Gustaf A G Collijn

Född:1880-11-11 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1968 – Sankt Görans församling, Stockholms län

Tidningsredaktör, Teaterdirektör, Dramatiker, Schackspelare


Band 08 (1929), sida 715.

Meriter

3. Gustaf Alfred Gabriel Collijn, den föregåendes broder, f. 11 nov. 1880 i Stockholm. Elev vid h. realläroverket i Stockholm ht. 1891—ht. 1893; bedrev därefter privata studier, särskilt språkliga och litterära i Tyskland och Frankrike; har företagit åtskilliga utrikes resor, bl. a. till Förenta staterna 1927. Ledamot av Stockholms schacksällskap från 1896 (sekreterare 1911—24); utgav jämte brodern Ludvig Tidskrift för schack 1902—22; ägare och utgivare av tidskriften Thalia 1910—13; direktör för Intima teatern 1911—21 (tillsammans med Knut Michaelson 1911—13); en av stiftarna av Intima teaterns a.-b. 1911 samt ledamot av dess styrelse 1911—30 nov. 1912 och från 19 maj 1914; innehar Djurgårdsteatern sedan 1916; en av stiftarna av a.-b. Stål- & skeppsbeton 1918 och ledamot av dess styrelse 25 sept. 1918—21 febr. 1927; innehar Grabows ateljé sedan 1923. RVO 1921.

Gift 29 dec. 1912 med författarinnan Anna Lenah Elgström, f. 29 dec. 1884 (se denna).

Biografi

C. har först och främst en insats som dramaförfattare och teaterledare. I sina dramer tecknar han framför allt individer med överdriven känslighet och utan kraft att motstå livets påfrestningar, såsom Anna i debutarbetet »Ojämn strid» (1905), Gerhard i »Stoft» (1912) och Willing i »Janus» (1913). C:s tidigare subtila och ej så litet »litterära» dramatik står särskilt under inflytande från den högt beundrade M. Maeterlinck (jmfr framför allt dedikationen i »Bland vassen», 1909). Liksom den belgiske diktaren strävar C. här efter en intim själslig analys utan yttre effektmedel; hos bägge får ofta den pessimistiska grundtonen ett uttryck av hoppressad ångest, och replikskiftena ha något av samma vaga, stämningssuggererande karaktär. Bäst har C. säkerligen lyckats i »Stoft», där det psykologiska temat har givits en fullt passande drömspelsartad form. C: s senare dramatiska arbeten »Janus», »Takrännan» (1916) och »Röda korssystern» (1919) vittna om en alltmer skönjbar strävan efter scenisk effekt, stundom på bekostnad av rent konstnärliga krav. Helt naturligt står denna utveckling mot större scenisk rutin i samband med den ökade kännedom om teaterns krav, som C. förvärvade under sin ledning av Intima teatern. Denna scen gjorde sig under hans chefstid fördelaktigt känd för sin högtstående ensemble och den gedigna, framför allt modernt — och icke minst svenskt — betonade repertoaren. — År 1928 har C. ånyo fullbordat ett dramatiskt arbete, »Sargit», hållet i modern konstruktivistisk form.

Novellsamlingen »Hjältar och statister» (1917) vann kritikens lovord med sina fina stämningsbilder, och i »Thalia» och reseskildringen »U. S. A. Liv och teater» (tillsammans med Anna Lenah Elgström, 1927) har C. dokumenterat sig som en insiktsfull teateressayist.

C. har även framträtt som en mycket intresserad schackspelare, förenande en god uppfattning av spelet med en aktningsvärd spelstyrka. Som representant för Stockholms schacksällskap, i vilket han inträdde vid sexton års ålder och för vilket han även arbetat som sekreterare, har han deltagit i flera turneringar och matcher. Hans förnämsta schackliga insats är hans medarbetarskap i den »Lärobok i schack», vilken 1898 utgavs av honom och hans broder Ludvig (se denne). Under åren 1902—22 redigerade han tillsammans med brodern Tidskrift för schack, i vilken han särskilt under tidigare år flitigt medarbetade.

Författare

Alf Kjellén, med bidrag av B. A. Carlén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: Personliga meddelanden; C:s tryckta arbeten; recensioner i dagspressen; C. G. Laurin, Ros och ris, 2—3 (1918—23).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf A G Collijn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14921, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Kjellén, med bidrag av B. A. Carlén.), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14921
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf A G Collijn, urn:sbl:14921, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Kjellén, med bidrag av B. A. Carlén.), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se