samling fransk målarkonst med namn som Renoir, Gauguin, Toulouse Lautrec, Matisse, Bonnard, Utrillo, Braque och Léger. Genom sin replipunkt i Berlin fick G en mera mångsidig bild av samtidens konst än som var vanlig bland 1920- och 30-talens sv konnässörer. Där förvärvade han bl a de tidiga verk av Chagall, Kandinsky, Kokoschka, Klee, Schwitters och Feininger, som ingick i hans samling och som representerade ett måleri som först långt senare skulle fresta inköpsnämnderna på konstmuseerna i Sverige.

Genom att G:s samling stod öppen för konstnärer och konstintresserade spelade den en roll som ett komplement till de statliga och kommunala konstsamlingarna i landet. År 1928 utställdes G:s samling i Konstakademin i Sthlm och 1949 i Konstmuseet och Konsthallen i Gbg. En samling inom samlingen bestod av ett sextiotal självporträtt av samtida nordiska konstnärer i främsta ledet, vilken vid G:s bortgång donerades till Gbgs Konstmuseum.

Författare

Kjell HjernSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: A v Behne, Sammlung G (1923); H G. Festskr på 60-årsdagen (1936); Konst i sv hem. Målningar o skulpturer från 1800 till våra dagar, 1–2 (1942–44); H Lagergren, Sv postmatr 1916 (1916); SMoK. – Nekr:r i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
S Hjalmar N Gabrielson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14616, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Hjern), hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14616
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
S Hjalmar N Gabrielson, urn:sbl:14616, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Hjern), hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se