S Olle V Gasslander

Född:1915-06-03 – Halmstad stad, Hallands län
Död:1962-12-13 – Solna församling, Stockholms län

Historiker


Band 16 (1964-1966), sida 748.

Meriter

Gasslander, Sven Olof (Olle) Vilhelm, f 3 juni 1915 i Halmstad, d 13 dec 1962 i Solna. Adoptivföräldrar: överlär Axel Hjalmar G o Selma Olsson. Studentex vid Halmstads h a l 23 maj 1934, inskr vid Lunds univ 11 sept s å, fil kand 15 sept 1937, fil mag 31 mars 1939, fil lic 30 maj 1945, disp 10 dec 1949, fil dr 31 maj 1950, allt vid Lunds univ, tf preceptor i ekon hist vid Uppsala univ 1 juli 1949—30 juni 1951, doc i hist där 28 febr 1950, innehade doc:stip resp eo doc:befattn där 1 juli 1951—30 juni 1958, förordn som prof i hist där sept—dec 1951, febr—maj 1952, jan—maj 1958 o sept—nov 1961, lektor vid Kungsholmens hal, Sthlm, 1 juli 1958.

G 3 jan 1954 i Sundsvall m Ingrid Gustafsson, f 2 maj 1916 i Sthlm (Engelbr), dtr till bergsing Emil Gustaf Torvald G o Signe Groth.

Biografi

Olle G:s grundexamen omfattade en för hans generation ovanlig ämneskombination — historia och geografi jämte nationalekonomi och statskunskap — och visar hans tidigt markerade intresseinriktning mot det allmänt samhällsvetenskapliga forskningsfältet. Det torde ha varit attraktionskraften hos lärare sådana som Lauritz Weibull och Sture Bolin, som kom honom att koncentrera sig just på historia. Dessa lärares stränga normer för det historiska materialets värdering och behandling anammade han med entusiasm. Redovisningen och granskningen av materialet jämte avvägningen av dess möjligheter ger hans vetenskapliga arbeten ett särskilt värde. Han hade ett behov av att vid varje vetenskaplig undersökning komma till klarhet i alla relevanta frågor, innan han ens kunde försöka att i skrift formulera sin uppfattning. Att efter penetrationen av materialet tala igenom tolkningsmöjligheterna med sin närmaste forskningsomgivning var därvid ett för honom nödvändigt led i det vetenskapliga arbetet, ofta omständligt och tålamodsprövande, men alltid resultatrikt, inte minst i det avseendet att han nådde stadga i den slutliga framställningen och en påtaglig koncentration till väsentligheter.

G:s biografi över Gripenstedt bygger på två huvudteman: Gripenstedts verksamhet som statsman och som företagare, men ramen vidgas till att omfatta huvudpersonens hela levnadsbana samt den politiska och ekonomiska miljö i vilken den förlöper. Monografin över Sthlms Enskilda Bank domineras av vissa centrala aspekter: de av K A Wallenberg organiserade obligationsaffärerna respektive de av Marcus Wallenberg ledda industriinvesteringarna, men härur växer det fram också en helhetsuppfattning av bankens verksamhet under detta betydelsefulla skede av dess historia och ljus kastas över det större sammanhang vari bankrörelsen utvecklas: industrialiseringsprocessen i Sverige från 1890-talet fram till första världskriget. För fullgörande av dessa forskningsuppgifter hade G under flera år sin huvudsakliga verksamhet förlagd till banken, där han ägde fullständig tillgång till hela det rika, ovanligt välbevarade arkivmaterialet.

De båda stora forskningsuppgifter G genomförde är sådana, där en författare — som det så träffande har sagts — måste vara »oavbrutet uppmärksam på faran av att låta påverka sig av materialets ensidighet och källornas suggestiva kraft». G var väl medveten därom. Han följde med ett temperamentsfullt intresse sin egen tids samhällsdebatt, men i sin forskning iakttog han sträng vetenskaplig objektivitet.

Författare

Gunnar T WestinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Halland och de moderna kommunikationerna (Halland, en bok om hembygden, utg. av Hallands nation i Lund, Lund 1938, s. 176—199). — J. A. Gripen-stedt, Statsman och företagare. [Akad. avh.] Lund 1949. XII, 463 s., 7 pl.-bl. — [Recensioner] (Statsvetenskaplig tidskrift, 54, 1951, Lund, s. 102—106, 222—225). — Gattjina-traktaten 1799 [rec] (Sc, bd 22, Lund 1953 —54, s. 94—102). — Christoffer Isak Heur-lins självbiografi. Dateringsfrågan (ibid., s. 250—256). — Opinioner och stämningar i Sverige 1809—1810 [rec] (ibid., bd 23, 1955 —57, s. 142—152). — The Convoy Affair of 1798 (The Scandinavian economic history review, 2, 1954, [Khvn,] s. 22—30). — Bank och industriellt genombrott. Stockholms enskilda bank kring sekelskiftet 1900. 1—2. Sthlm 1956—59. (12), 314, (5) s., (9), 438 s. — History of Stockholms enskilda bank to 1914. [Sthlm 1963.] (14), 643, (1) s., 3 pl.-bl. [Övers, av föreg.] — Kung och parlament i England under 1700-talet [litteraturöversikt] (HT, 1962, s. 449—464).

Källor och litteratur

Källor o litt: K-G Hildebrand, O G (HT 1963, s 102 f); E Söderlund, Bank o industri kring sekelskiftet 1900 (HT 1962); UUM 1937—1950 (1953); Utlåtanden av sakk för ... professuren i hist vid Sthlms högskola 1957 (stencil 1957).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
S Olle V Gasslander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14665, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar T Westin), hämtad 2019-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14665
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
S Olle V Gasslander, urn:sbl:14665, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar T Westin), hämtad 2019-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se