Johan Carl Garney

Född:1740-12-26 – Älvkarleby församling, Uppsala län (på Öns bruk)
Död:1808-04-18 – Kristinehamns församling, Värmlands län

Metallurg


Band 16 (1964-1966), sida 746.

Meriter

Garney, Johan Carl, f 26 dec 1740 på Öns bruk, Älvkarleby (Upps), d 18 april 1808 i Kristinehamn. Föräldrar: inspekt Hybbert Claesson G o Agneta Printz. Inskr vid Uppsala univ 20 okt 1749, intyg om kunskap i bergsvetenskaperna 26 maj 1761, auskultant i bergskoll 19 maj s å, ämnessven där 19 jan 1762, övermasmästare i Nora distr 27 nov 1769, i Värmland 13 nov 1779–1 april 1800, dir för tackjärnsblåsningen i riket 2 dec 1791. – LPS 1790, LVA 1798.

G 1) 17 april 1770 på V Ullsjö, Ölme (Värml) m Anna Maria Roman, f 18 juni 1749 där, d 23 aug 1775 där, dtr till bokhållaren Henrik Gilius R o Birgitta Maria Uggla; 2) 2 aug 1781 i Ölme m Maria Helena Berg, f trol 1761 i Nor (Värml), d 20 maj 1842 i Kristinehamn.

Biografi

G tillhörde en vallonsk smedsläkt, invandrad i början av 1600-talet, som i flera generationer ägnat sig åt bergshantering. Han var framförallt en praktiskt skicklig ingenjör, som behärskade alla detaljer i malmsmältning och tackjärnsframställning under denna epok, då det sv järnet, före det engelska stenkolsjärnets genombrottstid, ännu hade kvar sitt internationella rykte som det bästa i världen. G konstruerade nya typer av masugnar för tackjärnsframställning, vilka stod högt i tekniskt avseende och utmärkte sig för god bränsleekonomi. Han var också expert, då det gällde underhåll och reparationer av äldre masugnar. År 1791 utnämndes G till direktör för tackjärnsblåsningen i riket och tog 1800 avsked från sin övermasmästaresyssla.

Redan på 1760-talet började G sina bergshistoriska forskningar om tackjärnet i Sverige, vilka han senare sammanfattade i sitt klassiska arbete »Handledning uti svenska masmästeriet» (1791, utg av Jernkontoret), en av de märkligaste böckerna inom hela vår bergslitteratur (C Sahlin), som värdigt står vid sidan av Sven Rinmans senare arbeten inom detta område (Boëthius). Detta klassiska arbete innehåller bl a en särdeles värdefull historik om den sv järnhanteringen till omkr 1750, utförliga kapitel om uppförandet av masugnar (stegresarekonsten), malmsmältningen, blåsverken (blasten) etc. Av stort värde är G:s beskrivning av tidigare masugnstyper: mulltimmershyttorna, de förbättrade »tyska» masugnarna på 1600-talet, vallonernas »franska» masugnar etc. Hans arbete användes ända fram till 1800-talets mitt vid bergselevernas, masmästarnas och ingenjörernas undervisning.

Författare

Sixten RönnowSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

G:s i Kristinehamns h a l förvarade arkiv förtecknat av D Toijer i Värmland förr o nu, 1937, s 32 ff.

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Handledning uti svenska masmästeriet. [D. 1–2.] Sthlm 1791. 1. Om stegresare-konsten. (16), 162 s. 2. Om masmästare-konsten. (4) s., s. 163—513, (2) s. 16 pl. i tv.-8:o. [2. uppl.:] Omarb. af C. J. Lidbeck. Sthlm 1816. IX, (7), 256 s., 1 titel-pl., (8), 571 s. 19 pl. Reg. av F. v. Scheele, Falun 1821, (36) s. Tysk övers.: Abhandlung vom Bau und Betrieb der Hohöfen in Schwe-den. Th. 1–2. Freyberg 1800–01. Utdrag ur D. 2 [av G. Lundgren]: Handbok för hyttearbetare . . . Fahlun 1827. 4, 200 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: J A Almquist, Bergskoll (1909); B Boëthius o Å Kromnow, Jernkontorets hist, 3 (1955); S Clason, Några huvuddrag av Jernkontorets hist (Jernkontorets annaler 1817–1917. Minnesskr, 1, 1917); Å Kromnow, Övermasmästareämbetet under 1700-talet (Med hammare o fackla 9–10, 1938–39); H Rahmström, Bidr till en bibliografi om vallonerna (1963); S S[ahli]n, G:s Masmästeri (Blad för bergshand teringens vänner, 14, 1913); SMoK; Studera o probera, en hylln:skr till C Sahlin . . . 1941 (1941); [E T Svedenstierna,] biogr över G (JKA 1817); [dens,] rec av G:s bok (ibid).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Carl Garney, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14662, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-09-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14662
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Carl Garney, urn:sbl:14662, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-09-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se