Gahn, släktBand 16 (1964-1966), sida 728.

Biografi

Gahn, släkt, härstammande från köpmannen Hans G (d 1670), vilken betecknas som »scotus» (skotte), då han 1649 vann burskap i Falun. Enligt stadens dombok s å hade han tidigare varit »tjänare» i Sthlm, där han enligt 1645 års kvarntullslängd var dräng hos en grosshandlare Hans G (egenhändigt »Gauen»), den förste med namnet G i Sverige, sannolikt en äldre frände till honom. Denne äldre Hans G:s sigill (Liber caus 96: 1:9) innehåller ett – tydligen borgerligt – vapen med helt annat utseende än vapnet för den skotska adelsätten Colquhoun, från vilken släkten G länge med orätt trotts härstamma; oriktig är likaså litteraturuppgiften, att faluborgaren Hans G var bror till artillerimajoren Jakob Caun (Cahun), adlad Canonhielm.

En av den ovannämnde faluborgaren Hans G:s söner, kronofogden i Säters län Hans G (d 1708), blev far till bl a lanträntmästaren i Kopparbergs län Henric G (1688–1772), vilken deltog i grundandet av Voxna bruk (Gävl), vari han så småningom kom att äga hälften. Dennes äldste son, Hans Jacob G (1719–82), efterträdde fadern som lanträntmästare o sålde dennes efterlämnade del i Voxna bruk 1777. Han hade 13 barn, bl a bergmästaren Johan Gottlieb G (G 1), överläkaren Henric G (G 2), kanslirådet o sv generalkonsuln i Cadiz Hans Jacob G (1748–1800), etsaren Sofia Eleonora G (1751–1837; g m brukspatron Claes Jacob Hallgren), etsaren o brodösen Maria Gustava G (1753—1839; g m norske amtmannen Anders Hofgaard) samt generalmajoren Carl Pontus G (G 3). Genom ett brev (avskr X 29, UUB), som den skotske riksheraldikern i god tro utfärdade 1781, intygades Henric G d y:s härstamning från ätten Colquhoun. Brodern Carl Pontus G naturaliserades på grund härav som sv adelsman 1809, varvid han fick namnet G af Colquhoun. Han dog barnlös.

Johan Gottlieb G:s son, salpetersjuderistyresmannen i Kopparbergs län Johan Henric G (1775–1834), vars genealogier över ofrälse släkter i Dalarna o ungdomsbrev från J O Wallin finns i UUB, blev far till direktören Henrik G (G 4). Dennes son överste Erik G (1854–1913), vilken även var verksam som tecknare, blev far till arkitekten o tecknaren Walter Barclay G (f 1890, d 1985[1]) o till textilkonstnärinnan Fanny Greta Maria G (f 1894, d 1996[2]) samt farbror till verkst dir för Henrik G:s ab i Uppsala Peter Colquhoun G (f 1909, d 1993[3]).

En av överläkaren Henric G:s (G 2) söner, Jacob G (1787–1844), utlöste sina medarvingar ur järnbruket Kåfalla i Fellingsbro (Ör), som tidigare tillhört hans mödernefränder o efter honom ärvdes av hans son Henric Pontus Wolter G (G 5). En av dennes söner blev far till förste aktuarien i Kontrollstyrelsen Hans Henrik August Colquhoun G (1890–1948), till textilkonstnärinnan Märtha Frédrique G (f 1891, d 1973[4]) o till stabschefen i Ostkustens marindistrikt kommendör Carl Wolter Henrik Colquhoun G (1894–1963).

Författare

Pontus MöllerSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Liber causarum 96: 1:9, RA; J A Almquist, Kamerala tjänstemän efter 1630 (kortreg), KA; kvarntullsmantalslängd för Sthlm 1645, SIA; Sköldebrevsavskr 16, nr 102, RHA; Matricula Civitatis Fahlunae 1641–1799, Falu stads arkiv, Falun. – J A Almquist, Kommerskoll (1912–15); P G Andreen, Politik o finansväsen, 1 (1958), 2:2 (1961); G Anrep, Sv slägtboken, 1 (1871); B Boëthius, Grycksbo 1382–1940 (1942); Hj Börjeson, Biogr ant:r om örlogsflottans officerare 1700–99 (1942); C M Carlander, Sv bibl o ex-libris (2 uppl, 1904), 4: 1, s 64, 4: 2, s 917, 928; F Clason, Furudals bruks hist (1938); dens, Köpmän, bruksmän, ämbetsmän, 1. Till släkterna Clasons o G:s hist (stencil 1950; ex i RA o UUB); O Dixelius, Den unge Järta (1953); En modern industri i en gammal stad. Henrik G:s ab i Upsala 80 år (1947), s 28; K-E Forsslund, Med Dalälven från källorna till havet, 3: 4 (1934), s 276 ff, 3:5 (1936), s 276 f; A Garfvé o E Odhner, Fellingsbro sns hist (3 uppl, 1958), s 270 f; E Hammarström, Äldre o nyare märkwärdigheter wid Stora Kopparberget, 3 (1791), s 44; K-G Hildebrand, Falu stads hist, 1–2 (1946); E Hultmark m fl, Sv kopparstickare o etsare 1500–1944 (1944); Kalender öfver i Sverige lefvande ointrod adel, utg af C H Tersmeden, 2 (1899); Kalender över ointrod adels fören, 12 (1964; tr 1963); J Kleberg, Amir:koll-Marinförv. Biogr ant:r 1634–1934 (1935); dens, Kammarrevisionen-Kammarrätten (1941); Krok; E Liedgren, Johan Olof Wallin i yngre år (i929); E Lyberg, Borns hyttegård samt styckegjutarna i Falun (1944); dens, Från Järntorget till Kopparberget (1949); J A A Ludeke, Denkmal der Wieder-Eröffnung der Deutschen Kirche in Sthlm (1823); J F Muncktell, Westerås stifts herdam, 2 (1844); P Möller, Colquhoun-Cahun-Gahn-Canonhielm. En boskillnad (ms för PHT 1966) o där anf källor o litt; P Norberg, Hälsinglands järnbruk i gången tid (1956), s 27–32; H Palmgren, Matr öfver Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811–1912 (1913); M A Sahlstedt, Stora Tuna i Dahlom o Bergom Minnes-Döme (1743); SKL; SMoK; S Strömbom, Lorens Pasch d y (1915), s 122 ff; W Swalin, Bidr till K M:ts kanslis personalhist efter 1809 (1892); Sv släktkal 1930; Sv porträttgall. Generalreg (1913); Sveriges läkarehist, 4:2 (1932); Väd 1965; Vem är Vem. Stor-Sthlm (2 uppl, 1962); Västmanlands-Dala nations album 1639–(1931–), s 106.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt

2014-11-21

2. Dödsår tillagt

2014-11-21

3. Dödsår tillagt

2014-11-21

4. Dödsår tillagt

2014-11-21

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gahn, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14646, Svenskt biografiskt lexikon (art av Pontus Möller), hämtad 2023-06-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14646
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gahn, släkt, urn:sbl:14646, Svenskt biografiskt lexikon (art av Pontus Möller), hämtad 2023-06-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se